STYRK DINE KOMPETENCER OG SKAB MÆRKBARE RESULTATER

Giv dine kompetencer et løft – og skab mærkbare og målbare resultater. For dig selv. Og for din organisation.
Vi tager afsæt i forskningsbaserede metoder og tæt kobling til din konkrete hverdag for at sikre størst udbytte og vedvarende effekt.

“Det er det bedste uddannelsesforløb jeg har været igennem. De super kompetente undervisere formår at formidle teorien, så den er til at gå til hjemme i organisationen”

–       Maria Grønbek Philip, specialkonsulent, deltager på uddannelsen i forandringsledelse og proceskonsultation

LEAD giver dig en kursusgaranti

Uanset hvor længe coronapandemien varer, får du altid dit kursus hos LEAD.

Hvis der skulle komme flere restriktioner på fysisk fremmøde til kurser og arrangementer, konverterer vi til en virtuel afholdelse. Dog vil vi i enkelte tilfælde flytte til en ny dato for fysisk afholdelse.

LÆS MERE OM DE SPECIFIKKE FORLØB

Nedenfor finder du en oversigt over alle vores kommende uddannelser og kurser.
Listen vil løbende blive opdateret med nye, spændende kurser, som vi glæder os til at dele med dig

SKAB AGILE TEAMS OG ORGANISATIONER

I løbet af kurset får du blandt andet:

 • Evnerne til at bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af personlige præferencer
 • Indsigt i styrker og udviklingsområder, der er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse
 • Værktøjer til at arbejde med kollektive ledelsesmodeller og fleksible organisationsformer
 • Færdigheder til at lede agile og selvorganiserede teams

Læs mere og tilmeld dig →

PROCESKONSULENTUDDANNELSE – FORANDRINGSLEDELSE OG FACILITERING

På dette intensive læringsforløb får du:

 • Den bedste og nyeste viden inden for feltet
 • Redskaberne til at lykkes med forandringer
 • Værktøjer til at designe og facilitere udviklingsforløb
 • Metoder til at udvikle ledere, medarbejdere og organisationer
 • Opbygget stærke kompetencer inden for procesfacilitering
 • Certificering i to førende profilværktøjer

Læs mere og tilmeld dig →

IMPLEMENTERING – LÆR AT FORANKRE DIN FORANDRING

Skal du implementere en ny strategi, en proces, beslutning eller et program? På uddannelsen får du:

 • Den bedste og mest aktuelle viden om implementering
 • Forståelse for principperne bag vellykket implementering
 • Effektive teorier, metoder og værktøjer til at lykkes med implementering

Uddannelsen er en hybriduddannelse, hvilket betyder at de enkelte moduler kan tages enten online eller ved fysisk fremmøde.

Læs mere og tilmeld dig →

SÅDAN LYKKES DU MED UFORMEL LEDELSE

Vi tilbyder skræddersyede forløb, hvor du bl.a. kan få:

 • En dybere forståelse for din rolle, dit mandat og de opgaver, du skal lykkes med
 • Inspiration til, hvordan du via personlig gennemslagskraft samt engagerende og motiverende kommunikation kan lykkes i din rolle.
 • Viden om nogle af de dilemmaer, der knytter sig til rollen som ressourceperson – og værktøjer til at lykkes i din rolle
 • Træning i at forebygge og håndtere konflikter

Læs mere →

CERTIFICERING I LEDERUDVIKLINGS-VÆRKTØJET LVI

Lær at afdække og udvikle lederens evne til at mestre og balancere modsatrettede ledelsesstile på dette online kursus.

Bliv klædt på til at styrke lederens rolleforståelse, adfærd og kompetencer til at arbejde effektivt i en hastigt foranderlig organisatorisk hverdag.

Læs mere →

BØRSEN NY LEDER

Bliv rustet til “de første 100 dage” som leder – med værktøjer, du kan bruge resten af livet

Gennemgående underviser: Jan Bartram

Læs mere →

CERTIFICERING I
EFFECT-PROFILEN

Effect-profilen er et praksisnært udviklingsværktøj, der hjælper ledergrupper til at blive mere effektive.

Lær på dette online kursus at gennemføre en effect-profil og få et værdifuldt billede af, hvor gode resultater ledergruppen skaber, hvad der fungerer særligt godt, og hvor der ligger udviklingspotentialer.

Læs mere →

DISTANCELEDELSE

Bliv klædt på til at lede på distancen – og skabe sammenhæng og motivation på tværs.

Læs mere →

BLIV INSPIRERET

Hør hvad tidligere deltager på uddannelsen
for forandringsledelse og proceskonsultation
har lært i uddannelsen – og hvordan han
planlægger at bruge sin nye viden fremover.