Undgå at træffe dårlige ledelsesmæssige beslutninger

Gratis online seminar: Brug adfærdsdesign i ledelses- og organisationsudvikling

Har du nogensinde tænkt over, hvad dit førstehåndsindtryk betyder, når du afgør, om en ansøger ryger i ”ja-bunken” eller ”nej-bunken”? Eller hvad du kan gøre for at undgå, at ”de små grå” kommer på overarbejde hos dine medarbejdere, når du skal forklare dem strategien for de kommende år?

Alt efter hvilke opgaver du skal løse bliver forskellige dele af hjernen – også kaldet system 1 og system 2 – aktiveret. I langt størstedelen af tiden anvender du system 1, der sikrer en hurtig og automatisk tænkning. Men system 1 kommer med en pris. Der kan være risiko for, at den hurtige tænkning fører til, at du foretager uhensigtsmæssige vurderinger og træffer dårlige beslutninger – fx når du skal ansætte kandidater eller kommunikere om strategien.

Så kom med til gratis online seminar om adfærdsdesign, hvor ledelseskonsulent, Christian Nyvang Qvick, giver dig indblik i system 1, system 2 og psykologiske bias.

Du får viden om de konkrete begreber, indblik i, hvordan du kan bruge adfærdsdesign til at lykkes med ledelsesopgaven og konkrete værktøjer til ”debiasing” – så førstehåndsindtrykket ikke nødvendigvis afgør, hvor ansøgningen ender næste gang.

Tid og sted:

Mandag den 31. maj 2021

Kl. 9.00 – 11.00

Fredag den 4. juni 2021

Kl. 9.00 – 11.00

På Zoom

Se program nedenfor

I løbet af to timer får du

  • Indsigt i, hvad begreberne adfærdsdesign, system 1, system 2 og bias dækker over.
  • Viden om, hvilke bias der er relevante at kende til, for at du kan lykkes med de mest centrale dele af ledelsesopgaven. Det kan være ift. rekruttering, implementering af visioner, værdier og strategier eller gennemførelse af større forandringer.
  • Værktøjer, der kan hjælpe dig med “debiasing” i din egen ledelsesopgave.

Det får du ud af at deltage

Adfærdsdesign har fået medvind de seneste år, og viden om system 1, system 2 og forskellige psykologiske bias bliver anvendt vidt og bredt i de danske organisationer. Der findes i alt mere end 200 forskellige bias, hvoraf mange af dem er toprelevante at kende til, når du som leder skal lykkes med ledelses- og organisationsudvikling.

Hvilke bias er fx relevante at kende til, når du skal sikre:

  • At du får rekrutteret den rette medarbejder?
  • At dine medarbejdere tager ”ejerskab” over en forandring?
  • At dine medarbejdere forstår, hvad den abstrakte vision og de flotte værdier betyder for den daglige opgaveløsning?
  • At du får forholdt dig realistisk til dine egne ledelsesmæssige udviklingspunkter?
  • At du får planlagt en forandring optimalt, så den ikke går over tid og budget?

Ovenstående er eksempler på nogle af de spørgsmål, som bliver besvaret på dette online seminar, hvor du får viden og værktøjer til at løse nogle af de mest centrale udfordringer som ledere i offentlige og private organisationer står over for ift. implementering, forandring og rekruttering.

Målgruppe

Online seminaret er for dig, der er leder og ønsker at blive endnu mere bevidst om, hvilke bias du potentielt rammes af i forbindelse med dit ledelsesarbejde. Det er også for dig, der er HR-, ledelses-, organisations- og udviklingskonsulent og for dig, der bidrager til at rådgive om udvikling af organisationer.

På online seminaret møder du:

Christian Nyvang Qvick har særlig stor viden om adfærdsdesign, visionsledelse og distribueret ledelse. Han arbejder til dagligt med undervisning, foredrag og konsultering af både offentlige og private organisationer i forhold til disse ledelsesformer. Han er desuden en aktiv forfatter, der sigter efter at skrive bøger, som på en og samme tid er forskningsbaserede, praksisnære og handlingsanvisende.

Mobil: +45 26 79 85 93
E-mail: cnq@lead.eu

Du er måske også interesseret i…