Sådan lykkes du med uformel ledelse

Gratis webinar: Styrk din rolle som koordinator, vejleder og tovholder

Sidder du i en stilling, hvor du ikke har et formelt ledelsesansvar, men alligevel må fungere ledende, for at du kan lykkes i din rolle? Så er dette webinar relevant for dig.

Du får viden om, hvilke udfordringer, faldgruber og dilemmaer, der knytter sig til at navigere i uformel ledelse. På en og samme tid er du nemlig sidestillet kollega og uformel leder. Med en samlebetegnelse kalder vi den slags medarbejdere for ”organisatoriske ressourcepersoner”.

Du får indsigt i, hvilke faglige greb du kan benytte dig af i henholdsvis rollen som formel leder og som medarbejder i en hybridrolle med ansvar for fx udviklingsprocesser og/eller faglig kvalitet. Webinaret henvender sig også til dig, der er leder af ressourcepersoner som fx koordinatorer, vejledere og faglige fyrtårne.

Tid og sted:

Fredag den 21. maj 2021

Tirsdag den 15. juni 2021

Begge dage fra kl. 12.00 – 12.45

På Zoom

Du får et link, når du tilmelder dig.

På 45 minutter får du:

  • En dybere forståelse for din rolle, dit mandat og de opgaver, du skal lykkes med
  • Viden om nogle af de faldgruber, dilemmaer og udfordringer, der kan opstå i rollen som ressourceperson
  • Viden om, hvilke værktøjer du kan bruge til at håndtere nogle af de faldgruber, dilemmaer og udfordringer, der er forbundet med at være ressourceperson
  • Hvordan den formelle ledelse bedst understøtter ressourcepersoner

Det får du ud af at deltage:

Ressourcepersoner optræder ofte i et ”organisatorisk ingenmandsland”, men spiller alligevel ofte en afgørende rolle som bindeleddet, der sikrer, at de strategiske beslutninger bliver udlevet i den daglige praksis, ligesom ressourcepersoner bidrager til at sikre høj faglig kvalitet, koordinering og samarbejde.

Du får fx svar på:

  • Hvad kendetegner de organisatoriske ressourcepersoner: Hvilke roller optræder de i, og hvilke opgaver løser de?
  • Hvilke udfordringer, dilemmaer og faldgruber knytter sig til rollen som ressourceperson?
  • Hvilke værktøjer kan understøtte ressourcepersoner i at opnå klarhed over egen rolle, opgaver og mandat og den fornødne legitimitet i kollegernes øjne?

Du får også viden og værktøjer, der bidrager til, at du kan stå stærkere i rollen som ressourceperson.

Målgruppe:

Webinaret henvender sig til dig, der er organisatorisk ressourceperson. Det vil sige, at du hverken har personaleansvar eller formelle ledelsesbeføjelser, men alligevel må fungere ledende over for dine sidestillede kolleger for at lykkes i din funktion. Du er fx teamkoordinator, faglig vejleder, projektleder, planlægger, intern konsulent, tovholder for tværgående processer eller lignende, hvor en naturlig del af dit job er, at du af og til må udøve indflydelse på sidestillede kolleger for at lykkes med dine arbejdsopgaver.

Det er også for dig, der er formel leder med koordinatorer mv. under dig. Du bliver klogere på, hvordan du understøtter ressourcepersoner i at lykkes endnu bedre.

På dagen møder du:

kim martin nielsen

Kim Martin Nielsen

Partner, LEAD

Mobil: +45 31 37 74 62
Email: kmn@lead.eu

Christian Nyvang Qvick

Christian Nyvang Qvick

Ledelseskonsulent, LEAD

Mobil: +45 26 79 85 93
E-mail: cnq@lead.eu

Du er måske også interesseret i…