Leadership pipeline

Leadership Pipeline gør op med forestillingen om, at der findes en almengyldig opskrift på, hvordan succesfuld ledelse bør praktiseres i hele organisationen. Tilgangen bygger på grundantagelsen om, at der er forskel på at lede medarbejdere og at lede ledere. Leadership Pipeline er således en rammeforståelse for, hvordan du skaber god ledelse på alle ledelsesniveauer. Nøglen er at være bevidst om, at succesfuld ledelse afhænger af, hvad der ledes. Med andre ord skal du arbejde med at definere og udøve den rette ledelse på det rette niveau.

SØG PÅ TITLER OG EMNER

Læs mere om, hvordan vi arbejder med den offentlige leadership pipeline. 

Hvis du har spørgsmål, eller vil høre mere om leadership pipeline, er du meget velkommen til at kontakte Rasmus Thy Grøn, chefkonsulent i LEAD.