Gratis virtuel minikonference: Forandringsledelse

Vil du lede forandringer med succes?

Det er langt fra let at bedrive forandringsledelse. Det peger adskillige undersøgelser og praksiserfaringer på.

For mange ledere er det især en udfordring at få skabt mening med forandringen og sikre, at forandringen bliver implementeret helt ned i hverdagsadfærden.

På denne virtuelle minikonference om forandringsledelse deler vi vores bedste viden om og værktøjer til at imødekomme de udfordringer – og lykkes med forandringsledelse.

Helt konkret kan du blive klogere på typiske udfordringer og forskellige tilgange, når du leder forandringer. Du kan også få indsigt i gode værktøjer til at komme fra vision til ændret adfærd, ligesom du får indblik i, hvordan du forebygger og håndterer modstand mod forandring.

Der er tre webinarer om emnet. Du er velkommen til at tilmelde dig alle tre, eller du kan vælge det ud, som er allermest relevant for dig.

Læs mere om indholdet i de enkelte webinarer og se, hvad du konkret får med derfra, nedenfor.

Tid og sted:

Onsdag d. 1. december

Torsdag d. 2. december

Fredag d. 3 december

Alle dage fra 09.00 – 10.00 på Zoom

Læs mere om de enkelte webinarer nedenfor

Det får du ud af at deltage

Webinar 1: De største udfordringer, når du leder forandringer

– Og 5 tilgange, der kan hjælpe dig i mål

D. 1. december 2021 kl. 09.00 – 10.00

Adskillige undersøgelser peger på, at det ikke altid er lige let at bedrive forandringsledelse. Det kan være besværligt at sætte retning for forandringen, tydeliggøre hvad den betyder for den daglige opgaveløsning, skabe mening omkring behovet for forandringen og sikre ejerskab til forandringen – for blot at nævne nogle af de gængse udfordringer.

I dette webinar bliver du introduceret til de væsentligste udfordringer ved ledelse af forandringer, som danske og internationale undersøgelser peger på.

5 vigtige dimensioner ved forandringer

Det kan være uklart, hvad organisatoriske forandringer konkret dækker over – og hvordan man kan skelne mellem forskellige typer af organisatoriske forandringer. I webinaret bliver du derfor introduceret for fem dimensioner ved forandringer knyttet til forandringens indhold, omfang, spændvidde, baggrund og gennemførelse, der vil give dig et nyttigt sprog til kategorisering af forskellige typer forandringer.

5 tilgange til ledelse af forandringer

Endelig bliver du introduceret til fem forskellige tilgange til ledelse af forandringer. Forandringsledelse er nemlig ikke ”bare” forandringsledelse – her findes flere forskellige forståelser af, hvilken adfærd der er forbundet med at udøve forandringsledelse. Her kommer vi omkring den rationelle tilgang til forandringer, den humanistiske tilgang til forandringer, den behavioristiske tilgang til forandringer, den eksplorative tilgang til forandringer og den designmæssige tilgang til forandringer.

Tre ting du får med fra dette webinar:

  • Kendskab til de 5 væsentligste udfordringer forbundet med at lede forandringer
  • Indblik i de fem dimensioner som forandringer kan variere på
  • Indblik i fem forskellige tilgange til ledelse af forandringer.

Webinar 2: Fra vision til ændret adfærd

– Effektive værktøjer til at implementere dine forandringer

D. 2. december 2021 kl. 09.00 – 10.00

49 procent af danske medarbejdere oplever slet ikke, i mindre grad eller kun i nogen grad at have retning i deres arbejde. Ligeledes vurderer 27 procent af danske ledere, at det er vanskeligt at omsætte udefrakommende krav til en klar retning for egen enhed. Men hvad indebærer det overhovedet at sætte retning? Og hvordan kan du som leder lykkes med det?

Det får du svar på i dette webinar, hvor du bliver introduceret til strategihuset, som er et værktøj, der kan hjælpe dig med at sætte en klar strategisk retning for din organisation, når du skal lykkes med større transformative forandringer.

Bliv konkret på, hvad forandringen betyder

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at sætte en tydelig retning for store strategiske forandringer via en overordnet vision og nogle bredt formulerede strategiske fokusområder. Der er behov for at blive mere konkret – og det udfordrer tilsyneladende mange ledere. Således viser en undersøgelse, at 22 procent af danske ledere oplever, at det er svært at tydeliggøre, hvilken betydning forandringer har for medarbejdernes opgaveløsning.

Nyttige værktøjer til at ændre adfærd

I webinaret får du svar på, hvorfor denne oversættelsesopgave er svær. Du bliver desuden introduceret til målhierarkier og middelhierarkier som nyttige værktøjer, der kan understøtte dig i oversættelsesarbejdet, når du skal tydeliggøre, hvad forandringer betyder for dine medarbejdere.

Endelig får du svar på, hvordan du finder den rette balance i oversættelsesarbejdet. En balance, hvor du formår at sætte en klar strategisk retning, uden at blive detailstyrende, så dine medarbejderes motivation for og engagement i forandringen opretholdes.

Tre ting du får med fra dette webinar:

  • Indblik i hvordan du kan sætte en klar strategisk retning via et strategihus
  • Viden om, hvordan du kan skabe en kobling mellem en forandringsvision og dagligdagens adfærd
  • Kendskab til, hvordan du kan sikre balance i oversættelsesarbejdet.

Webinar 3: Forebyg og håndter modstand mod forandringer

– Typiske behov og bias, som du skal kende

D. 3. december 2021 kl. 09.00 – 10.00

Mange forandringer i organisationer fejler i større eller mindre grad, og forskning peger på, at psykologisk modstand mod forandring er en væsentlig årsag til, at forandringerne ikke lykkes.

Der findes flere forskellige perspektiver på modstand i forandringsprocesser – hvor det dominerende perspektiv antager, at modstand er en naturlig reaktion hos mennesker, der forsøger at beskytte deres egne interesser og oplevelsen af indre regulering.

Vær særligt opmærksom på 5 behov

I dette webinar bliver du introduceret til neurologisk forskning om modstand mod forandringer. Med afsæt i et konkret eksempel vil vi se, at hvis en forandring påvirker en medarbejders psykologiske behov for status, sikkerhed, autonomi, samhørighed og retfærdighed negativt, så vil medarbejderens frygtcenter blive aktiveret. Det bidrager til, at forandringen vil blive opfattet som en trussel, hvilket medfører, at medarbejderen forventeligt vil have modstand mod forandringen. På webinaret bliver du introduceret til de fem behov og får endvidere viden om, hvad du kan gøre for at undgå at aktivere dine medarbejderes frygtcenter.

Forskellige bias, du skal kende

Dernæst dykker vi ned i forskning i kognitiv psykologi. Her skal vi se på 7 forskellige bias, der alle er relevante at kende til, når du vil forebygge og håndtere modstand mod forandringer.

Tre ting du får med fra dette webinar:

  • Indblik i, hvad modstand mod forandring indebærer
  • Kendskab til SCARF-modellen – en model, der tydeliggør, hvordan du kan forebygge og håndtere modstand mod forandringer
  • Viden om, hvilke naturlige reaktioner der kan opstå hos dine medarbejdere under forandringsprocesser.

Målgruppe

Webinarerne er for ledere på alle niveauer, der ønsker at blive endnu bedre til at bedrive forandringsledelse. Er du HR-, ledelses-, organisations- og udviklingskonsulent, eller bidrager du til at udvikle og rådgive om god ledelse, er webinarerne også relevante for dig.

På webinarerne møder du:

LEAD+_ Qvick (1 of 5)

Christian Nyvang Qvick

Specialist i forandringsledelse

Christian er oplægsholder på alle tre webinarer

Du er måske også interesseret i…