LVI

Posted on Comments Off on LVI

 

CERTIFICERING I LVI – LEDERENS VERSATILITETSINDEKS

Versatilitet hænger direkte sammen med ledelseseffektivitet – det kan måles og udvikles

LVI er et 360-graders feedback- og udviklingsredskab til at udvikle versatile ledere. Versatil ledelse betegner evnen til at håndtere kompleksitet ved at agere lige stærkt på strategisk som operationel ledelse samt agere lige effektivt med en styrende og støttende ledelsesstil.

Mere end 20.000 ledere har modtaget LVI-feedback globalt. LVI måler lederens versatilitet og lederens effektivitet som teamleder og som leder generelt. Vores data viser utvetydeigt, at versatilitet redegør for 50% af, hvad der adskiller de mest effektive fra de mindst effektive ledere.

LVI anvendes internationalt af Disney, Google, Motorola, Boehringer Ingelheim, Metlife samt en række andre Fortune 500-virksomheder. I Danmark anvendes testen af Danske Bank, Danica Pension, BoConcept, Justits Ministeriet, GroupM, KMD BPO, Flügger, Femilet, Lyngby Taarbæk Kommune m.fl.

Læs mere om LVI-certificeringen her.

Hvad gør LVI unikt?

  • LVI udvikler ledere til at håndtere ledelse i en VUCA-verden præget af paradokser og høj hastighed
  • LVI bruger en revolutionerende ny skala, som afspejler, at ledelsesadfærd udgøres af både svagheder, styrker og overgjorte og dermed ineffektive styrker.
  • Tilbagemeldingen består af en ny feedback-metode, som accelererer lederens indsigter i, hvor lederen skal udvikle sine mangler, hvilke eksisterende styrker lederen skal skrue op for, og hvilke styrker lederen overgør, der skal skrues ned for.
  • Feedback-metoden er designet til hurtig udvikling af lederens adfærd og mindset. Metoden hviler på erkendelsen af, at kun ved at udvikle lederens mindset og lederens adfærd samtidigt vil adfærdsændringen holde over tid. Redskabet kan både bruges til at udvikle den enkelte leder såvel som ledergruppen gennem generering af grupperapport ved arbejde med ledergrupper.

For mere information kontakt partner Niels-Henrik Sørensen på tlf.: 23354550 eller mail: nhs@lead.eu

 

Referencer:
arrow

NKT

close
info:
LEAD - enter next level er NKT's samarbejdspartner i forbindelse med gennemførsel af LVI-360-ledertest.
arrow

GroupM

Description
close
info:
"Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog."

- Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic
arrow

Flügger

close
info:
"LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.
Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR."

- Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

 

Følg LEAD på LinkedIn