AKTIONSFORSKERE FOR STÆRKERE ORGANISATION OG LEDELSE

Udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag

Posted on Comments Off on Udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag

Udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag

Vi er specialister i udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlag med erfaring fra mere end 50 private og offentlige organisationer såsom Region Hovedstaden, Dansk Politi, Skat, Haldor Topsøe, Holbæk Kommune og Københavns Kommune.

Vi udvikler altid et skræddersyet ledelses- og medarbejdergrundlag til den enkelte organisation rettet mod de strategiske mål såvel som (ledelses-)kerneopgaven. Dette sikrer et ledelsesgrundlag, der understøtter de væsentligste strategiske udfordringer som eksempelvis effektiviseringer, præstationskultur, innovation og co-creation/samskabelse.

Vi anvender forskellige ledelsesteorier og -grundforståelser i arbejdet med at udfolde det konkrete ledelsesgrundlag.

Ofte danner Leadership Pipeline-teorien rammen for arbejdet, som hermed sikrer, at alle ledelseslagene får et fælles sprog for og en fælles forståelse af, hvad de hver især og sammen skal lykkes med, og hvad det kræver af hvert ledelsesniveau. Arbejdet med Region Hovedstaden, Dansk Politi, Vejdirektoratet, Skat, Haldor Topsøe, Skanderborg Kommune og Københavns Kommune er alle eksempler på denne tilgang.

Paradoks- og dilemmateori (eks. Competing Values Framework) anvendes også som rammen for udviklingen af ledelsesgrundlaget, som det har været tilfældet i Holbæk Kommune, Herning Kommune og Billund Kommune.

I offentlige organisationer arbejdes der ofte med den politiske lederrolle, byrådet og forskellige udvalg samt medborgerskabsrollen.

En succesfuld udvikling og implementering af ledelses- og medarbejdergrundlaget sikres ved at:

  • Skabe en intelligent og omfattende inddragelse der muliggør udviklingen af et nyt ledelsesgrundlag med skræddersyede lederprofiler. Profilerne skal dække alle leder- og medarbejderroller. De skal retningssætte de kompetencer og den adfærd, som er nødvendig for at skabe en velfungerende organisation med høj implementeringskraft og kvalitet i kerneopgaven.
  • Skabe støttestrukturer og processer for ledelse således organisationens ledelsesunderstøttende systemer designes og tilpasses for målrettet at styrke lederne i deres ledelsesroller og -adfærd.
  • Gennemføre udviklingsforløb med effektive læreprocesser der omsætter ledelsesgrundlaget i ledernes og medarbejdernes mindset og adfærd i den konkrete hverdagsopgaveløsning. Hermed sikres, at ledelses- og medarbejdergrundlaget bliver en meningsfuld og integreret del af hverdagen.