Projektlederuddannelse

Få succes med uformel ledelse

Teamledelse | Konflikthåndtering | Interessenter | Gennemslagskraft

På projektlederuddannelsen får du de ledelsesmæssige kompetencer, der sammen med dine styringsredskaber gør dig til en mere komplet projektleder.

Ledere, chefer og direktører i linjeorganisationen får ofte tilbud om lederuddannelse og kurser, da det er almen viden, at en dygtig leder forstår at arbejde med de menneskelige aspekter for at kunne skabe gode resultater. Men det samme gælder projektlederen. 

Book et møde med vores rådgiver og få sparring til et internt uddannelsesforløb.

Bliv ringet op

Udfyld formularen og bliv ringet op af en rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om kurset eller booke en plads.

Efter projektlederuddannelsen er du i stand til, at:

 • Håndtere konflikter når de opstår
 • Tilpasse din ledelsesstil efter situationens behov
 • Skabe psykologisk sikkerhed gennem åben, ærlig og medvirkende projektkultur
 • Involvere og engagere interessenter
 • Arbejde strategisk med at skabe højtydende projektteams
 • Indtage en coachende rolle
 • Aflæse et rum og facilitere effektivt
 • Formidle de rigtige budskaber, som skaber engagement og følgeskab
 • Stå mere sikkert i rollen som projekt- og procesleder
 • Designe og gennemføre engagerende og varierende arbejdsformer
 • Reflektere og videreudvikle på dit personlige lederskab

Deltagerprofil på projektlederuddannelsen

Uddannelsen henvender sig til projektledere uden formelt personaleansvar i såvel private som offentlige organisationer. 

Deltagerne har typisk værktøjskassen fyldt med styringsredskaber, men søger nye kompetencer inden for ledelse af menneskelige aspekter.

Uddannelsen henvender sig derfor til alle projektledere, som ønsker at gøre deres kompetencemix mere alsidigt.

Pris for uddannelsesforløb

Kontakt vores rådgiver for at aftale ramme og pris for forløbet. 

Hvorfor vælge LEADs uddannelse i projektledelse?

Når projekter går galt, er det sjældent fordi de er dårligt planlagte eller styringen er mangelfuld. Det er ofte på grund af menneskelige konflikter, modstand, demotivation eller dårlig kommunikation. Det er blevet nødvendigt, at projektlederen også formår at lede de menneskelige aspekter for at gennemføre projektet succesfuldt.

LEAD er først og fremmest et hus, der beskæftiger sig med ledelse. Du bliver præsenteret for ledelsesmetoder og -modeller. Du bliver både undervist af erfarne projektledere og af erhvervspsykologer. Vi bygger kurset på den nyeste forskning, og du modtager relevant litteratur inden hvert modul.

Som del af uddannelsen får du en individuel kortlægning af dine styrker, overgjorte styrker og udviklingspunkter som projektleder. Dette gøres via en LVI-analyse (lederens versatilitetsindeks), der er en 360-graders feedback på din lederadfærd. Du får indsigt i, hvordan dine overordnede, underordnede og sidestillede kolleger opfatter dig. Du får konkrete løsningsforslag til, hvordan du kan tilpasse din ledelsesstil og -adfærd. Det vil gøre dig i stand til at lede projekter med en større effekt, da du kan tilpasse din ledelsesstil til bestemte situationer og mennesker omkring dig. 

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.

Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.

Unikt: Du får 360 graders feedback på din ledelsesstil som projektleder

Dette er Danmarks eneste uddannelse for projektledere, der giver dig en 360 graders evaluering af, hvordan dine kolleger opfatter din ledelsesstil i organisationen.

Den giver dig et indblik i, hvordan dine overordnede, underordnede og sidestillede kolleger opfatter dig og kommer samtidig også med konkrete løsningsforslag til, hvordan du kan tilpasse din ledelsesstil. Det gør dig i stand til at lede projekter med en større effekt, da du kan tilpasse din ledelsesstil til bestemte situationer og mennesker omkring dig.

Du får direkte feedback på andres opfattelse af din evne til lede på følgende fire måder:

 • Styrende ledelsesstil: Projektlederen skal kunne træde til og tage styringen, give den nødvendige feedback samt holde folk ansvarlige, når der er behov for det.
 • Støttende ledelsesstil: Samtidig skal projektlederen kunne trække sig tilbage og udvise tillid, bemyndige og skabe mulighed for, at andre kan bidrage der, hvor løsningen ikke viser sig hurtigt.
 • Strategisk ledelsesstil: Projektlederen skal kunne forberede organisationen til fremtiden ved at sætte retning, understøtte innovative løsninger og skabe langsigtet vækst.
 • Operationel ledelsesstil: Samtidig skal projektlederen også have orden i processer og organisering samt kunne holde fokus på de kortsigtede resultater, der skabes i hverdagen gennem eksekvering og effektive arbejdsgange.
 
Du kan læse et eksempel på en LVI-rapport via knappen nedenfor.

Program for projektlederuddannelsen

 

DAG 1 & 2

DAG 3 & 4

 • Ledelse af projekter: Evnen at tilpasse sine ledelsesstil til omstændigheder og de behov du selv og dine samarbejdspartnere har

 • Opsamling fra aktionslæringssprint efter første modul

 • Versatil ledelse (LVI) – balanceret og tilpasset ledelse som projektleder. Gruppefeedback på LVI-tests

 • Projektledelse af store, komplekse projekter 

 • Feedback og -forward i projekter

 • Teaming: Teamets udviklingsfaser og højtydende teams

 • Ledelse af psykologisk sikkerhed: Projektlederens greb for at styrke en åben, ærlig og medvirkende kultur i projektet

 • Projektlederen som mødeleder – Gamemaster-model, IDOART, retrospektiv

 • Ledelse af interessenter: At lede opad, udad og indad

 • Procesfacilitering af store møder – herunder Kick-off møder

 • Konflikthåndtering og projektlederen som coach

 • Risikoledelse: Hvordan leder projektlederen styregruppen, og hvordan håndteres risici løbende i projektet

 • Planlægning af læringssprints og forberedelse af LVI-tests

 • Kommunikation og personlig gennemslagskraft

 • Afslutning opsamling på uddannelsen

Mød dine undervisere på LEADs projektlederuddannelse

Hos LEAD vil du blive undervist af flere forskellige undervisere, da vi benytter de skarpeste eksperter indenfor hver deres specialistområde. Det giver dig en højere kvalitet i undervisningen og du får dermed også et større udbytte. Fælles for dem alle er, at de kombinerer forskning med seneste praksiserfaringer. 

Uddannelsens gennemgående undervisere er LEAD’s konsulenter: Kaare Pedersen, Mette Tange Vestergård, Mickey Klysner Riis.

Kaare har 20 års erfaring med projektledelse gennem forskellige roller bl.a. som managementkonsulent og tidligere som projektchef i KL, centerchef i Sorø Kommune, intern konsulent i Roskilde Kommune og forsker på RUC.

Mette har stor viden og over 15 års praksiserfaring med organisationsudvikling og forandringsledelse. Hun har desuden bred sektorerfaring fra ansættelser som intern konsulent og projektleder i stat, kommuner, KL og ATP. 

Mickey er erhvervspsykolog og har et særligt fokus på implementering og forandringsledelse, effektive ledergrupper og organisatorisk læringskultur. Han arbejder til dagligt med undervisning, rådgivning og coaching af ledere og medarbejdere.

Du kan møde dem allesammen på vores ‘Projektlederuddannelse’.

Bliv klogere på ledelse af projekter

På vores projektledelsesuddannelse får du adgang til de nødvendige værktøjer og kompetencer for at kunne arbejde med projektstyring og projektprocesser. Men hvis du ønsker en kort og præcis introduktion til projektledelse inden uddannelsen, kan du læse de nedenstående spørgsmål og svar samt lade dig inspirere af vores mange artikler om emnet.

Hvad er projektledelse?

Projektledelse er en disciplin, der involverer planlægning, organisering, styring og kontrol af ressourcer for at opnå specifikke mål og resultater inden for en afgrænset tidsramme og budget. Det fokuserer på at lede teams og koordinere aktiviteter, så projekter fuldføres succesfuldt og leverer værdi til organisationen. En effektiv projektledelse kræver stærke kommunikationsevner, beslutningstagning, problemløsning og lederegenskaber. Projektledere arbejder med at identificere og håndtere risici, overvåge fremskridt og tilpasse sig ændringer. Projektledelse er afgørende i mange brancher og sektorer, hvor projekter er en central metode til at opnå forretningsmål og innovation.

Hvad er projektstyring?

Projektstyring er en systematisk tilgang til at planlægge, overvåge og styre operationelle aspekter af et projekt for at sikre, at det opfylder sine mål inden for tidsrammen og budgettet. Det indebærer at skabe og følge tidsplaner, allokere ressourcer, styre omkostninger, overvåge kvaliteten og kommunikere fremskridt til interessenter. Projektstyring kræver tekniske færdigheder og evnen til at arbejde med projektledelsesværktøjer samt effektiv kommunikation og samarbejde. Ved at praktisere god projektstyring kan organisationer sikre, at projekter gennemføres effektivt, ressourceforbruget optimeres, og de opnår den ønskede værdi, samtidig med at risici og udfordringer håndteres proaktivt.

Hvad er forskellen på projektledelse og projektstyring?

Projektledelse og projektstyring er beslægtede begreber inden for projektarbejde, men med væsentlige forskelle. Projektledelse fokuserer på strategisk planlægning, målsætning, kommunikation og teamledelse for at opnå projektets overordnede formål. Det omhandler også håndtering af risici, beslutningstagning og konfliktløsning. Projektstyring, derimod, er mere teknisk og koncentrerer sig om de operationelle aspekter af projektet, herunder tidsplaner, ressourceallokering, budgettering og kvalitetskontrol. Mens projektledelse skaber en vision og retning, udfører projektstyring de praktiske opgaver, der sikrer, at projektet gennemføres effektivt og i overensstemmelse med planen.

Hvorfor skal man styrke sine kompetencer inden for både projektledelse og projektstyring?

Som projektleder er det afgørende at mestre både projektledelse og projektstyring for at sikre projektets succes. Ved at styrke kompetencer inden for begge områder kan projektlederen opnå en holistisk tilgang, der balancerer både strategiske og praktiske overvejelser, hvilket øger projektets sandsynlighed for succes og tilføjer værdi til organisationen.

Hvordan leder man projekter gennem menneskelige faktorer?

Som projektleder er det essentielt at besidde ledelsesmæssige kompetencer for at sikre projektets succes. Evnen til at kommunikere klart og motiverende er afgørende, samt at kunne tage beslutninger og løse problemer effektivt. Desuden skal projektlederen udvise fleksibilitet, håndtere ressourcer og tid effektivt og navigere i komplekse situationer. For at opnå resultater er det vigtigt at bygge stærke relationer, skabe samarbejde og inddrage teamet i beslutningsprocesser. En god projektleder er også visionær og engageret i kontinuerlig læring og udvikling, hvilket bidrager til projektets og organisationens vækst.

Dyk ned i vores vidensunivers og hent inspiration til din hverdag

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.