Det gode arbejdsmiljø implementerer ikke sig selv

Torsdag den 27. april 2023 kl. 09.00 – 10.00

Ofte drømmer vi om implementering som den gnidningsfrie overførsel af gode intentioner til praksis. Men det er en drøm, der er dømt til at ende i frustrationer og skaber meget få resultater, fordi den undervurderer udfordringerne. En anden mulighed er at betragte implementering som en kringlet vej og kompleks læringsproces mod et formål.
Vi kommer til at folde definition ud og se, hvad den gør for vores design og organisering af implementering, og hvilke visuelle billeder vi kan sætte på implementering.
Vi skal også kigge på fire implementeringstilgange – Just do It, Vi Går Først Når Det Virker; Hent Selv og Vi Gør Det Sammen Med Jer – og deres fordele og risici i forskellige situationer og kontekster.  
Implementering handler om at skabe forandringer, og forandringer er konkrete, detaljerede, kontekstuelle. Ingen er imod et bedre psykisk arbejdsmiljø, men mange kan have svært ved at begynde på ny adfærd, eller stoppe anden. Det gælder både ledere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Det kan skyldes manglende viden, manglende forståelse, for lidt investering i at ændre vanesystemet eller fx manglende struktur for arbejdsmiljøarbejdet i en hverdag, der også handler om drift og brandslukning. Vi kommer til at kigge på betydningen af visioner, fælles retning, evner, incitamenter, ressourcer og plan, og hvad der sker, hvis vi fejler på nogle af dem.

Konkret får du indblik i:

  • Implementeringsbegrebet og hvad det betyder for jeres arbejde med implementering
  • De fire typer implementering
  • Effektmodellen og betydningen af at forstå ny adfærd og aflægge sig gammel adfærd
  • Hvordan nye adfærd kan fremmes, og hvad der sker, hvis I ikke har styr på de centrale faktorer
  • Ledere og tillidsrepræsentanters rolle i implementeringen

Afvikling af Webinar

Webinaret vil være opbygget som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og refleksioner fra deltagerne i chat og meningsmålinger. 

Spørgsmål fra deltagerne opsamles løbende i chat-funktionen.

Sådan deltager du

Webinaret foregår via Zoom og du kan tilmelde dig på følgende link: 

På webinaret møder du

Kaare Pedersen, Chefkonsulent i LEAD+, PhD.

Kaare Pedersen arbejder med organisationsudvikling, ledelse og implementering. Optaget af den ofte komplekse bevægelse fra idé og beslutning til praksis og virkning.