Trivsel og performancemåling – Muligheder og faldgruber?

Mandag den 6. februar 2023 kl. 09.00 – 10.00

I dette webinar stiller vi skarpt på, hvordan performancemåling påvirker trivsel og samarbejde.
Performancemåling og brug af key performance indikatorer (KPI’er) er udbredt på danske arbejdspladser, og vi er alle underlagt mål og vurdering i en eller anden form. Selv om der ikke er eksplicitte mål, er der altid en historik og forventning om et niveau af performance som bliver målt. Performancemåling er et nødvendigt ledelsesmæssigt redskab for at kunne styre organisationen. Performancemåling eller performance management, indføres som regel med de bedste hensigter om læring, bedre trivsel og performance. 
Men ofte har performancemåling og ledelse ud fra KPI’er negative konsekvenser for trivsel og samarbejdet i teamet og mellem leder og medarbejdere. Næsten lige så ofte er de negative konsekvenser en overraskelse og kan tage tid både at erkende og at rette op på. Det er derfor væsentligt, at en virksomhed nøje analyserer de mulige negative bivirkninger, når performance management skal udvikles og implementeres. En særlig ulempe er, at performancemåling kan give tunnelsyn og bliver styrende for dialogen med medarbejderne og dermed trivslen. 
I løbet af de 60 min. får du som leder eller TR viden om, hvad performance management er, og hvordan forskellige typer af KPI’er påvirker trivsel og samarbejde både positivt og negativt. Dette eksemplificeres med erfaringer og eksempler fra konkrete cases. 

Konkret får du indblik i:

  • Hvad er performance management
  • Hvordan påvirker KPI’er trivsel og performance
  • Ledelsesmæssigt tunnelsyn og effekten på leder/medarbejder relationen
  • Hvad skal du være opmærksom på i din rolle som TR/leder
  • Cases hvor performance management er implementeret

Afvikling af Webinar

Webinaret vil være opbygget som en vekselvirkning mellem faglige oplæg og refleksioner fra deltagerne i chat og meningsmålinger. 

Spørgsmål fra deltagerne opsamles løbende i chat-funktionen.

Sådan deltager du

Webinaret foregår via Zoom og du kan tilmelde dig på følgende link: 

På webinaret møder du

Kasper Edwards – Civilingeniør, PhD, Seniorforsker ved DTU Management

Kasper har i mange år forsket i implementering og performance management i både private og offentlige virksomheder. 
Han har undervist og holdt mange oplæg og webinarer om trivsel og performance management. 

Kasper har også arbejdet som konsulent og udviklet medarbejderinddragende metoder til organisationsudvikling. 
Kasper Edwards var én af eksperterne i projekt Future Work Lab og har herigennem kendskab til branchen