Ledergrupper – sorte huller eller ledestjerner for organisationen?

Af Rasmus Thy Grøn, Partner, LEAD

I de seneste år er organisationers fokus på at udvikle velfungerende ledergrupper på alle niveauer blevet styrket markant. Både fordi der generelt er behov for at øge implementeringskraften, hvor ledergrupperne spiller en vigtige rolle, men også fordi ledergrupperne er et centralt omdrejningspunkt for styrkelse af det tværgående samarbejde, der er øverst på mange organisationers prioriteringsliste. Ledergrupper kan og bør fungere som kraftcentre for implementering, udvikling og resultatskabelse. Desværre kan ledergrupper også blive sorte huller, der dræner organisationens energi, motivation og resultatskabelse.

Gør ledergrupperne til implementerings- og udviklingsmotor

I de fleste organisationer bør ledergrupperne indtage en mere central rolle i forhold til implementering af organisationens strategiske indsatser. Bliver ledergrupperne ikke indtænkt og aktiveret i implementeringsprocesserne, så er der stor sandsynlighed for at implementeringsgraden sænkes markant.  En af ledergruppers vigtigste opgaver er at binde organisationen sammen og sikre implementering, koordinering og samarbejde på tværs af afdelinger og ledelsesniveauer. Og fordi ledergrupper typisk repræsenterer et unikt møde mellem to eller flere ledelsesniveauer, og samtidigt samler alle lederne fra en given enhed, er de særligt velegnede til at sikre vertikalt og horisontalt sammenhængskraft.

Velfungerende ledergrupper skaber tre typer af resultater:

 1. Merværdi for organisationen
 2. Merværdi for ledergruppen
 3. Merværdi for den enkelte leder

Merværdi for organisationen

Velfungerende ledergrupper skaber merværdi i forhold til organisationens kerneopgave. Det sker primært gennem at diskutere og træffe beslutninger på områder med central betydning for organisationens drift og udvikling. At skabe merværdi for organisationen handler altså om ledergruppens evnen til at bidrage mere til optimering af drift, organisationsudvikling og fremtidig succes, end ledergruppens ledere kan individuelt hver for sig.

Merværdi for ledergruppen

Velfungerende ledergrupper skaber også merværdi gennem udvikling af egen funktionsevne. Her er en central kompetence ledergruppens evne til at udvikle sin fælles resultatskabelse. Velfungerende ledergrupper skaber altså merværdi for sig selv ved at være i en kontinuerlig læreproces, der gør, at de løbende bliver stærkere og mere resultatskabende.

Merværdi for den enkelte leder

En ofte overset merværdi som velfungerende ledergrupper skaber er at bidrage med merværdi for den enkelte leder i form af faglig og personlig udvikling. Dette gør velfungerende ledergrupper ved at styrke den enkelte leders motivation, læring og udvikling samt ved at styrke lederens evne til at skabe resultater i eget ansvarsområde. Dersværre er ledelse og faglig udvikle ofte det eneste, der ikke er på dagsordenen i ledergruppemøder, til stor frustration for ledergruppens medlemmer.

LEDELSE I PRIVATE VIRKSOMHEDER
Få skræddersyet et forløb, der løser de udfordringer, som i står overfor nu – og i fremtiden

Vi hjælper med at skabe forretningsmæssige resultater ved at udvikle jeres ledelseskapacitet, hastighed og fleksibilitet. Det gør vi ved at trække på ny forskningsbaseret viden om, hvad der virker, kombineret med mange års erfaring med resultatskabende ledelse i andre private- såvel som offentlige virksomheder.

Husk balanceret fokus

Nogle organisationer og ledere kommet bevidst eller ubevidst til at fokusere ensidigt på en type merværdi. Problemet ved dette er, at de tre typer merværdi hænger sammen. Merværdien for organisationen kan godt opfattes som den vigtigste dimension, men den bygger på evnen til at skabe merværdi for ledergruppen og den enkelte leder. Hvis ikke det enkelte ledergruppemedlem trives, er motiveret og kompetent – og derfor lykkes med at drive egen afdeling – så har ledergruppen dårlige vilkår for at lykkes med at skabe merværdi for organisationen.

Byg en ledelseskæde af velfungerende ledergrupper

Ledergrupper rummer både et enormt destruktivt og produktivt potentiale. De kan blive ”sorte huller”, der suger al energi, effektivitet og trivsel ud af både ledergruppen selv og resten af organisationen, men de kan også være ”ledestjerner” for resten af organisationen og kraftcentre, hvor medarbejdere og ledere finder inspiration, motivation og fælles retning. Derfor skal dysfunktionelle ledergrupper identificeres og hjælpes på rette vej hurtigst muligt.

Ønsker organisationer for alvor at skabe resultater, er det ikke nok at fokusere på de enkelte ledergrupper. Det er nødvendigt at fokusere på at udvikle en sammenhængende ledelseskæde af velfungerende og resultatskabende ledergrupper fra top til front. Her er fem nøgler til at udvikle en sammenhængende ledelseskæde af velfungerende ledergrupper:

 1. Byg organisatorisk infrastruktur, belønningssystemer og kultur, der understøtter disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper.
 2. Tydeliggør forventningerne til ledergruppernes formål, opgaver og resultater på forskellige organisatoriske niveauer.
 3. Stil tydelige krav og forventninger om ”teamplay”, der understøtter ledergruppens samlede resultatskabelse: Synliggør, og beløn den rette adfærd.
 4. Etabler en åben og tillidsbaseret feedbackkultur for kontinuerlig ledergruppelæring: At skabe effektive ledergrupper kræver en systematisk og fokuseret indsats.
 5. Vær særligt opmærksom på topledergruppen: Det er den vigtigste og mest vanskelige ledergruppe i organisationen, men det betaler sig for hele organisationen at få den til at fungere effektivt.

Kilder

 • Bang, H. (2008) Effektivitet i ledergrupper – hva er det, & hvilke faktorer påvirker det?, tidsskrift for norsk psykologiforening
 • Bang, H., Midelfart, N., Molly-Søholm, T. & Elmholdt, C. (2015) Effektive ledergrupper – for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng, Dansk Psykologisk Forlag
 • Elmholdt, C. & Molly-Søholm, T. (2015) Effektive ledergrupper eller ’sorte huller’ fra top til front, Ledelses i dag, December, 2015
 • Grøn R.T., Elmholdt, C. & Bang, H. (2016) Effektive ledergrupper – hvorfor, hvad og hvordan?, Erhvervspsykologi, nr. 3 oktober
 • Grøn, R.T. & Elmholdt, C. (2016a) Nye tværfaglige lederteams – hvordan får man dem til at fungere?, Skolen i morgen, maj-nummer, 2016
 • Grøn, R.T. & Elmholdt, C. (2016b) Effektive tværfaglige ledergrupper, Magasinet Plenum, Oktobernummeret

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst

DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS 2024

Vi afholder konference om den attraktive arbejdsplads den 21. maj i Århus og den 24. maj i København.

Bliv klogere på:

 • Helhedsmodellen
 • Den nytænkende arbejdsplads
 • Indsatsområder
 • Best practice-eksempler