boelger2_bredformat-kopi-scaled.jpg

Masterclass: Versatilitets betydning for tillid – og tillids betydning for motivation og effektivitet

Versatilitet: at mestre motiverende ledelses med tillid i den ene hånd og opfølgning i den anden

På masterclassen ”Versatilitets betydning for tillid – og tillids betydning for motivation og effektivitet” får du viden og redskaber til at motivere og mobilisere dine medarbejdere. Du får også viden og redskaber til ikke at demotivere dem. Du lærer nemlig at undgå den faldgrube, som vores forskning i balanceret ledelse (omtalt versatilitet) viser at 60 % af alle danske ledere falder i; at lede motivation ud fra en stærk præference for tillid, på bekostning af den betydning det har, når man som leder ikke holder folk ansvarlige og ikke får givet den nødvendige feedback.

På masterclassen stiller vi skarpt på, hvordan du som leder og udviklingskonsulent får udviklet den viden og de kompetencer, der er nødvendige, for at I kan lykkes med at motivere medarbejdere i balancen mellem søttende ledelse – dvs. tillidsbaseret ledelse, og styrende ledelse – dvs. feedback, opfølgning og ansvarligholdelse.

Du får dybt indblik i versatil ledelse, og hvordan centrale balancer mellem forskellige ledelsesformer er afgørende for at lykkes på den store motivations klinge. Vi fordyber os i faldgruber og muligheder iden for tillidsbaseret ledelse, og ser nærmere på Ryan & Decis motivationsteori, som tilbyder en fantastisk ramme for at forstå, hvordan det at holde folk ansvarlige kan bidrage til at skabe indefrakommende motivation, og dermed yderligere motivation og engagement i arbejdet.

Brug en formiddag i selskab med LEAD, hvis du ønsker at blive stærkere i dit arbejde med motivation og engagement. Du går fra masterclassen med konkrete værktøjer og handlingsorienteret viden – grobunden for effektfuld versatilitet. Vi vil undervejs drøfte hvordan tillid, ansvar, feedback, styrende ledelse, mod, involvering og det at sætte retning påvirker tillid, motivation og effektivitet i vores organisationer.

Tid og sted

Masterclassen afholdes på Café Kant, Drejervej 11 København 2400.

Deltagelse i Masterclassen er gratis

Fredag den 2. december 2022 – kl. 09.00 – 12.00

Med din tilmelding accepterer du at modtage faglige artikler, information om service og koncepter samt invitationer til events (pr. email). Du kan til enhver tid afmelde igen. Vi behandler dine oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevet. Se mere i LEADs persondatapolitik.

Det konkrete output – hvad får du med dig hjem?

Følgende 3 ting får du med fra dette webinar:

  • Indblik i den vigtigste evidensbaserede viden om styrker og faldrgruber i tillidsbaseret ledelseskultur.
  • Indblik i hvordan man som leder og HR konsulent kan anvende styrende ledelse, såsom feedback, opfølgning og ansvarligholdelse på måder som styrker motivation og engagement.
  • Grundig introduktion til versatili ledelse, og indblik i dansk ledelseskulturs store styrker og endnu større faldgruper.

Målgruppe

Masterclassen er relevant for ledere og HR der ønsker at blive bedre til at arbejde med motivation. Vores forskning med LVI viser uomtvisteligt, at tillidsbaseret ledelse er motiverende og engagerende – men viser samtidig at manglende feedback og opfølgning er kraftigt demotiverende, samt undergraver engagement og tilhørsforhold til organisationen.

Sådan deltager du

Du tilmelder dig her på siden.

Masterclassen afholdes med fysisk deltagelse.

Undervejs får du mulighed for at stille spørgsmål til Niels-Henrik og Kim, samt dele viden med de andre deltagere.

På webinaret møder du

Niels-Henrik Sørensen

Chefkonsulent
Cand.Merc.Psyk

Niels-Henrik har gennem 10 år arbejdet med ledelse- og organisationer, dels som ansat psykolog og konsulent i Rambøll Management Attractor og dels som selvstændig erhvervspsykolog og associeret partner i konsulenthuset Coachpartners International. Typiske kunder er større private og offentlige organisationer.

Niels-Henrik er en brændende engageret oplægsholder, underviser, facilitator og proceskonsulent, som på forbilledlig vis formår at gøre svært tilgængeligt teoretisk stof til forståeligt hverdagssprog og brugbare redskaber. Niels-Henrik har designet og udført utallige udviklingsforløb og kurser som har spændt over større organisationsforandringsforløb, chef- og leder-gruppeudvikling, Leadership pipelinebaseret ledelsesudvikling, EMMC akkrediteret certificering i coaching, ledelsesbaseret coaching, teamcoaching, mentoring, vejledning, proceskonsultation, stresshåndtering og supervision.

Kim Martin Nielsen

Partner
Cand. Mag. i pædagogik og Master of Management Development

Kim har 22 års erfaring som coach, konsulent og underviser inden for en række områder – med ledelse og professionelle samtaler som omdrejningspunkt. Kims spidskompetence er ledelsesudvikling. Det sker ofte med afsæt i Leadership Pipeline-teorien, hvor Kim arbejder med afklaring af ledelsesprofiler, transitioner ind i nye lederroller og udvikling af lederes samspil på tværs og i ledelseskæden. Executive coaching og udvikling af højtydende ledergrupper er ligeledes blandt Kims styrker.

Typiske kunder er aktører, der skal understøtte organisatorisk forandring, læring og kvalitet i opgaveløsningen – f.eks. lederteam, HR-enheder og øvrige konsulentlignende funktioner.

Savner du inspiration til din ledelse?

Hos LEAD arbejder vi hele tiden på at skabe ny og forbedret viden. Den viden vil vi gerne dele med dig. Du kan finde flere dybdegående artikler, rapporter, podcasts og indsigter i vores vidensunivers.