Søg på titler og emner

Evaluering og datadrevet ledelse

Der findes mange forskellige typer evalueringer og målinger: 360-graders ledelsesevaluering, trivselsmåling, måling af kreativitet, innovation og diversitet, organisationsanalyser og personprofiler blot for at nævne nogle. Fælles for dem alle er, at de

giver os svar på spørgsmål, som vi gerne vil have svar på, og kan bruges til at træffe bedre beslutninger. Evalueringer har derfor stort potentiale for at bidrage til værdiskabende udvikling og forbedringer i organisationer.

 

Vi har skrevet adskillige artikler om emnet. Find nogle af dem her på siden.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med evaluering og datadrevet ledelse.

Hvis du har spørgsmål, eller vil høre mere om evalueringer og datadrevet ledelse, er du meget velkommen til at kontakte Stephanie Semay Bäckström, partner i LEAD.