Effektive Ledergrupper og Teams
Artikel

Sådan skaber du et effektivt lederteam

Af Claus Elmholdt, Faglig direktør, LEAD og

Rasmus Thy Grøn, Partner, LEAD

En organisation med svage lederteams eller ledergrupper fungerer ofte dårligt. Grupperne har svært ved at levere resultater, og møderne i gruppen ender alt for ofte som spild af tid. Fx viser forskning, at tiltag, der kræver koordination og involvering på tværs af flere områder, sjældent bliver ordentlig implementeret, hvis grupperne ikke fungerer. Det betyder, at gruppens møder ofte ender som spild af tid.

Her får du 9 råd om, hvad det er vigtigt at arbejde med for at skabe en effektiv ledergruppe eller ledelsesteam. Rådene er formuleret på baggrund af bogen ”Effektive ledergrupper” (2015), der har samlet 30 års forskningsbaseret viden om, hvad der skaber effektive ledergrupper. Det teoretiske bagtæppe er desuden et større fællesnordisk forskningsprojekt om samme emne.

1. Klart formål

Et effektivt lederteam skal kunne svare klart på, hvad der er dets særlige formål. Nogle medlemmer i gruppen mener måske, at ledergruppen skal agere som en minidirektion og lave strategisk udvikling, hvorimod andre mener, at gruppens primære formål er at videndele. Nogle mener, at gruppen skal følge op på om den enkelte leder, når de vigtigste mål på sit område, og andre mener, at gruppen bestemt ikke skal blande sig i den slags. Sådanne spørgsmål skal frem i lyset og afklares. Ellers arbejder man ikke i samme retning, og konfliktniveauet er typisk højt.

For at definere formålet må gruppens medlemmer og interessenter arbejde med at præcisere gruppens særlige rolle samt de vigtigste resultater, som netop denne gruppe skal skabe. Et klart formål øger fokus, motivation, udholdenhed og skaber bedre præstationer.

LÆS MERE OM VORES UDDANNELSE

LEAD tilbyder certificering i udvikling af agil ledelse med udviklingsredskabet Lederens Versatilitetsindeks (LVI)

 

Med en certificering bliver du klædt på til at bruge LVI i udviklingsforløb i din organisation både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Bliv kontaktet


Claus Elmholdt Faglig direktør
Mail: ce@lead.eu