Onsdagswebinar hos LEAD – boost din viden med et 60 minutters webinar om ledelse.

Webinarrækken er gratis og giver dig indsigt i aktuelle tendenser, udfordringer og muligheder indenfor ledelse. Derudover får du konkrete redskaber og metoder med hjem.

Vi bestræber os på at afholde webinar hver onsdag så vidt det er muligt (undtaget ugerne 27,28,29,30,42 & 52)

Kunne du tænke dig, at blive klogere på vores forskellige kurser, uddannelser og certificeringer, omhandlende ledelse i dets mange aspekter?

Så tilmeld dig vores gratis infomøde en af de nedestående datoer for 2022. Samtidig kan du netværke med andre ledelsesentusiaster.

Læs mere om det enkelte webinar, infomøde samt seminar nedenfor, og tilmeld dig et eller flere.

Foretrækker du fysisk fremmøde fremfor det virtuelle?

Ligesom til vores webinarer, stiller LEADs eksperter her skarpt på forskellige ledelsesfaglige temaer. Oplægsrækken opdateres jævnligt med nye og topaktuelle temaer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

WEBINAR

Gratis webinar | LVI og leadership pipeline | Onsdag den 15. juni 2022

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil, hvilket kan resultere i en ubalanceret, ensidig og ude af sync adfærd i forhold til situationen og opgavens behov.

Få indsigt i versatil ledelse og Leadership Pipeline, og få konkret rådgivning og guide i forhold til hvordan et LVI eller Leadership Pipeline forløb vil kunne hjælpe dig, dit team og din organisation.

Gratis webinar | Løs komplekse velfærdsproblemer med agile arbejdsmetoder | 29. juni 2022

Giv din viden et boost med 45 minutters webinar om agile arbejdsmetoder 

Er du leder, projektleder eller konsulent, og kan du genkende billedet at skulle lede arbejdet med en vigtig problemstilling, men hvor I måske var lige hurtige nok til at finde frem til en løsning, uden helt at have forstået selve problemet? På webinaret bliver du introduceret til agile arbejdsmetoder som et alternativ til den klassiske projekttænkning

Gratis webinar | Undgå handlingslammelse – start småt med store problemer | 10. august 2022

Giv din viden et boost med 45 minutters webinar om problemløsning

Er du leder, projektleder eller konsulent, og kan du genkende billedet at skulle lede arbejdet med en vigtig problemstilling, men hvor I måske var lige hurtige nok til at finde frem til en løsning, uden helt at have forstået selve problemet? Vi skal ikke bare kaste os hovedkulds ud i det ukendte, men starte klogt. På dette webinar får du konkrete værktøjer til netop det. 

INFOMØDER

Gratis webinar | infomøde om LVI | Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 9-10

Versatil ledelse – hvordan finder du den rette balance?

Til dette infomøde introducerer vi dig til versatil ledelse; hvad versatil ledelse er og hvordan et 360 graders feedbackværktøj som LVI (Lederens VersatillitetsIndeks), kan hjælpe dig og din organisation med at yde bedre ledelse og udvikle balancerede ledere.

Gratis webinar | infomøde om LVI | Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 9-10

Versatil ledelse – hvordan finder du den rette balance?

Til dette infomøde introducerer vi dig til versatil ledelse; hvad versatil ledelse er og hvordan et 360 graders feedbackværktøj som LVI (Lederens VersatillitetsIndeks), kan hjælpe dig og din organisation med at yde bedre ledelse og udvikle balancerede ledere.

Gratis webinar | infomøde om LVI | Tirsdag den 6. december 2022 kl. 9-10

Versatil ledelse – hvordan finder du den rette balance?

Til dette infomøde introducerer vi dig til versatil ledelse; hvad versatil ledelse er og hvordan et 360 graders feedbackværktøj som LVI (Lederens VersatillitetsIndeks), kan hjælpe dig og din organisation med at yde bedre ledelse og udvikle balancerede ledere.

SEMINAR

Gratis seminar | LVI Society Event: The Next Normal | Onsdag den 25. maj 2022

How to think, navigate, and train leadership in a disrupted world

Vi får besøg af Tue Juelsbo, HR udviklingschef i Alm. Brand, som præsenterer organisationens lederudviklingsforløb med udgangspunkt i LVI og Rob Kaiser, skaber af LVI, præsenterer det globale perspektiv på ledelsesudvikling. 

Bliv klogere på den globale ledelsesudvikling denne onsdag eftermiddag sammen LEAD

Gratis seminar | LVI Masterclass | Onsdag den 25. september 2022

På masterclassen ”Versatilitets betydning for tillid – og tillids betydning for motivation og effektivitet” får du  viden og redskaber til at motivere dine medarbejdere. Du får også viden og redskaber til ikke at demotivere dem. Du lærer nemlig at undgå den faldgrube, som vores forskning i balanceret ledelse (versatilitet) viser at 60 % af alle danske ledere falder i; at lede motivation ud fra en stærk præference for tillid, på bekostning af den betydning det har, når man som leder ikke holder folk ansvarlige og ikke får givet den nødvendige feedback.

Vi drøfter hvordan tillid, ansvar, feedback, styrende ledelse, mod, involvering og det at sætte retning påvirker tillid, motivation og effektivitet i vores organisationer.

Gratis webinar | Kan man både være en strategisk og operationel leder | Tirsdag den 24. august 2022 kl. 9-10

I dette webinar sætter vi fokus på din rolle som leder og hvordan du får balanceret din adfærd i en verden som er i konstant bevægelse. Vi sætter fokus på hvorfor din adfærd er vigtigt, samt hvordan du kan få skabt de bedste forudsætninger for dig selv som leder og for dine medarbejdere.

Gratis webinar | Growth mindset kultur | Tirsdag den 24. august 2022 kl. 15-16

Yderligere information vedrørende webinaret følger…

Gratis webinar | Hvordan dræber du med sikkerhed dine medarbejders motivation? | Onsdag den 31. august 2022

Grænselandet mellem motivation og demotivation.

Få tips til hvad du kan gøre for at fremme motivationen og trivslen på din arbejdsplads!

Bliv klogere på forholdet mellem tillid og ansvar, samt dets betydning for motivation og demotivation i arbejdslivet. Webinaret vil bidrage med nye perspektiver og tilgange til, hvordan du som leder undgår at demotivere dine medarbejdere – og meget vel give indsigt i egne blinde vinkler og præferencer.

Gratis webinar | Har din organisation stadig en fax maskine? Sådan lykkes du med digital transformation | 7. september 2022, kl. 9-9.45

Giv din viden et boost med 45 minutters webinar om digital transformation

Digital transformation bliver desværre oftest et mål i sig selv, og vi digitaliserer for digitaliseringens skyld. I stedet bør vi fokusere på at levere det bedst mulige produkt! Dette webinar stiller skarpt på digital udvikling – og hvordan du som leder og organisation navigere deri. 

Gratis webinar | Ledelse af hybride teams | 7. september 2022, kl. 15-15.45

I dette webinar præsenteres deltagerne for forsknings- og erfaringsbaseret viden om fordelene og udfordringerne ved det hybride samarbejde.

Vi lægger vægten på ledelsesmæssige do’s and dont’s og kommer med anbefalinger til best practice, ledere skal lede hybride teams og medarbejdere i en kombination mellem det fysiske og det virtuelle.

Gratis webinar | Situationsbestemt ledelse og versatil ledelse | 21. september 2022 kl. 9-10

Dette webinar sætter fokus på, hvordan du som leder finder balancen mellem styrende og støttende ledelse.

At vi kan være dygtige ledere, handler også om at kende sig selv og sine egne begrænsninger. Samtidig er det vigtigt at du som leder har nogle værktøjer til, hvordan du på bedste vis går forrest og viser vejen i din organisation. I dette webinar sætter vi fokus på, hvorfor det er vigtigt at din ledelsesadfærd er i balance, samt hvordan du gør noget ved det

Gratis webinar | Growth mindset kultur | Onsdag den 21. september 2022 kl. 15-16

Yderligere information vedrørende webinaret følger…

Gratis webinar | Er dit implementeringsprojekt kuldsejlet? Det er nok dine medarbejderes skyld... | 5. oktober 2022 kl. 9-9.45

Giv din viden et boost med 45 minutters webinar om mislykket projekter og ledelsesværktøjer til forandring

Er du leder eller projektleder, og kan du genkende billedet af at have planlagt, implementeret og færdiggjort et projekt, blot for at opdage at din organisations medarbejdere hverken har ændret adfærd eller tilpasset deres arbejdsgange efter hensigten? Det er mere reglen end undtagelsen at organisatoriske projekter ikke realiserer de planlagte gevinster og effekter – deltag i webinaret, og bliv klogere på årsagerne bag. 

Gratis webinar | Kan man både være en styrende og støttende leder | Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 15-16

Yderligere information vedrørende webinaret følger…

Gratis webinar | Sæt retning via en klar vision – sådan skaber I et fælles billede af den ønskede fremtid | Onsdag den 2. november 2022 kl. 09-10

På webinaret stiller vi skarpt på, hvordan du som leder kan lykkes med at sætte retning for din organisation via en klar og meningsfuld vision. Du får indblik i, hvilke opmærksomhedspunkter du skal have blik for, når I skal formulere en retningssættende, meningsfuld og klar vision.

Gratis webinar | LVI og leadership pipeline | Onsdag den 9. November 2022 kl. 15-16

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil, hvilket kan resultere i en ubalanceret, ensidig og ude af sync adfærd i forhold til situationen og opgavens behov.

Få indsigt i versatil ledelse og Leadership Pipeline, og få konkret rådgivning og guide i forhold til hvordan et LVI eller Leadership Pipeline forløb vil kunne hjælpe dig, dit team og din organisation.

Gratis webinar | Værdier – retoriske platheder eller tydelige adfærdsmarkører? | Onsdag den 9. november 2022 kl. 09-10

På dette webinar bliver du introduceret til de væsentlige indsigter fra forskningen i værdibaseret ledelse og hvad I skal have blik for, når I formulerer organisatoriske værdier.

Gratis webinar | Strategi - en plan eller proces? | Onsdag den 16. november 2022 kl. 09-10

På dette webinar får kendskab til ledelsesstrategiske arbejde – herunder kendskab til betydningen af de væsentligste begreber, som fx strategi, strategiske fokusområder, indsatser, handleplaner m.v.