Lederens Versatilitetsindeks
360-graders udviklingsværktøj

Tilmeld dig et af vores kommende certificeringshold nedenfor.

Bliv ringet op

Udfyld formularen og bliv ringet op af en rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om kurset eller booke en plads.

Sådan virker lederens versatilitetsindeks: 360-graders feedback

De fleste ledere har en forkærlighed for en særlig ledelsesstil. Konsekvensen er, at lederens adfærd bliver ubalanceret og ensidig. Virkeligheden kræver imidlertid, at du som leder hele tiden kan skifte spor, tilpasse dig og anvende flere modsatrettede ledelsesstile for at lykkes.

Versatil ledelse er en mere agil, situationstilpasset og effektiv ledelsesstil. En versatil leder formår at balancere såvel den styrende og støttende ledelsesstil som den strategiske og operationelle ledelsesstil – og versatile ledere er derfor dokumenteret mere effektive ledere. Vi udvikler lederes versatilitet, så de kan agere mere balanceret og effektivt i lederrollen.

Ledere er ikke kun udfordret af deres udviklingspunkter. Nogle gange bliver styrkerne til svagheder, når de overgøres. For lidt/for meget skalaen fortæller lederne, når de er gået over den grænse. Den fortæller også lederne, hvad de gør rigtigt – og hvad de skal skrue op for, for at blive bedre ledere. Du får derfor direkte feedback på følgende 4 områder af lederens ledelsesstil:

  • Styrende ledelsesstil: Lederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
  • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal lederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
  • Strategisk ledelsesstil: Lederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
  • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal lederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.

Hvordan bruger man LVI i praksis?

Måling

Først får vi input fra lederen og dennes interessenter – oppe, nede og til siden. Alle modtager et link til en brugervenlig, mobiltilpasset undersøgelse, som de fleste gennemfører på 25-30 minutter.

Tilbagemelding

Resultaterne fra målingen er organiseret, så de viser, hvordan lederen balancerer styrende og støttende adfærd såvel som strategiske og operationelle aktiviteter. Herudover vises resultaterne med en nem og overskuelig grafik, der hurtigt giver lederen et klart billede af, hvad de gør godt, og hvad de bør justere for at balancere deres ledelse bedre.

Udviklingsplan

Efter at have gennemgået sin LVI-rapport, laver lederen en udviklingsplan. Baseret på en ny forståelse af styrker, overgjorte styrker samt områder, der med fordel kan skrues op for, beskriver planen, hvad lederen skal gøre mere og mindre af for at blive en mere versatil leder.

Grupperapport

Efter gennemførslen af evalueringen genereres en Group Report. Heri aggregeres den samlede adfærdsfeedback fra de individuelle LVI-profiler i ledelsesevalueringen til én rapport, som giver en stærk indikation på, hvilken ledelseskultur den samlede ledelsesadfærd indstifter i teamet, organisationen eller ledergruppen. Rapporten kortlægger styrker, overgjorte styrker og udviklingspotentialer.

Progress Report

Nogle måneder efter den første måling kan kollegaer give feedback på lederens fremskridt gennem en mini-360, der er tilpasset den enkelte leders udviklingsmål. Dette skaber en gennemgående proces, hvilket dels fastholder momentum i den igangværende udvikling og dels gør det muligt at genbesøge udviklingsmålene for at se, om lederen er på rette vej.

Hvordan ser en LVI-rapport ud?

En enkel model over kompleksiteten i ledelse

I en nylig undersøgelse blev ledere vurderet to gange på samme adfærd – én gang med en fem-pointskala og én gang med for lidt/for meget-skalaen. Næsten en tredjedel af fem’erne viste sig i virkeligheden at betyde “for meget”!

En mere brugbar skala

For lidt/for meget-skalaen viser lederne forskellen mellem deres styrker og deres overgjorte styrker. Herudover viser den også hvilke områder de med fordel kan skrue op for for at blive endnu mere effektive.

Den feedback, som LVI’en indeholder, er tydelig og handlingsrettet. Den gør det muligt for leder og coach at trække direkte i arbejdstøjet og lave de justeringer, som med garanti vil gøre en forskel.

Du behøver ikke at gætte

For lidt/for meget-skalaen tager gætterierne ud af ledelsesudviklingen. Du skal ikke længere spekulere over, hvad du skal gøre med en score på 3,75. Lederen får tydelig feedback på, hvad der er behov for at skrue op eller ned for, for at skabe den perfekte balance.

Gode råd – igen fordomme

LVI går uden om det overfladiske spørgsmål om, hvad en leder gør godt eller dårligt. I stedet fokuseres der på, hvilke specifikke justeringer lederen kan foretage for at være endnu mere effektiv. Feedback præsenteres ikke som en karakter eller evaluering, men som adfærd og færdigheder, der skal læres, finjusteres og anvendes.

 

Du kan læse et eksempel på en fuld rapport via nedenstående link:

Mød din underviser

Maja Nyboe Bjerrehus har en baggrund som Cand.merc.(psyk) og er chefkonsulent i LEAD.

Maja er en yderst erfaren konsulent med stærke kompetencer inden for ledelses- og organisationsudvikling, med flere års erfaring i end-to-end udvikling og eksekvering af lederudviklings forløb og forandringsprocesser. Majas fokus er altid med udgangspunkt i den enkelte leder, teamets og organisationens styrker og potentialer. Som trænet underviser og coach har Maja udviklet mange ledere til bedre og mere effektfuld ledelse særligt med fokus på at skabe balanceret ledelse, i en refleksiv praksis. 

Maja er ansvarlig specialist i Leadership Versatile Index – en 360 graders lederevaluering der kortlægger lederens balancer såvel som ubalancer i ledelsesstile og udvikler på lederens (og organisationens) mindset omkring ledelse i den konkrete kontekst lederens skal lykkedes i. Maja trækker på såvel den erhvervs-psykologiske praksis, filosofi og pragmatik når hun udvikler ledere og organisationer til en øget balance med større effekt og effektivitet i ledelse.

Maja er desuden kendt for at skabe tillidsfulde relationer til samarbejdspartnere og er optaget af at inddrage sin praktiske erfaring såvel som teoretisk viden, så det kan kobles til strategiske behov og konkret praksis-  med stor indlevelse, gennemslagskraft og nysgerrighed.

Skab mere effektive ledere, mere engagerede medarbejdere og mere produktive organisationer

Versatile ledere skaber større medarbejderengagement, mere motivation og bedre fastholdelse. De opbygger mere selvkørende og sammenhængende teams med højere arbejdsmoral og større agilitet. Versatile ledere har også teams og afdelinger, der leverer større kvantitet, højere kvalitet og bedre resulater. Organisationer, der udvikler versatile ledere, reagerer hurtigere på forandringer, præsterer bedre og forbliver relevante og konkurrencedygtige på lang sigt.

Dyk ned i forskningen

Den tilgang til lederudvikling, der ligger bag LVI, er blevet afprøvet og raffineret gennem mere end 40 år med intensiv og dybdegående praksis, der har hjulpet tusinder af ledere med at blive mere versatile. Dette arbejde begyndte i Center for Creative Leadership i 1980’erne. Herefter blev det ført videre i firmaet Kaplan DeVries Inc., hvor LVI blev skabt, og senere til virksomheden Kaiser Leadership Solutions, som konstant udvikler og forbedrer vurderingsværktøjet.


Leading in an unprecedented global crisis: The heightened importance of versatility.

Kaiser, R. B.;Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 72, 135-154 (2020)

Are your leaders ready for the “next normal”?

Kaiser, R. B.; Talent Quarterly online (2020, Sept)

The best leaders are versatile

Kaiser, R. B.; Harvard Business Review online (2020, March)

The Versatile Leader: Make the Most of Your Strengths—Without Overdoing It

San Francisco: Pfeiffer (2006)

Fear Your Strengths: What You Are Best at May be Your Biggest Problem

San Francisco: Berrett-Koehler Press (2013)

Stop overdoing your strengths

Harvard Business Review (2009)

Towards a positive psychology for leaders

Chapter in Oxford Handbook of Positive Psychology and Work (2010)

The deeper work of executive development

Academy of Management Learning and Education (2006)

Developing Versatile Leadership

Sloan Management Review (2003)

Læs en af vores artikler omkring versatil ledelse

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.