LEAD Insights logo

Den attraktive arbejdsplads 2024

Hvordan indretter vi arbejdspladser, der er så attraktive, at de formår at tiltrække og tilknytte dygtige ansatte i en tid, hvor der er stor konkurrence om medarbejderne? Det er temaet for denne første udgave af magasinet LEAD Insights. 

Magasinet undersøger, hvorfor den attraktive arbejdsplads:

  • Betragter ‘rekruttering’ og ‘fastholdelse’ som forældede begreber
  • Er afgørende for Forsvarets bestræbelser på at leve op til sit formål om at passe på Danmark
  • Mestrer digitalisering (og hvordan digitalisering bygger på et solidt fundament af psykologisk tryghed)
  • Har en kultur, der er gennemsyret af growth mindset.


Rigtig god læselyst.