Nærværende virtuel distanceledelse

2-dages kursus

Det er blevet en afgørende kompetence for dagens ledere at kunne lede medarbejdere virtuelt og på distancen. I modsætning til et mere traditionelt arbejdsmiljø, hvor kolleger, ledere og teams deler den samme fysiske og sociale arbejdskontekst, oplever vi i dag i højere grad et arbejdsliv hvor vi arbejder på forskellige lokationer uafhængigt af tid og/eller sted.

Forskning såvel som praksis viser, at denne arbejdsform sætter både samarbejdet samt lederskabet på prøve.

Virtuel distanceledelse er således en af de sværeste former for ledelse, og det forudsætter et skærpet fokus på nogle helt specifikke indsatsområder.

På dette kursus får du indsigt i de særlige fokus- og indsatsområder, som denne ledelsesform kalder på. Du får også en række konkrete værktøjer til at skabe god ledelse på distancen, som vi træner og sparrer omkring undervejs med udgangspunkt i din hverdag og dine konkrete udfordringer.

Er du interesseret i kurset?

Tidspunkt:

Den 8. og 9. april 2021
Klokken 9 – 16

Pris:

10.500 kr. ekskl. moms
Prisen er inkl. materialer, adgang til digital toolboks, samt forplejning undervejs i kurset

.

I løbet af to dage får du:

 • Indblik i hvad distanceledelse er og de afgørende ledelsesspor og fokusområder i distanceledelse
 • Viden om hvilke menneskelige behov, der bliver udfordret og imødekommet i denne arbejdsform
 • Redskaber til at håndtere de særlige udfordringer forbundet med at lede på distancen
 • De 6 essentielle virtuelle distanceledelses værktøjer
 • Værktøjer til håndtering af konkrete distanceledelses dilemmaer i din egen praksis
 • Et overblik over, hvilke tiltag og justeringer du kan sætte i værk på den korte såvel som den lange bane for at styrke din distanceledelse.

Program for kurset:

Dag 1: 

09.00:

 • Velkomst og Rammesætning
 • Distancens psykologi og de tre ledelsesspor
 • De 6 temaer og de essentielle værktøjer indenfor distanceledelse
 • Egen distanceledelse

12.00: Frokost

12.30:

 • Kommunikation og Pitstop
 • Netværksunderstøttelse
 • Mindset i distancesamarbejde

16.00: Tak for i dag

Dag 2: 

09.00:

 • Opsamling og dagens program
 • Faciliteringsøvelse
 • Digital facilitering og værktøjer
 • Resultatsamtaler og feedback på distancen


12.00:
 Frokost

12.30:

 • Distanceledelseskontrakter
 • Distanceledelsesdilemmaer
 • Ledelsesmæssige tiltag og fokus fremadrettet

16.00: Tak for denne gang

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, der er leder og gerne vil styrke dine kompetencer inden for distanceledelse og blive bedre til at lede, motivere og skabe sammenhængskraft på distancen.

Dine undervisere

Rasmus engelbrecht

Rasmus Engelbrecht

Partner i LEAD

RikkeLindekilde_lille

Rikke Lindekilde

Erhvervspsykolog og indehaver af Lindekilde og Partners & associeret samarbejdspartner i LEAD