Uddannelse og kurser

Giv dine kompetencer et løft – og skab mærkbare og målbare resultater. For dig selv. Og for din organisation

Vi tager afsæt i forskningsbaserede metoder og tæt kobling til din konkrete hverdag for at sikre størst udbytte og vedvarende effekt.

Bliv certificeret i at udvikle ledere med LVI | Online kursus

Store forandringer i vores arbejdsvilkår kommer hurtigt og uden varsel – det er den nuværende Corona-situation et eksempel på. Usikkerhed og kompleksitet   kan kun håndteres effektivt med agil ledelse – evnen til hurtigt at omstille sin ledelse til de stadig hyppigere skift i vilkår og ukendte kontekster.

LEAD tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI).  Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Læs mere og tilmeld dig →

Forandringsledelse og proceskonsultation

8 moduler | 16 dage | Pris: 57.500 kr. (inkl. certificeringer)
6 moduler | 12 dage | Pris: 46.500 kr.

På dette intensive læringsforløb får du:

 • Den bedste og nyeste viden inden for feltet
 • Redskaberne til at lykkes med forandringer
 • Værktøjer til at designe og facilitere udviklingsforløb
 • Metoder til at udvikle ledere, medarbejdere og organisationer
 • Opbygget stærke kompetencer inden for procesfacilitering
 • Certificering i to førende profilværktøjer

Læs mere og tilmeld dig →

Skræddersyet projektlederkursus

2 moduler | 3 dage | Pris: 17.000 kr.

På dette korte forløb får du:

 • En effektiv og let adgang til at styrke projektledelsesfagligheden
 • Den grundlæggende projektleder-værktøjskasse
 • Et omfattende metodeapparat og de mest essentielle greb
 • Kompetencer til at sætte værktøjerne i spil på en ny måde
 • Adgang til kompetent rådgivning og sparring

Læs mere og tilmeld dig →

Implementering - lær at forankre din forandring

3 moduler | 6 dage | 29.500 kr.

Skal du implementere en ny strategi, en proces, beslutning eller et program?

På uddannelsen får du metoder og værktøjer til vellykket implementering og den mest aktuelle viden inden for feltet.

Læs mere og tilmeld dig →

Evaluering og datadrevet ledelse

2 moduler | 4 dage | Pris: 19.500 kr.

Bliv klædt på til selv, hurtigt og let, at lave evalueringer og indsamle data i din organisation. Lær også hvordan du løbende kan integrere dataen i forskellige beslutningsprocesser, så I opnår bedre resultater og højere trivsel.

Du får blandt andet:

 • En redskabskasse med metoder og tilgange
 • Viden om og kompetencerne til at gennemføre målinger
 • Konkrete guidelines til at skabe en evalueringskultur

Læs mere →

Certificering i effect-profilen

2 dage | Pris: 11.995 kr.

Effect-profilen er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive.

Lær at gennemføre en effect-profil og få et værdifuldt billede af, hvor gode resultater ledergruppen skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor der ligger udviklingspotentialer.

Læs mere →

.

Certificering i lederudviklingsværktøjet LVI

2 dage | Pris: 17.500 kr.

Lederens “versatilitetsindeks”. 

Lær at afdække og udvikle lederens evne til at mestre og balancere modsatrettede ledelsesstile.

Bliv klædt på til at styrke lederens rolleforståelse, adfærd og kompetencer til at arbejde effektivt i en hastigt foranderlig organisatorisk hverdag.

Læs mere →

.

Børsen Executive Leadership Programme

10 dage | Pris: 150.000 kr.

Ambitiøs lederudvikling – skabt af nuværende topledere og erfarne ledelseskonsulenter

Gennemgående underviser: Claus Elmholdt

Læs mere →

Børsens lederuddannelse

8 dage | Pris: 60.000 kr.

Løfter din ledelse til næste niveau – baseret på både forskning og erfaringer – med dig i centrum.

Gennemgående underviser: Signe Enemark Kildesgaard

Læs mere →

Børsen ny leder

6 dage | Pris: 35.000 kr.

Bliv rustet til “de første 100 dage” som leder – med værktøjer, du kan bruge resten af livet

Gennemgående underviser: Jan Bartram

Læs mere →

Børsens lederuddannelse

2 dage | Pris: 12.500 kr.

Lær at mestre vor tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

Gennemgående underviser: Signe Enemark Kildesgaard

Læs mere →

Børsen distribueret ledelse

2 dage | Pris: 12.500 kr.

Skab selvledelse i team og på individniveau.

Gennemgående underviser: Kim Martin Nielsen

Læs mere →