AKTIONSFORSKERE FOR STÆRKERE ORGANISATION OG LEDELSE

LVI

Posted on Comments Off on LVI

LVI – udvikling af effektivt lederskab med lederens versatilitetsindeks

Ledelsesopgaverne bliver mere komplekse og hastigheden højere for lederen. LVI er en ny forskningsunderbygget 360-graders feedbackmetode, der giver ledere på alle niveauer i organisationen en unik mulighed for at udvikle sine evner til at håndtere denne kompleksitet.

LVI giver ledere en direkte omsættelig feedback fra over-, side- og underordnede på, hvordan lederen kan effektivisere sin anvendelse af kompetencerne strategisk og operationel ledelse (hvad der ledes) samt styrende og støttende ledelse (hvordan der ledes).

LVI er et udviklingsredskab, der som det eneste på markedet måler lederens adfærd på en unik skalering fra ”det lederen gør for lidt” (udviklingspotentiale), over ”det lederen gør lige tilpas” (styrke) til ”det lederen gør for meget” (overgjort styrke).

Udviklingsredskabet er baseret på en opfattelse af, at ledelsesadfærd falder i tre kategorier: 1) Udviklingspotentiale – skru op, 2) Styrker – bliv ved samt 3) Overgjorte styrker – skru ned. LVI introducerer for første gang nogensinde muligheden for at måle overgjorte styrker. På denne måde giver LVI som udviklingsredskab lederen en unik mulighed for at arbejde fokuseret med at anvende sine styrker effektivt og nuanceret ved hjælp af et præcist og detaljeret indblik i omgivelsernes oplevelse af, hvor lederen skal skrue op og ned for sine styrker for at blive endnu mere effektiv i ledelseskæden. Med den banebrydende og direkte handlingsanvisende skalering er det med med andre ord slut med at gætte sig frem i fortolkningen af resultatet.

Det er forskningsmæssigt underbygget, at høj versatilitet hos ledere hænger tæt sammen med med den overordnede ledelseseffektivitet, trivsel, produktivitet og engagement i lederens team. Læs mere om LVI her.

 

Certificering i lederens versatilitetsindeks

– Effektive ledere evner at mestre og balancere modsatrettede ledelsesstile 

LVI er et 360-graders udviklingsredskab og højeffektiv feedback-metode samt udviklingsredskab til at udvikle versatile ledere. Versatil ledelse betyder at udvikle lederens evne til at håndtere kompleksitet ved at agere lige stærkt på strategisk som operationel ledelse samt agere lige effektivt med en autoritativ såvel som faciliterende ledelsesstil.

Den versatile ledelsesmodel er en ny forskningsunderbygget ledelsesmodel, som påviser, at versatilitet redegør for 50% af, hvad der adskiller de mest effektive fra de mindst effektive ledere.
LVI anvendes internationalt af Google, Motorola, Metlife samt en række andre Fortune 500-virksomheder. I Danmark anvendes testen af Danica Pension, NKT, HK, Gjensidige, GroupM, KMD BPO, Esbjerg Kommune, Flügger m.fl.

Læs mere om LVI-certificeringen her.

Hvad gør LVI unikt?

  • LVI bruger en revolutionerende ny skala, som afspejler, at ledelsesadfærd udgøres af både svagheder, styrker og overgjorte og dermed ineffektive styrker.
  • Tilbagemeldingen består af en ny feedback-metode, som accelererer lederens indsigter i, hvor lederen skal udvikle nye styrker i sin adfærd, hvilke eksisterende styrker lederen skal skrue op for, og hvilke overgjorte styrker der skal skrues ned for.
  • Feedback-metoden hviler på erkendelsen af sammenhæng mellem lederens identitet og lederens adfærd og er en optimal ramme for hurtig udvikling af det personlige lederskab og mere effektiv ledelsesadfærd. Redskabet kan både bruges til at udvikle den enkelte leder såvel som ledergruppen.

For mere information kontakt partner Niels-Henrik Sørensen på tlf.: 25550952 eller mail: nhs@lead.eu

 

Referencer:
arrow

NKT

close
info:
LEAD - enter next level er NKT's samarbejdspartner i forbindelse med gennemførsel af LVI-360-ledertest.
arrow

GroupM

Description
close
info:
"Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog."

- Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic
arrow

Flügger

close
info:
"LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.
Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR."

- Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger