Ledelsesudvikling

Posted on Comments Off on Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

LEAD – enter next level udvikler ledelsen i din organisation med udgangspunkt i en Action Learning Consulting-tankegang, hvor hver aktivitet og den dertilhørende læring knyttes tæt sammen med den organisatoriske praksis. Dette gøres med udgangspunkt i en overbevisning om, at en løbende refleksion over egen praksis fører til højere performance for dig og din organisation. Derfor skræddersyes alle services til den enkelte organisation, således ressourcer og potentialer understøttes og udvikles, hvormed der skabes varige resultater. Ledelse handler for os om at få skabt en samlet ledelsespraksis, hvor der udvikles en fælles ledelseskultur med en klar  sammenhæng til metoder og teknikker samt et fælles sprog om ledelse.

I LEAD – enter next level arbejder vi ud fra en Leadership Pipeline-tankegang til ledelse og ledelsesudvikling. Succesfuld ledelse afhænger af, hvad der ledes, hvorfor ledelsesopgaven er forskellig på forskellige hierarkiske niveauer i den enkelte organisation. Ledelsesudvikling handler derfor om en effektiv tilpasning af ledelsesstil, metoder og tilgange alt efter den enkelte situation og ledelsesopgave.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser inden for ledelsesudvikling til både offentlige og private organisationer.

Herunder kan du se et lille udsnit:

  • Coaching og udvikling af det personlige lederskab
  • Udvikling af stærkere lederorganisationer med Leadership Pipeline
  • Udvikling af topleder-, mellemleder- og frontledergrupper
  • Forandringsledelse
  • Strategiimplementering
  • Præstationsledelse
  • Tværgående ledelse
  • Ledelse af stress og trivselsproblematikker