Datainformeret ledelse – 5 punkter, du skal være opmærksom på

Af Stephanie Semay Bäckström, partner i LEAD, 2019
Datainformeret ledelse handler om, at ledelsen aktivt anvender viden på baggrund af data (genereret i en grundig og velovervejet proces) til at træffe gode beslutninger. Beslutninger der understøtter den retning, som organisationen ønsker at bevæge sig i. Det handler om både at være kritisk, nysgerrig og i stand til at prioritere hvilken data, vi skal have, og hvordan den skal bruges. I denne korte artikel, som er et uddrag af en længere artikel bragt i Børsen ledelse, kan du blive klogere på hvilke områder datainformeret ledelse fokuserer på.

Brug data til at informere ikke diktere

– Fem opmærksomhedspunkter til at arbejde med datainformeret ledelse

Arbejdet med datainformeret ledelse kræver en del overvejelser, så I sikrer, at datamaterialet bliver brugt klogt. Se hvilke fem punkter du skal være særligt opmærksom på, når du anvender data i beslutningsprocesser i figuren nedenfor.

1. Vær skarp på formålet med data

Når du starter med at tænke i datainformeret ledelse er det centralt at forholde dig til, hvilken data du faktisk skal bruge. Vi har tendens til at tælle ting, blot fordi vi kan, frem for at tælle det, der er vigtigt.

Bliv derfor tydelig på, hvad er det denne data, skal gøre os klogere på. Det kan du gøre ved at spørger dig selv:

  • Hvad skal datamaterialet gøre os klogere på?
  • Hvad er formålet med at indhente data?
  • Hvilke beslutninger skal vi være i stand til at træffe, når datamaterialet ligger klar?

Først når dette er klart, kan I begynde at overveje hvordan I skal indhente data.

2. Tænk data bredere

For mange sættes der lighed mellem data og tal. Når I arbejder datainformeret, er det centralt at huske på, at data kan være mere eller mindre alt. Sørg derfor altid for at tænke data bredere.

Alle mulige former for data – eksempelvis samtaler, adfærd, ekstern og intern kommunikation – er vigtige både at kunne identificere og anvende, så det ikke kun er de “nemme” og let sammenlignelige tal, vi træffer beslutninger ud fra. Alle organisationer rummer en masse lettilgængelige mængder og typer af data, som bare venter på at blive opsamlet, sat i system og anvendt.

Sørg altid for at indsamle data systematisk, når det skal bruges til at træffe beslutninger – uanset hvilken type data, I har valgt at indsamle.

3. Vær nysgerrig og kritisk

Når man lader sig informere af både data og viden, er det vigtigt at forholde sig både nysgerrigt og kritisk til det, man bliver præsenteret for. Hvem har f.eks. indsamlet den data eller de resultater, som du bliver præsenteret for og med hvilket formål?

Det handler altså både om at være nysgerrig og opsøgende i forhold til at indhente data, ligesom det i høj grad handler om at kunne analysere, reflektere over og bedømme et givent anliggende.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de klassiske faldgrupper ved brug af data. For hvordan ser man f.eks. kritisk på sin egen data inden denne omdannes til viden? Det er svært og der er mange ubevidste biases, der kan spænde ben for vores tænkning. Eksempelvis er vi let tilbøjelige til at være mindre kritiske, hvis datamængden understreger en hypotese, vi allerede har, eller tegner et mønster, som vi er enige i. Vi skal derfor arbejde systematisk (som nævnt i opmærksomhedspunkt 1) og tvinge os til at være kritiske – for hjernen er desværre en doven-Lars, der ikke nødvendigvis gør det af sig selv.

 

LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE LEAD
tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI)

Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

4. Pak din konfliktskyhed væk

En undersøgelse af 858 skandinaviske ledere viser, at mange ledere har tendens til at være mere støttende end styrende i deres ledelsesstil. 59 pct. af lederne vurderes som at være “for lidt” direkte, når de er utilfredse med en indsats, og 57 pct. vurderes til at holde folk “for lidt” ansvarlige og derfor – måske i et misforstået forsøg på at være ordentlige eller en anelse konfliktsky – risikerer at være for flinke (Datatræk på LVI360, LEAD & Kaiser Leadership, 2018). Risikoen ved dette er dog, at man ender med netop ikke at anvende sin data til at tage de hårde og svære beslutninger.

Derfor skal man som leder overveje, når man står overfor dette: “Hvordan kan jeg tage denne snak/indsamle denne data/tillægge data betydning/træffe denne beslutning på en måde, som ikke går på kompromis med mine værdier om ordentlighed?”

Den underliggende pointe er her, at en ordentlighedsværdi aldrig må blive en undskyldning for ikke at gøre noget.

Vi kan næsten med garanti sige, at dette er en udviklingsarena for de fleste ledere, hvor der er masser at lære, hvis man betragter det som en konstruktiv udviklingsarena, der samtidig sikrer bedre løsning af kerneopgaven, fordi man får trukket af på de nødvendige beslutninger.

5. Datainformeret ledelse er ikke kun for lederen – men for den samlede kultur

Datainformeret ledelse handler ikke kun om at kunne træffe kloge ledelsesmæssige beslutninger med afsæt i data – det handler også om at skabe en kultur i resten af organisationen, som fokuserer på at indsamle, evaluere og anvende data (se bl.a. Bäckström & Kjeldsen, 2018). Det er dermed også ledelsens opgave at stimulere nysgerrighed, refleksion og kritisk tænkning rundt omkring i hele organisationen, så alle bliver skarpe på både at identificere data og bruge den aktivt i opgaveløsningen og den daglige praksis. Sådan en evaluerende læringskultur kan både bidrage med et stærkere beslutningsgrundlag og sikre, at vi arbejder med eller udvikler på det, der er relevant og giver værdi i den givne situation.

Som leder kan du overveje elementerne i nedenstående punkter for at være medskabende til en datadreven kultur.

Datainformeret ledelse er en del af værktøjskassen

For at lykkedes med datainformeret ledelse er det ikke nok, blot at kunne indhente korrekt data.

Hele den ledelsesmæssige værktøjskasse er essentiel for at lykkes med datainformeret ledelse. I kan f.eks. ikke antage, at bare fordi I arbejder datainformeret, så løber alle i samme retning: “fordi det viser vores data jo, er den bedste beslutning”. Der skal en stor portion datainformeret ledelse og herefter forandringsledelse til for at bringe viden i spil og udvikle eller ændre på den adfærd og praksis, der måske er behov for at justere på. På samme måde kræver det også procesledelsesfærdigheder, evnen til paradokshåndtering, strategiske kompetencer og meget mere – datainformeret ledelse står derfor aldrig alene som ledelseskompetence i værktøjskassen.

Se alle vores ydelser inden for analyse og styring her

Mere fra samme kategori

Evaluering og Datainformeret Ledelse

Drop spørgeskemaet og spring direkte til udvikling

Se mere

Evaluering og Datainformeret Ledelse

Lad os måle på ledelse, men hvorfor?

Se mere

Evaluering og Datainformeret Ledelse

Integrerede målinger – hot or not?

Se mere

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Event tilmelding

tekst