fbpx

Den tværkommunale faciliteringsuddannelse

Hvorfor vælge en uddannelse i facilitering?

 
Facilitering er en nøglekompetence, der bidrager positivt til en lang række arbejdsopgaver. Samlet set kan en faciliteringsuddannelse forbedre dine kommunikationsfærdigheder, effektivisere møder og arbejdsprocesser, styrke teamdynamikken og hjælpe med konflikt- og problemløsning.
 
På facilitatoruddannelsen lærer du, hvordan du leder forandringer, processer og møder i din organisation gennem facilitering. På uddannelsen klædes du på til at blive en professionel og dygtig facilitator, der evner at skabe en tryg og åben atmosfære, hvor grupper af mennesker kan udtrykke deres idéer, lytte til hinanden og samarbejde om at nå fælles mål. Du bringer din egen hjemmeorganisation i spil ved at arbejde med læring og implementering mellem modulerne. Samtidigt får du støtte til, hvordan ny viden fra forløbet omsættes og trænes i praksis i hverdagen.

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.

Undervejs i uddannelsen arbejder du aktivt med konkrete cases fra din egen praksis. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt i dine daglige opgaver.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.

Uddannelsens formål:

 • At give deltageren grundlæggende viden og værktøjer til at facilitere effektivt, for at komme ineffektive processer og workshops med uengagerede og passive deltagere til livs.
 • At klæde deltageren på til at blive en professionel og dygtig facilitator, der både skaber resultater, læring og udvikling gennem involvering.

Deltagerens udbytte:

 • Deltageren får metoder til at håndtere de vigtigste typer af processer, herunder bl.a. beslutninger, idegenerering, planlægning af fremtidige handlinger og læringsopsamling.
 • Deltageren præsenteres for og træner værktøjer, der sikrer fokus og fremdrift gennem engagement og involvering af procesdeltagerne.
 • Deltageren træner, hvordan man går strategisk og struktureret til en faciliteringsopgave og hvordan man bedst kombinerer metoder til at skabe effektive processer.
 • Deltageren får kvalificeret sparring på cases fra egen praksis.
 

Organisationens udbytte:

 • Organisationen opnår bedre processer og procesresultater samt færre ineffektive møder og beslutningsprocesser.
 • Organisationens medarbejder er i stand til at styrke gruppedynamikken i processer.
 • Organisationens medarbejder er i stand til at facilitere og fremme læring, udvikling og kreativitet.
 

Målgruppe for forløbet

Faciliteringsuddannelsen henvender sig til personer, der jævnligt faciliterer møder, workshops, arbejder med borgerinddragelse, udvikling, implementering eller ledelse af forandringer. Mulige deltagere kan fx. være ansat som projektleder, udviklingskonsulent, specialkonsulent, chefkonsulent, HR-konsulent, leder, mellemleder, teamleder, byplanlægger, socialrådgiver, sagsbehandler, kommunikationsmedarbejder m.fl.
 
Det er vigtigt, at deltageren kan tage en eller flere cases fra sin egen hverdag med fx. konkrete møder eller workshops, som kan agere træningsbaner undervejs i uddannelsen.

Varighed og form

Faciliteringsuddannelsen består af tre undervisningsdage og to selvfaciliterede hverdagsimplementeringsmøder á to timer, hvor deltagerne får sparring på faciliteringsudfordringer og samtidigt træner faciliteringsfaget med en konkret opgave. 

Undervisningen består af en kombination af korte præsentationer af teori og nyeste viden om facilitering og procesledelse koblet med deltagernes egne erfaringer og arbejde fra praksis. Vi tror på, at facilitering er et håndværk, der skal indlæres. Derfor har uddannelsen fokus på, at træne værktøjerne og understøtte deltagerne i, hvordan uddannelsens viden overføres til egen organisation og hverdag. 

Mellem hvert modul gennemføres læringssprints, hvor deltagerne arbejder aktivt med at løse prøvehandlinger. Prøvehandlinger er konkrete løsninger på de udfordringer, som deltageren skal lykkes med at løse i sin dagligdag. Disse følges op med en valgfri buddy-aktivitet fx. sparring, projektlederspejl eller lign. 

Der skal estimeres 1-2 timers forberedelse pr. dag fordelt på læringsvideoer og artikler. 

Program for faciliteringsuddannelsen

MODUL 1

 • Facilitatorrollen – hvad, hvorfor og hvordan?
 • Introduktion til de vigtigste modeller
  • Hvordan får du afklaret retning, rammer, råderum og relationer ifm. en opgave, hvor du har en faciliterende rolle?
  • Tillidsskabende småøvelser og fremdrift i processer, gamemasterollen og IDOARRT, som hjælp til den gode forberedelse og drejebog. 

MODUL 2

 • Mestring af professionelle samtaler
  • Værktøjer til at blive en tryg og nysgerrig samtalepartner.
  • Involverende spørgsmål.
 • Design af møder og workshops

MODUL 3

 • Procesværktøjer
  • De vigtigste procesværktøjer, herunder prioriterings- og beslutningsværktøjer.
 • Forstå, forebyg og håndter modstand
 • Psykologisk tryghed
  • Hvordan opbygger man tillid og psykologisk tryghed som facilitator, så deltagerne kan tale konstruktivt om det, som er svært, men vigtigt at bringe til bordet? 

Tilmelding til faciliteringsuddannelsen

Der gennemføres ca. 1-2 hold af faciliteringsuddannelsen årligt. 

Kommende uddannelse

Du kan nu tilmelde dig det kommende hold, som har opstart d. 9. januar 2024. Tilmeldingsfristen er d. 27. november 2023 kl. 8.00.

Uddannelsens datoer:

 • Modul 1: 9. januar 2024
 • Modul 2: 1. februar 2024
 • Modul 3: 5. marts 2024

Alle undervisningsdage afholdes kl. 8.30-15.30 og er inklusiv forplejning. Uddannelsen afholdes hos Videnscenter C4, Krakasvej 17, Hillerød.


Datoer på vores igangværende uddannelser for efterår 2023 (lukket for tilmeldinger): 

 • Modul 1: 12. oktober 2023
 • Modul 2: 21. november 2023
 • Modul 3: 8. januar 2024

Tilmeldingsprocedure

Vi fylder holdende op efter en fordelingsnøgle, der sikrer et lige antal pladser til alle seks kommuner. Tilmeldinger for hver kommune sker efter først-til-mølle-princippet. Senest tre uger inden kursusstart vil du modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet, men tilmeldingen er bindende.  

Din arbejdsplads hæfter derfor for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager, hvis du bliver forhindret i at deltage. 

En tilmelding er kun gældende, hvis samtlige felter i tilmeldingsblanketten er udfyldt. 

Pris for uddannelsen

Faciliteringsuddannelsen koster 5.590 kr.

Udfyld venligst alle nedenstående felter ved tilmelding

Kontakt

Uddannelsesansvarlig

Nynne Nørgaard Jensen
nnj@lead.eu
+45 28353963