Kursus i stressforebyggelse og performanceledelse

Et 3-dages lederkursus i, hvordan du forebygger stress og optimerer performance

Med et kursus i stressforebyggende ledelse bliver du klædt på med de vigtigste ledelsesgreb til at forebygge stress, reducere sygefraværet, øge trivslen og optimere performance i din organisation.

Med udgangspunkt i den nyeste viden og forskning på feltet lærer du at skabe rammerne for et bæredygtigt arbejdsmiljø, der skaber trivsel og vækst for den enkelte medarbejder og for fællesskabet. Du lærer også, hvordan du strategisk forebygger stress og udvikler trivsel og performance gennem stærke læringsmiljøer.

Vi udbyder som udgangspunkt kurset som online forløb, men hvis COVID-19-situationen tillader det, vil der være mulighed for selvvalgt fysisk fremmøde.

Opstart af næste kursus er:

Mandag d. 18. januar 2021

Kl. 09.00-16.00

Pris:

17.000 kr. ekskl. moms

COVID-19:
Vi tager selvfølgelig alle de nødvendige forholdsregler i forhold til den nuværende COVID-19-situation. Læs vores retningslinjer her.

På kurset får du konkret:

  • Opdateret viden indenfor feltet
  • Viden til at forstå sammenhængen mellem ledelse og psykisk arbejdsmiljø
  • Metoder til at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Redskaber til at håndtere og forebygge stress
  • Redskaber til at skabe læring og udvikle medarbejdernes performance

Vi arbejder i løbet af kurset med jeres egne indsatser i en tæt kobling til din daglige ledelsespraksis, som du løbende vil få feedback på. Vi sikrer hermed en målbar effekt og konkrete værdiskabende adfærdsændringer i din hverdag.

Opbygning og struktur

Kurset består af tre undervisningsdage (moduler). Du får mulighed for at arbejde løsningsorienteret med egne cases og problemstillinger

Modul 1

Få redskaberne til at forebygge stress og skabe godt psykisk arbejdsmiljø

Her får du en introduktion til de centrale dynamikker relateret til psykisk arbejdsmiljø med særlig fokus på dig som leder, samt din ledelsesopgave med at forebygge stress og optimere performance. Vi tager afsæt i centrale modeller, hvor du vil arbejde med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i egen afdeling. Du vil få kompetencerne til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og få træning i de enkelte modeller.

 

 

 

 

 

Modul 2

Få kompetencerne til udvikle en læringskultur der skaber performance

Du får redskaber til at forstå, hvordan performance, effektivitet, trivsel og læringskultur hænger sammen – med afsæt i relevante modeller. Du lærer, hvordan du kortlægger grundlæggende kulturelle antagelser og værdier, samt hvordan du skaber en læringskultur der understøtter trivsel og performance.

Performanceledelse handler nemlig ikke om at tælle, styre og belønne bagudrettet, men om evnen til fremadrettet at motivere, inspirere og hjælpe medarbejderne til at udvikle deres præstationer gennem kontinuerlig dialog og feedback. Det kræver ledere med det rette ’growth mindset’, som kan skabe en læringskultur i organisationen.

Modul 3

Få sparring og feedback gennem systematisk forankring

På dette modul får du mulighed for at træne metoder og modeller, hvor du og de øvrige deltagere deler viden og erfaringer. LEADs konsulenter giver dig konkrete redskaber og træning i de modeller og tilgange, som gennemgås undervejs i modulerne.

Dine undervisere

Du vil blive mødt af et stærkt team af undervisere, der hver især er førende specialister indenfor området. Kurset udbydes i et ligeværdigt samarbejde mellem LEAD og Ph.d., forsker og erhvervspsykolog Malene Friis Andersen.

Malene Friis Andersen
malene-friis-andersen

Malene Friis Andersen er autoriseret psykolog og ph.d. og har i over 15 år arbejdet med stress, trivsel, ledelse, social kapital og sygefravær. Malene deler sin tid mellem forskning og arbejde som selvstændig erhvervspsykolog i offentlige og private virksomheder. Malene indgår som underviser på modul 1 på kurset.

Claus Elmholdt
claus elmholdt

Claus Elmholdt er autoriseret psykolog og ph.d. har gennem 20 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker og dels som selvstændig erhvervspsykolog. På universitet har Claus gennem snart 10 år undervist i emner som ledelse af følelser, ledelse af motivation, magt og etik i ledelse, ledergrupper og teams, resiliente organisationer, ledelse af trivsel og positive relationer samt ledelse af værdiskabende tværgående samarbejde. Claus underviser på modul 2 af kurset.

Jan Heiberg
jan heiberg

Jan Heiberg er chefkonsulent i LEAD og har stor undervisningserfaring. Han har blandt andet undervist på Københavns Kommunes lederudviklingsprogram, faciliteret et stort antal workshops og afholdt key notes for op til 200 deltagere. Han har 12 års ledelseserfaring fra den offentlige sektor og civilsamfundet som blandt andet rådgivningschef i landets største offentlige konsulenthus.
Jan Heiberg underviser på modul 3 af kurset.

Katrine Bastian
katrine bastian meiner

Katrine Bastian er autoriseret psykolog og har 12 års erfaring med at udvikle og gennemføre forandringer og heriblandt facilitere forløb for organisationer, hvor Katrine har haft fokus på at styrke både arbejdsmiljø og samarbejde gennem udviklingen af organisationens læringskultur. Derudover har Katrine mere end 10 års erfaring som terapeut og coach for ledere og medarbejdere om arbejdsmiljørelaterede problemstillinger. Katrine Bastian Meiner underviser på alle tre moduler af kurset.

Tid og sted:

Modul 1: Mandag den 18. januar 2021, klokken 09.00-16.00

Modul 2: Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 09.00-16.00

Modul 3: Mandag den 15. marts 2021 kl. 09.00-16.00

Efter kurset har du fået:

  • Konkrete ledelsesgreb til at udvikle læringsmiljøer, der bidrager til at forebygge stress og optimere performance
  • Nye metoder til at forebygge stress og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Mulighed for at træne og afprøve metoderne
  • Videndelt og udvekslet erfaringer med andre ledere
  • Den nødvendige viden og de bedste redskaber til at forebygge stress og optimere resultater i din organisation.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ledere på alle leder niveauer, der ønsker at forebygge stress og fremme trivslen blandt medarbejdere.

Har du spørgsmål?

Har du faglige spørgsmål til kurset, kan du kontakte Katrine Bastian på:
Mobil: +45 53 83 83 62
E-mail: kbm@lead.eu

Har du praktiske spørgsmål til kurset:
E-mail: kontakt@lead.eu

COVID-19: Retningslinjer for uddannelser og kurser på LEADs lokationer

Til vores fysiske arrangementer tager vi naturligvis forbehold for den nuværende COVID-19-situation og følger altid sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Se vores retningslinjer i forbindelse med COVID-19 her

Du er måske også interesseret i…