Effektive Ledergrupper

Posted on Comments Off on Effektive Ledergrupper

Udvikling af EFFEKTIVE LEDERGRUPPER

– vi arbejder med ledergruppeudvikling med fokus på konkret resultatskabelse tæt knyttet til jeres daglige ledelsespraksis.
Læs mere her.

 

Det betaler sig at investere i udviklingen af effektive ledergrupper!

yousee-citat

Forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutniger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten og resultatskabelsen i organisationer (Bang, Midelfart, Molly-Søholm & Elmholdt, 2015).

LEAD – enter next level er eksperter på udvikling af effektive ledergrupper. Vi kombinerer den nyeste forskningsbaserede viden og metoder med nogle af markedets dygtigste konsulenter og laver skræddersyede løsninger med dokumenteret effekt for den individuelle leder, ledergruppe såvel som organisationen.

I 2013 etablerede vi et forskningssamarbejde med Henning Bang fra Universitet i Oslo for at undersøge, hvad der skaber effektive ledergrupper generelt og i en Leadership Pipeline-optik. Resultaterne af forskningsprojektet er sammenfattet i bogen Effektive Ledergrupper – for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Læs et uddrag af bogen her.

 

Denne viden om, hvad der karakteriserer effektive ledergrupper, er sammenfattet i effect-modellen, der beskriver de resultater, forudsætninger og processer, som karakteriserer særligt effektive ledergrupper.

Effect-modellen for effektive ledergrupper:

Faktorer for effektive ledergrupper

Vi tilbyder skræddersyet ledergruppeudvikling og arbejder typisk med afsæt i den forskningsbaserede effect-profil, der måler kvaliteten af ledergruppers funktionsevne på 27 faktorer. Få inspiration i vores tre prototypeforløb for udvikling af effektive ledergrupper nedenfor. Vi tilbyder effect-profilen på både dansk, engelsk, svensk og norsk.

 

Inspiration
  • Vil du være med til vores gratis minikonference om udvikling af effektive ledergrupper? Læs mere her
  • Udvikling af effektive ledergrupper med effect-profilen
  • Certificering i anvendelse af effect-profilen

For mere information kontakt partner Claus Elmholdt eller chefkonsulent Rasmus Thy Grøn.

 

Udvalgte publikationer
  • Effektive ledergrupper – hvorfor, hvad og hvordan? af Rasmus Thy Grøn, Claus Elmholdt & Henning Bang – Erhvervspsykologi nr. 3, september 2016

 

Referencer:
arrow

Yousee

close
info:
"LEAD har gennemført et effect-baseret udviklingsforløb med Channels Management Team, der har løftet os markant.
LEAD står på et solidt fundament af forskningsbaseret viden og proceskompetencer i topklasse, hvilket er garanti for et værdiskabende samarbejde."

- Nicolai Loft Demring, Direktør, Yousee Channels
arrow

Guldborgsund

close
info:
”I 2016 gennemførte Rasmus et skræddersyet udviklingsforløb for ledergruppen i Center for Politik og Personale, der strakte sig over 8 måneder.

Udviklingsforløbets formål var at etablere en velfungerende og fælles ledelse af det nye center. Udviklingsforløbet gav os et solidt fælles fundament at skabe en effektiv ledergruppe på, og det bragte vores ledergruppe tættere sammen både personligt og fagligt og om vores fælles ledelsesopgave.

Rasmus har en stor teoretisk og praktisk viden om udvikling af effektive ledergrupper og styrede kompetent og engageret ledergruppeforløbet fra start til slut.

Ledergruppeforløbet med afsæt i effect-profilen gav os et nyt blik på os selv og betød, at vi fik øje på nogle nye udviklingsområder, vi ellers ikke ville have set.

Jeg kan varmt anbefale at samarbejde med Rasmus Thy Grøn i forbindelse med ledergruppeudvikling.”

- Martin Weis Holm, Centerchef for Politik og Personale, Guldborgsund Kommune
arrow

LEAD+effect

close
info:
"I 2016 har vi i HR og Arbejdsmiljø fået certificeret fire konsulenter i anvendelse af den forskningsbaserede effect-profil til udvikling af effektive ledergrupper.

Certificeringskurset gav med sin tætte kobling af teori og praksis et grundigt indblik i forskningen bag effect-profilen samt et indgående kendskab til anvendelse af effect-profilen i praksis gennem både praktisk træning og best practice-redskaber og procesgreb.

Rasmus var en engageret underviser og dygtig til at formidle både sin teoretiske viden og praktiske erfaringer.

Effect-profilen har givet os et solidt og forskningsbaseret fundament og framework at arbejde med ledergruppeudvikling ud fra, hvilket har styrket vores praksis og effekten af de udviklingstiltag, vi igangsætter i organisationens ledergrupper. Effect-profilen har givet et nyt blik på, hvad der skal til for at udvikle effektive ledergrupper.

Jeg kan anbefale udviklingskonsulenter, der arbejde med ledergruppeudvikling at anvende dette værktøj.”

- Johanne Cecilie Andersen, Leder af HR og Arbejdsmiljø, Guldborgsund Kommune
arrow

Valcon Consulting

close
info:
”Jeg oplever en rigtig god sammenhæng mellem det teoretiske fundament, logikken og det intuitivt rigtige i LEADS ”effect-koncept” for effektive ledergrupper.

Vi har nu certificeret 5 konsulenter i dette og synes, det er rigtigt og let at arbejde med.

LEAD stillede både en rigtig god instruktør/underviser til rådighed, et godt materiale og værktøjet er let at arbejde med bl.a. pga. dette.

Vi er allerede i fuld gang med at bruge det med vores kunder”.

- Steen Ruby, Director for lederudvikling, Valcon A/S
arrow

Anklagemyndigheden

close
info:
LEAD har samarbejdet med Anklagemyndigheden om at styrke deres ledergruppers resultatskabelse. Udviklingsforløbet for hver enkelt ledergruppe indeholdte følgende aktiviteter:

1. Planlægningsmøde: Ledergruppen og konsulenten (evt. også en intern konsulent) afklarer gensidige forventninger, behov og mål for udviklingen - og skræddersyr herefter forløbet.

2. Effective Management Team-test gennemføres: Indkredsning af de væsentligste kompetencer og hverdagsledelseshandlinger, der skal udvikles.

3. Heldagsseminar: Ledergruppeudvikling med afsæt i Effective Management Team-test samt definition af ”Must Win Battles”, dvs. udvikling af de væsentligste kompetencer og hverdagsledelseshandlinger for den enkelte leder og ledergruppen.

4. Implementeringscoaching af ledergruppens leder: Understøttelse og fastholdelse af resultatfokus og omsætning af læringsaftaler i praksis.

5. Udvidet ledergruppemøde: Fastholdelse af resultatfokus og feedback på læringsaftaler omsat i praksis.

6. Effective Management Team-test gentages og coaching af ledergruppeleder ift. at tolke testresultatet.

7. Udvidet ledergruppemøde: Status på resultatskabelse, udvikling og testresultater.

 

Følg LEAD på LinkedIn