Trivsel på den hybride arbejdsplads

Hvad er en hybrid arbejdsplads?

I en tid præget af teknologisk udvikling og forandring har begrebet ‘hybride arbejdspladser’ gjort sit indtog i den moderne arbejdskultur. Men hvad betyder det egentlig at have en hybrid arbejdsplads?

Den hybride arbejdsplads kombinerer det bedste fra to verdener: det fysiske kontormiljø og fjernarbejde. Dette betyder, at medarbejdere ikke længere er bundet til et fast kontor, men i stedet kan arbejde fra forskellige lokationer – hjemmet, caféer, coworking spaces eller endda fra andre lande. Teknologiske fremskridt inden for cloud-tjenester, videokonferencer og digitale kommunikationsværktøjer har gjort denne blanding af arbejdsformer mulig.

En af de største fordele ved den hybride model er fleksibilitet. Medarbejdere kan tilpasse deres arbejdsdag efter personlige præferencer og behov, hvilket kan bidrage til en bedre work-life balance. For organisationer giver det også adgang til et bredere talentpool, da geografiske begrænsninger bliver mindre relevante.

Dog er der udfordringer forbundet med denne model. At lede et team, der arbejder spredt, kræver nye ledelsesmetoder, og det kan være en udfordring at opretholde en stærk virksomhedskultur og trivsel, når medarbejdere ikke mødes fysisk dagligt.

Men med den rette tilgang kan den hybride arbejdsplads være nøglen til en mere fleksibel, inklusiv og produktiv fremtid. Det er vigtigt for organisationer at forstå dynamikken i denne arbejdsmodel for at kunne drage fordel af dens mange muligheder.

I en verden, hvor forandring er den eneste konstant, kan den hybride arbejdsplads meget vel være svaret på, hvordan moderne virksomheder kan tilpasse sig og trives i den digitale tidsalder.

Trivsel og ledelse på den hybride arbejdsplads

For få år siden var det forbeholdt de færreste at arbejde fleksibelt i tid og sted. Ja, det var ofte et eksotisk fænomen. I dag er det en forventning for mange – især inden for vidensarbejde. Og udbredelsen af hybridt arbejde vil sandsynligvis kun stige. 

Men opgaven med at skabe trivsel på den hybride arbejdsplads er udfordrende for mange ledere. Den adskiller sig da også på en række punkter fra, hvordan lederen styrker trivslen på den fysiske arbejdsplads. 

I LEAD har vi ekspertisen til at hjælpe jer med at opnå udbredt trivsel blandt medarbejderne på den hybride arbejdsplads. Det gælder, hvad enten I er en lille, mellemstor eller stor organisation – og om I befinder jer i den offentlige eller private sektor. 

Vigtigt med balance 

Vi tager afsæt i krav-ressource-modellen, når vi forklarer trivsel på den hybride arbejdsplads. Modellen balancerer mellem jobbets krav og ressourcer. Balancen må opretholdes for at undgå stress og udbrændthed på negativsiden og skabe motivation og trivsel på positivsiden. 

Ifølge krav-ressource-modellen opstår trivsel, når der er balance mellem jobkrav og jobressourcer. Det øger engagement og performance. Er vægtskålen med jobkrav tungere end den med ressourcer, kan det resultere i mistrivsel og dårlig performance.  

Trivsel er ikke blot fraværet af en række risici og problemer som stress, konflikter og arbejdsbyrde. Trivsel indebærer også ressourcefaktorer som autonomi, meningsfuldhed og jobtilfredshed.

 

Ledere har svært ved trivsel på den hybride arbejdsplads

Men hvordan lykkes lederen med det? Flere studier peger på, at ledere finder det svært at have en føling med, om medarbejderne trives, når de befinder sig helt eller delvist på distancen. Det kan med andre ord være vanskeligt at bevare stærke relationer til medarbejderne, der arbejder forskudt i tid og sted. 

Når vi arbejder med trivsel på den hybride arbejdsplads, handler det om at sikre den nødvendige udvikling af medarbejdernes kompetencer og fx være opmærksom på forskelle mellem digitalt indfødte og digitalt tillærte generationer. Andre konkrete ledelsesgreb koncentrerer sig bl.a. om at udvikle fælles spilleregler for digital kommunikation og afvikling af digitale møder, så oplevelsen af kompetence og forudsigelighed øges hos medarbejderne.  

Desuden er den nærmeste leder ekstra vigtig på den hybride arbejdsplads. Men relationen mellem leder og medarbejder står på et skrøbeligt fundament, når det kommer til trivsel. Mere og mere står og falder nemlig med kvaliteten af netop denne relation, når der er et fravær af fysisk nærværende kollegaer.  

Som kompensation for de fysisk nærværende kollegaer bliver det endnu mere relevant, at lederen er til stede. Af den grund bliver opgaven med at varetage trivsel på den hybride arbejdsplads i langt højere en ledelsesopgave, som må varetages bevidst og eksplicit – på lige fod med andre ledelsesopgaver.  

LEADs tilgang til at skabe trivsel på den hybride arbejdsplads

I et samarbejde med LEAD om trivsel på den hybride arbejdsplads kan vi bl.a. fokusere på, hvordan lederen: 

  • Viser interesse for medarbejdernes individuelle situation 
  • Understøtter behovet for relationer i de virtuelle arbejdsfællesskaber 
  • Skaber strukturerede rum for uformelle samtaler 
  • Opbygger digitale kompetencer 
  • Formulerer fælles spilleregler for den digitale kommunikation. 

 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vi tilbyder jer ledelses- og organisationssparring, forskningsbaseret undervisning og oplæg om visionsprocesser samt uddannelsesforløb med specifikt fokus på at give dig og din organisation generelle ledelseskompetencer. Læs eksempler på vores ydelser her.

Oplæg

Inspirerende forskningsbaserede oplæg om hybride arbejdspladser for alle niveauer i din organisation

Sparring

Sparring i forbindelse med udvikling af jeres strategi, jeres beslutninger og tiltag.

Workshop

Facilitering af aktive workshops med fokus på kompetenceudvikling på ledelses- og direktionsniveau.

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for jeres organisation

Står I overfor en organisationsændring? Har I behov for strategisk rådgivning eller et kulturudviklingsforløb?

Kontakt os, så skræddersyer vi sammen et forløb, der udvikler lige netop de kompetencer og strukturer, der styrker og fremtidssikrer jeres organisation.

Rikke Lindekilde

Partner

Cand.psych. aut. & Ph.d

E-mail: rli@lead.eu

Tlf: 28 89 06 16