Forandringsledelse
Artikel

Tværfaglige teams sætter borgeren i centrum

Af Rasmus Engelbrecht, Partner, Lead

og Johan Horsten, Ledelseskonsulent, Lead

Faste tværfaglige borgerteams kan både skabe større stabilitet og kontinuitet for de ældre og øge arbejdsglæden og fagligheden for medarbejderne i ældreplejen, viser erfaringer fra Sønderborg Kommune.

Et stigende antal ældre i befolkningen sætter pres på både økonomi og den service, hjemmeplejen og sygeplejen skal levere både i dag og i fremtiden. Desuden er der mangel på arbejdskraft i hjemmeplejen mange steder. Det kalder på nye måder at organisere fremtidens ældrevelfærd. Et af værktøjerne er at bevæge sig væk fra monofaglige enheder og en hierarkisk organisationsstruktur og hen mod små, faste og tværfaglige borgerteams, der har ansvaret for en gruppe af borgere, og som internt koordinerer det daglige arbejde.

Inspirationen kommer blandt andet fra Holland, hvor mange vil kende begrebet ”Buurtzorg-modellen”, hvis kerne netop er, at medarbejderne er organiseret i tværfaglige teams omkring en mindre gruppe af borgere.

Baggrund

Ny organisering af hjemme- og sygeplejen i Sønderborg Kommune.

På trods af et tydeligt fagligt slægtskab var sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere i Sønderborg Kommune indtil foråret 2021 opdelt i to organisationer. Her arbejdede de to faggrupper side om side hos borgerne og i de kommunale sundhedshuse, mens de havde hver sin ledelse. Døren var åben mellem de to enheder, men der var alligevel overraskende langt mellem dem i hverdagen.

I Sønderborg Kommune tog man i begyndelsen af 2021 teten på en omstrukturering af hele hjemme- og sygeplejen. I samarbejde med specialister inden for ledelses- og organisationsudvikling fandt man en ny metode med faste, tværfaglige borgerteams.

Artiklen fortsætter under billedet

DELTAG PÅ VORES KURSUS

Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

 

Ny organisering samler forskellige fagligheder

I Sønderborg Kommune har man i hjemme- og sygeplejen i løbet af de sidste år arbejdet intenst med at finde en form på et stærkere tværfagligt samarbejde, som led i en omfattende reorganiseringsproces. Svaret blev en fusion, hvor hjemme- og sygeplejen er organiseret i fælles geografiske distrikter med fælles ledelse, en fælles planlægningsenhed og et fælles ansvar for borgerne i distrikterne.

Typisk Den nye organisering har to forankringer: Den første er personaleledelsen, hvor plejere og sygeplejersker refererer til hver deres daglige leder. Den anden er driften, som er forankret i de tværfaglige borgerteams, der i samarbejde med den fælles planlægningsenhed tilrettelægger driften omkring borgerne.

En markant forskel fra den oprindelige Buurtzorg-model er, at samarbejdsorganiseringen i Sønderborg Kommune holder fast i central visitering af ydelser, som vi kender det i de fleste kommuner i Danmark. Og at man i Sønderborg Kommune har valgt at supplere den traditionelle linjeorgainsering med en organisering af samarbejde om driften og hjælpen til borgeren. ætte et tværfagligt hold på toppen af den allerede eksisterende linjeorganisering, hvor hollænderne bygger hele organisationen op fra bunden.

Fælles vagtstart

En af de nye scener for det tværfaglige samarbejde er den fælles vagtstart. Her koordinerer og optimerer medarbejdere fra de forskellige faggrupper sammen dagens aktiviteter. Hver morgen foretager sygeplejersker, socialrådgivere og sosu-assistenter således en sortering og prioritering af borgere i grønne, gule og røde kategorier efter behovet for hjælp og behandling og følger op på borgerne fra dagen før Inden mødet begynder, har mødeplanlæggeren og den daglige leder fulgt op på nattens udvikling og talt med læger og nattevagter, så køreplaner og øvrige opgaver er programlagt, inden borgerteamet med hjemmeplejere og sygeplejersker tager over. Hver eftermiddag foretager det tværfaglige aftenteam på samme måde en fælles vagtstart.

Glæde hos borgere og medarbejdere

Bliv kontaktet

Johan Horsten, Ledelseskonsulent
Mail: joho@lead.eu