Onsdagswebinar hos LEAD – boost din viden med et 60 minutters webinar om ledelse.

Webinarrækken er gratis og giver dig indsigt i aktuelle tendenser, udfordringer og muligheder indenfor ledelse. Derudover får du konkrete redskaber og metoder med hjem.

Vi bestræber os på at afholde webinar hver onsdag så vidt det er muligt (undtaget ugerne 27,28,29,30,42 & 52)

Kunne du tænke dig, at blive klogere på vores forskellige kurser, uddannelser og certificeringer, omhandlende ledelse i dets mange aspekter?

Så tilmeld dig vores gratis infomøde en af de nedestående datoer for 2022. Samtidig kan du netværke med andre ledelsesentusiaster.

Læs mere om det enkelte webinar, infomøde samt seminar nedenfor, og tilmeld dig et eller flere.

Foretrækker du fysisk fremmøde fremfor det virtuelle?

Ligesom til vores webinarer, stiller LEADs eksperter her skarpt på forskellige ledelsesfaglige temaer. Oplægsrækken opdateres jævnligt med nye og topaktuelle temaer.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

WEBINAR

Gratis webinar | Strategisk ledelse af Psykisk Arbejdsmiljø | Onsdag den 28. september 2022 kl. 15-16

På webinaret præsenteres du for grundlæggende viden om, hvad det at arbejde strategisk med Ledelse af psykisk arbejdsmiljø indebærer både for organisationen og lederne. Vi giver jer en række modeller og metoder, der kan inspirere i det videre arbejde med at sætte strategisk fokus på ledelse af psykisk arbejdsmiljø.

Gratis webinar | Er dit implementeringsprojekt kuldsejlet? Det er nok dine medarbejderes skyld... | 5. oktober 2022 kl. 9-9.45

Giv din viden et boost med 45 minutters webinar om mislykket projekter og ledelsesværktøjer til forandring

Er du leder eller projektleder, og kan du genkende billedet af at have planlagt, implementeret og færdiggjort et projekt, blot for at opdage at din organisations medarbejdere hverken har ændret adfærd eller tilpasset deres arbejdsgange efter hensigten? Det er mere reglen end undtagelsen at organisatoriske projekter ikke realiserer de planlagte gevinster og effekter – deltag i webinaret, og bliv klogere på årsagerne bag. 

Gratis webinar | Kan man både være en styrende og støttende leder | Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 15-16

Yderligere information vedrørende webinaret følger…

Gratis webinar | Sæt retning via en klar vision – sådan skaber I et fælles billede af den ønskede fremtid | Onsdag den 2. november 2022 kl. 09-10

På webinaret stiller vi skarpt på, hvordan du som leder kan lykkes med at sætte retning for din organisation via en klar og meningsfuld vision. Du får indblik i, hvilke opmærksomhedspunkter du skal have blik for, når I skal formulere en retningssættende, meningsfuld og klar vision.

Gratis webinar | Værdier – retoriske platheder eller tydelige adfærdsmarkører? | Onsdag den 9. november 2022 kl. 09-10

På dette webinar bliver du introduceret til de væsentlige indsigter fra forskningen i værdibaseret ledelse og hvad I skal have blik for, når I formulerer organisatoriske værdier.

INFOMØDER

Gratis webinar | infomøde om implementeringsuddannelse | Tirsdag den 23. august 2022 kl. 9-10

Hvad kan du helt konkret gøre for at skabe gode rammer for implementeringen? Det har du muligheden for at blive klogere på til dette event. Undervejs får du et indblik i modeller, værktøjer og tilgange til implementering, du kan benytte dig af, når du skal lede en implementeringsproces. Derudover får du en introduktion til vores 8-dages uddannelse i implementering og forandringsledelse. Læs mere her!

Gratis webinar | infomøde om LVI | Tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 9-10

Versatil ledelse – hvordan finder du den rette balance?

Til dette infomøde introducerer vi dig til versatil ledelse; hvad versatil ledelse er og hvordan et 360 graders feedbackværktøj som LVI (Lederens VersatillitetsIndeks), kan hjælpe dig og din organisation med at yde bedre ledelse og udvikle balancerede ledere.

Gratis webinar | infomøde om LVI | Tirsdag den 6. december 2022 kl. 9-10

Versatil ledelse – hvordan finder du den rette balance?

Til dette infomøde introducerer vi dig til versatil ledelse; hvad versatil ledelse er og hvordan et 360 graders feedbackværktøj som LVI (Lederens VersatillitetsIndeks), kan hjælpe dig og din organisation med at yde bedre ledelse og udvikle balancerede ledere.

SEMINAR

Gratis seminar | LVI Masterclass | Fredag den 02. December 2022

På masterclassen ”Versatilitets betydning for tillid – og tillids betydning for motivation og effektivitet” får du viden og redskaber til at motivere dine medarbejdere. Du får også viden og redskaber til ikke at demotivere dem. Du lærer nemlig at undgå den faldgrube, som vores forskning i balanceret ledelse (versatilitet) viser at 60 % af alle danske ledere falder i; at lede motivation ud fra en stærk præference for tillid, på bekostning af den betydning det har, når man som leder ikke holder folk ansvarlige og ikke får givet den nødvendige feedback.

Vi drøfter hvordan tillid, ansvar, feedback, styrende ledelse, mod, involvering og det at sætte retning påvirker tillid, motivation og effektivitet i vores organisationer.

Gratis webinar | LVI og leadership pipeline | Onsdag den 9. November 2022 kl. 15-16

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil, hvilket kan resultere i en ubalanceret, ensidig og ude af sync adfærd i forhold til situationen og opgavens behov.

Få indsigt i versatil ledelse og Leadership Pipeline, og få konkret rådgivning og guide i forhold til hvordan et LVI eller Leadership Pipeline forløb vil kunne hjælpe dig, dit team og din organisation.

Gratis webinar | Strategi - en plan eller proces? | Onsdag den 16. november 2022 kl. 09-10

På dette webinar får kendskab til ledelsesstrategiske arbejde – herunder kendskab til betydningen af de væsentligste begreber, som fx strategi, strategiske fokusområder, indsatser, handleplaner m.v.