Gratis online minikonference: Visionsledelse

Kan du formulere, formidle og fastholde en vision for din organisation?

I alle organisationer er der behov for at sætte en retning – og her kan en klar og meningsfuld vision fungere som en tydelig ledestjerne, der beskriver den ønskværdige, langsigtede fremtid.

Visionsledelse indebærer netop, at du formulerer, formidler og fastholder en vision for din organisation.

Vi sætter fokus på visionsledelse på denne online minikonference, hvor ledelseskonsulent og ekspert i visionsledelse, Christian Nyvang Qvick, på tre korte webinarer over tre dage giver dig indblik i den nyeste forskning samt konkrete redskaber til visionsledelse.

Visionsledelse rummer nemlig et stort potentiale, men samtidig er der også en række faldgruber, du bør være opmærksom på undervejs.

Tid og sted:

Mandag den 26. april

Tirsdag den 27. april

Onsdag den 28. april

Alle dage fra 9.00 – 9.45 på Zoom

Læs mere om de enkelte webinarer nedenfor

Det får du ud af at deltage

Webinar 1: At formulere en vision

På det første webinar får du indblik i, hvordan du kan lykkes med at formulere en fremtidsorienteret, ønskværdig, billedskabende og nærværende vision, som dine medarbejdere ønsker at bidrage til.

Konkret får du:

  • Indblik i faldgruber, når du skal kommunikere en appellerende og motiverende vision
  • Eksempler på gode og mindre gode visioner, der kan tjene som inspiration
  • 5 gode råd du kan have blik for, når du selv skal formulere en vision for din organisation

Webinar 2: At formidle en vision

På det andet webinar ser vi på, hvad du skal gøre for at lykkes med at oversætte din organisations vision, så den fremstår meningsfuld og relateret til dag-til-dag-opgaveløsningen i din organisation.

Konkret får du:

  • Indblik i faldgruber, når du skal oversætte og kommunikere din organisations vision
  • Eksempler på, hvordan du via din kommunikation kan ”levendegøre” din organisations vision
  • 5 gode råd du kan have blik for, når du skal formidle din organisations vision

Webinar 3: At fastholde en vision

På det tredje webinar ser vi på, hvordan du på forskellig vis kan sikre, at dine medarbejdere accepterer visionen og ønsker at samarbejde med dig om at realisere den.

Konkret får du:

  • Indblik i faldgruber, når du fastholde visionen for din organisation over tid
  • En praksisfortælling fra skoleverdenen, der illustrerer, hvordan du kan fastholde sin organisations vision
  • 5 gode råd du kan have blik for, når du skal fastholde din organisations vision

Målgruppe

Webinarene er for ledere på alle niveauer, der ønsker at blive endnu bedre til at bedrive visionsledelse. Er du HR-, ledelses-, organisations- og udviklingskonsulent eller bidrager du til at udvikle og rådgive om god ledelse, er webinarene også relevante for dig.

På webinarene møder du:

Christian Nyvang Qvick

Christian Nyvang Qvick

Specialist i visionsledelse

Du møder Christian på alle tre webinarer

Rani Hørlyck

Rani Hørlyck

Skoleleder

Du møder Rani på webinar 3

Mere om de enkelte webinarer

Webinar 1: At formulere en vision for din organisation er det første element i din udøvelse af visionsledelse. Ledelseskommissionen fremhævede, at alle offentlige ledere skal kunne sætte en klar og meningsfuld retning for deres organisation via en klar og meningsfuld vision og samtidig peger megen forskning på, at en tydelig vision for din organisation fører til motiverede medarbejdere, der præsterer bedre. Men hvad er en vision helt præcist? Og hvad skal du have blik for, når du skal lykkes med at formulere en appellerende vision, som dine medarbejdere har lyst til at bidrage til? Det får du svar på i dette webinar, hvor du blandt andet får viden om, hvordan du kan formulere en vision der er fremtidsorienteret, ønskværdig, billedskabende og nærværende for de medarbejdere, der skal udleve den.

Webinar 2: At formidle en vision til dine medarbejdere er det andet element i din udøvelse af visionsledelse. I sagens natur kan din organisations vision kun inspirere de medarbejdere, der er bekendt med visionen og som forstår dens vigtighed. Motivationspotentialet er stort, men faldgruberne er også talrige. På dette webinar stiller vi skarpt på, hvad du skal være opmærksom på, når du skal ”ud over rampen” med din organisations vision. Hvordan kan du fx undgå, at dine medarbejdere betragter din organisations vision som en højtravende varmluftsballon du sender til vejrs? Hvad skal du fx være opmærksom på i din kommunikation, når du vil skabe en ”forbindelse” mellem din organisations vision og dine medarbejderes dag-til-dag-opgaver? Hvilke psykologiske bias er vigtige at have blik for, når du kommunikerer et abstrakt og tvetydigt budskab som en vision? Og hvad betyder dit valg af kommunikationsmetoder og størrelsen på dit ledelsesspænd for din mulighed for at bedrive effektiv visionsledelse? Det får du svar på i dette webinar.

Webinar 3: At fastholde en vision for din organisation er det tredje og sidste element i din udøvelse af visionsledelse. Det indebærer, at du via et vedholdende fokus på visionen sørger for, at den bliver en integreret del af din organisation. Din ledelsesmæssige opgave består med andre ord i at sikre, at dine medarbejdere accepterer din organisations vision og ønsker at samarbejde med dig om at realisere den. Men hvad gør du, når nogle af dine medarbejdere ikke ønsker at bidrage til visionen og dens indlejrede værdier? Hvordan kan du øge troværdigheden omkring de tiltag, der skal understøtte visionens indfrielse? Og hvorfor bør du ikke kun kommunikere ”nedad” i din organisation om din organisations vision, men også udad mod brugere af din organisations ydelser og opad mod øvre ledelseslag og det politiske niveau? Det får du svar på dette webinar.

Du er måske også interesseret i…