Uddannelse og kurser

Giv dine kompetencer et løft – og skab mærkbare og målbare resultater. For dig selv. Og for din organisation

Vi tager afsæt i forskningsbaserede metoder og tæt kobling til din konkrete hverdag for at sikre størst udbytte og vedvarende effekt.

Sådan leder du og skaber
sammenhængskraft på distancen

6 timer | Pris 3.950 kr.

På dette online kursus får du blandt andet:

 • Viden om distanceledelse som ledelsesdisciplin.
 • Indblik i tillidsbaseret ledelse.
 • Ledelsessamtalens redskaber.
 • Redskaber til at skabe effektive virtuelle arbejdsmøder og workshops med dine medarbejdere og din ledergruppe.
 • Indsigt i, hvad du skal gøre, og hvad du skal holde op med at gøre, når du leder på distancen.

Læs mere og tilmeld dig →

Forandringsledelse og proceskonsultation

8 moduler | 16 dage | Pris: 57.500 kr. (inkl. certificeringer)
6 moduler | 12 dage | Pris: 46.500 kr.

På dette intensive læringsforløb får du:

 • Den bedste og nyeste viden inden for feltet
 • Redskaberne til at lykkes med forandringer
 • Værktøjer til at designe og facilitere udviklingsforløb
 • Metoder til at udvikle ledere, medarbejdere og organisationer
 • Opbygget stærke kompetencer inden for procesfacilitering
 • Certificering i to førende profilværktøjer

Læs mere og tilmeld dig →

Nærværende virtuel distanceledelse

2 dage | Pris 10.500 kr.

I løbet af kurset får du blandt andet:

 • Indblik i hvad distanceledelse er
 • Redskaber til at håndtere de særlige udfordringer forbundet med at lede på distancen
 • De 6 essentielle virtuelle distanceledelsesværktøjer
 • Værktøjer til håndtering af konkrete distanceledelses dilemmaer i din egen praksis
 • Et overblik over, hvilke tiltag og justeringer du kan sætte i værk på den korte såvel som den lange bane for at styrke din distanceledelse.

Læs mere og tilmeld dig →

Skræddersyet projektlederkursus

2 moduler | 3 dage | Pris: 17.000 kr.

På dette korte forløb får du:

 • En effektiv og let adgang til at styrke projektledelsesfagligheden
 • Den grundlæggende projektleder-værktøjskasse
 • Et omfattende metodeapparat og de mest essentielle greb
 • Kompetencer til at sætte værktøjerne i spil på en ny måde
 • Adgang til kompetent rådgivning og sparring

Læs mere og tilmeld dig →

Implementering
- lær at forankre din forandring

3 moduler | 6 dage | 29.500 kr.

Skal du implementere en ny strategi, en proces, beslutning eller et program?

På uddannelsen får du metoder og værktøjer til vellykket implementering og den mest aktuelle viden inden for feltet.

Læs mere og tilmeld dig →

Kursus i stressforebyggelse og performanceledelse

3 moduler | 3 dage | Pris: 17.000 kr.

På kurset i stressforbyggelse og performanceledelse får du blandt andet:

 • Opdateret viden indenfor feltet
 • Viden til at forstå sammenhængen mellem ledelse og psykisk arbejdsmiljø
 • Metoder til at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Redskaber til at håndtere og forebygge stress
 • Redskaber til at skabe læring og udvikle medarbejdernes performance

Læs mere og tilmeld dig →

Certificering i lederudviklingsværktøjet LVI

2 dage | Pris: 17.500 kr.

Lederens “versatilitetsindeks”. 

Lær at afdække og udvikle lederens evne til at mestre og balancere modsatrettede ledelsesstile på dette online kursus.

Bliv klædt på til at styrke lederens rolleforståelse, adfærd og kompetencer til at arbejde effektivt i en hastigt foranderlig organisatorisk hverdag.

Læs mere →

.

Certificering i effect-profilen

2 dage | Pris: 11.995 kr.

Effect-profilen er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive.

Lær på dette online kursus at gennemføre en effect-profil og få et værdifuldt billede af, hvor gode resultater ledergruppen skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor der ligger udviklingspotentialer.

Læs mere →

.

Børsen distribueret ledelse

2 dage | Pris: 12.500 kr.

Skab selvledelse i team og på individniveau.

Gennemgående underviser: Kim Martin Nielsen

Læs mere →

Børsen Executive Leadership Programme

10 dage | Pris: 150.000 kr.

Ambitiøs lederudvikling – skabt af nuværende topledere og erfarne ledelseskonsulenter

Gennemgående underviser: Claus Elmholdt

Læs mere →

Børsens lederuddannelse

8 dage | Pris: 60.000 kr.

Løfter din ledelse til næste niveau – baseret på både forskning og erfaringer – med dig i centrum.

Gennemgående underviser: Signe Enemark Kildesgaard

Læs mere →

Børsen ny leder

6 dage | Pris: 35.000 kr.

Bliv rustet til “de første 100 dage” som leder – med værktøjer, du kan bruge resten af livet

Gennemgående underviser: Jan Bartram

Læs mere →

Børsens lederuddannelse

2 dage | Pris: 12.500 kr.

Lær at mestre vor tids nok mest efterspurgte ledelseskompetence

Gennemgående underviser: Signe Enemark Kildesgaard

Læs mere →