Tværgående ledelse

Tværgående ledelse handler om at optimere din organisations horisontale værdikæder og skabe en mere borgerorienteret kultur, hvor ledere og medarbejdere har fokus på at skabe smidige samarbejdsrum omkring den fælles kerneopgave.

I LEAD rådgiver og hjælper vi ledere med at skabe smidige organisationer og organisationskulturer, som evner at åbne op for samarbejde og innovation på tværs af faggrupper, afdelinger, organisationer, leverandører og borgere.

Kontakt:

Claus Elmholdt,

Faglig direktør og stifter

+45 26 14 51 57

ce@lead.eu

Vores tilgang bygger på en skelen mellem fem typer af grænser

Vi tager afsæt i mange års praksiserfaring kombineret med forskning om betydningen af grænser, og hvordan man kan lede effektivt på tværs af grænser. Vi har bl.a. fokus på, hvordan man som leder og organisation kan øge effektiviteten og resultatskabelsen ved at gøre grænser til en ressource for samarbejde og innovation til gavn for borgerne.

Vores tilgang til grænsekrydsende ledelse bygger på en skelnen mellem fem typer af grænser:

 1. Vertikale grænser på tværs af hierarkiske niveauer i organisationen
 2. Horisontale grænser på tværs af organisatoriske funktioner og enheder
 3. Interessentgrænser på tværs af organisationens samarbejde til borgere, virksomheder, foreninger m.m.
 4. Demografiske grænser på tværs af forskelle i køn, alder, etnicitet og nationalitet
 5. Geografiske grænser på tværs af lokaliteter, regioner, lande og tidszoner (Ernst ogChrobot-Mason, 2011).

Alle udviklingsaktiviteter bliver skræddersyet til den enkelte organisation, og vi tilbyder alle former for udviklingsaktiviteter omhandlende tværgående ledelse, herunder blandt andet:

 • Oplæg om hvordan du skaber øget effektivitet, trivsel og kvalitet gennem grænsekrydsende ledelse
 • Workshops om hvordan du som leder styrker ledelsen af organisationens tværgående værdikæder
 • Udviklingsforløb der opbygger personlig og organisatorisk kapabilitet for tværgående ledelse.

Relevante bøger

Leadership Pipeline i den offentlige sektor

Gennem ledelsesteorien den Offentlige Leadership Pipeline tages læseren med på en rejse ind i hjertet af offentlig ledelse. Med afsæt i righoldige eksempler og fortællinger fra virkeligheden gives en unik indsigt i:

 • Hvad der kendetegner offentlige ledere, der lykkes, og ledere som mislykkes
 • Hvilke mekanismer der får lederkarrieren til at køre af sporet – og hvilke der får karrieren til at tage fart
 • Hvordan den offentlige organisation bedst muligt kan understøtte den rette ledelse på de enkelte lederniveauer og udvikle ledertalenter.

Bogen er baseret på et treårigt dansk, praksisorienteret forskningsprojekt med deltagelse af 15 offentlige organisationer bredt repræsenteret af kommunerne, regionerne og staten. Projektet har videreudviklet en af de sidste 10 års mest indflydelsesrige ledelsesteorier i de største private organisationer, Leadership Pipeline, og har målrettet og tilpasset den til den danske offentlige sektor.

Læs første kapitel i bogen: Kapitel 1: At lykkes som offentlig leder.

Kunder

Læs mere

LEAD har hjulpet VIA med at udvikle en praksis for grænsekrydsende ledelse hele vejen ned gennem organisationen. Dette projekt omhandlende bl.a. udvikling af direktionens tværgående ledelse og understøttelse af en grænsekrydsende ledelseskultur samt implementering af tværgående ledelseskompetencer på alle tre organisatoriske ledelsesniveauer.

Læs mere

 

LEAD har bistået Frederiksberg Kommune i udvikling og gennemførelse af et tværgående ledelsesudviklingsforløb for samtlige ledere i organisationen. Formålet med forløbet var at skabe en større fællesskabs- og ansvarsfølelse for den fælles opgave om at have borgeren og kerneopgaven i fokus.

Læs mere

LEAD har bistået Gladsaxe Kommune ifm. rådgivning i og undervisning om, hvordan lederne kan understøtte og sikre en ledelseskultur med fokus på at gøre grænser til broer for samarbejde og innovation.

Du er måske også interesseret i…