Talentudvikling for specialister

Tiltrækning og fastholdelse af højtspecialiserede medarbejdere er en udfordring, som rigtig mange organisationer står overfor. I LEAD arbejder vi sammen med dig om at udvikle, gennemføre og implementere de nødvendige, målrettede indsatser for talentudvikling, så I kan skabe attraktive karriereveje og udvikle de dygtigste specialister.

En specialists værdi for organisationen afhænger i høj grad af, hvordan specialistens egenskaber, viden og færdigheder bliver udviklet gennem træning, og hvordan hun sættes i relation til andre medarbejdere.

talentudvikling grafik

Derfor arbejder vi typisk i 3 spor:​​

  1. Et individuelt spor med fokus på at fremme den enkeltes udvikling i forhold til en given kompetenceprofil.
  2. Et teamspor hvor medarbejderne får kendskab til hinandens områder og trænes i at spille hinanden gode.
  3. Et feedbackspor hvor der er fokus på omhyggelig evaluering og feedback på medarbejdernes arbejdsindsats.

I arbejdet med talentudvikling for specialister tager vi ofte afsæt i følgende principper:

  • At sikre en strategisk dagsorden om at skabe og beskrive karriereveje for specialister så det bliver tydeligt, hvordan de kan udvikle sig. Målet er at sikre, at specialister oplever at få passende status og anerkendelse for deres rolle og ikke fristes til at skifte karrierespor til eksempelvis en ledelseskarriere, hvis både motivation og kompetencer passer bedst til specialistrollen.
  • At udarbejde en kompetenceprofil for specialistrollen sammen med medarbejdere og ledere bredt repræsenteret fra din organisation. Denne kompetenceprofil skal være uafhængig af den konkrete faglighed og understøtter organisationens konkrete, strategiske mål.
  • At støtte din organisation i at etablere et godt talent- og læringsmiljø. Her tager vi ofte afsæt i teorien om ”fixed versus growth mindset” (Dweck, 2017), som handler om at påvirke specialister til at gå efter at udleve deres potentiale.
  • At udvikle ledelse af specialister hvor vi træner lederne i at lykkes i rollen som leder for en specialist. Dette arbejde tager afsæt i praksisorienteret og forskningsmæssig viden om, hvad der særligt kendetegner og motiverer specialiser.

Vi skræddersyer hver enkelt forløb, så det passer til lige netop din organisation og matcher jeres udfordringer og behov.

Det siger vores kunder

Har du spørgsmål, så skriv eller ring til en af vores eksperter

Chefkonsulent og Redaktør

Referencer

LEAD samarbejder med Sønderborg Kommune om udvikling og gennemførelse af deres talentudviklingsprogram for specialister. Som led i udviklingen af programmet blev der gennemført et review af best practice og forskning inden for talentudvikling.

Formålet med dette review var at undersøge, hvad der karakteriserer effektive og værdiskabende specialister i en organisatorisk kontekst. Denne indsigt blev anvendt til at opkvalificere det teoretiske grundlag for Sønderborg Kommunes specialistforløb.

Videoer