LEAD Insights logo

Leder- og strategiudvikling i en foranderlig verden

Man hører ofte, at verden er VUCA, og at forandringer sker hurtigere end nogensinde før. Både de små, mellemstore og helt store forandringer.

Når det er oplevelsen og fortællingen, hvordan forankrer vi så nuet og skaber noget blivende? Ja, det gør vi med den rette form for leder- og strategiudvikling. Kun ved at sikre, at vores ledere har de rette kompetencer, og at vores strategier favner forandringshastigheden, kan vi sikre fortsat vækst i en foranderlig verden.

Derfor er temaet for maj måneds LEAD Insights leder- og strategiudvikling.

I magasinet kan du bl.a. læse om:

  • Hvordan du griber ledelse af kunstig intelligens an
  • Hvordan strategisk funderet talentudvikling er en vej ud af arbejdskraftudfordringen
  • Hvordan præcise og meningsfulde organisatoriske værdier sikrer sammenhængskraft og fælles retning
  • Og hvordan du lykkes med at placere diversitet og inklusion som en nøgledisciplin i ledelsen.

Rigtig god læselyst.