Agil ledelse
Artikel

Sådan praktiserer du agil ledelse i din hverdag – 5 gode råd

Af Claus Elmholdt, Faglig direktør, Lead

Der er skrevet et utal af bøger om ”agile arbejdsmetoder” og det forretningsmæssige behov for øget agilitet som respons på ændrede markedsvilkår men relativt lidt om, hvad det betyder i et ledelsesperspektiv. Hvad vil det sige at udøve agil ledelse? Hvad skal man som leder gøre anderledes, og hvordan hjælper man bedst sit team og sin organisation med at arbejde mere agilt. Det præsenterer vi et perspektiv på i dette kort indlæg, hvor du også får 5 gode råd til at arbejde i retning af mere agil ledelse.

5 gode råd

  1. Styrk ledelsesidentiteten og helhedsperspektivet i hele organisationen – i den agile organisation er ledelse et fælles ansvar..
  2. Skab mere kollektive ledelsesmodeller og mere fleksible organisationsformer der følger opgaven – one-size-does-not-fit-all..
  3. Understøt udviklingen af en vi-kultur, hvor ‘samarbejdsrum’ på kryds og tværs i ledelseskæden er normen ikke undtagelsen..
  4. Skru op for dialoger og meningsskabende ledelseskommunikation, og skru ned for bureaukratiske regler, kontrol og styring – fokus på empowerment og kapacitet for decentral beslutningstagning..
  5. Skab en kultur og praksis for systematisk og kontinuerlig databaseret forbedringsarbejde og læring i hele organisationen.

Vi skal lære og fejle hurtigt ved løbende at evaluere på vores arbejde og give hinanden feedback. Helt centralt i agil ledelse er således evnen til at opbygge en feedback- og læringskultur. Dette kræver en høj grad af tillid mellem ledere og medarbejdere og gensidig ansvarlighed i opgaveløsningen.

At praktisere agil ledelse er også at vælge den rette organiseringsform til opgaven. Selvorganiserende teams og teamkultur kalder på en høj grad af decentrale beslutninger og dermed lederens evne til at reelt at facilitere teamarbejde, distribuere ledelse til teams og sikre empowerment af den enkelte medarbejder i arbejdet.

DELTAG PÅ VORES KURSUS

Skab trivsel og tillid på trods af distancen

På kurset “Ledelse af virtuelle og hybride arbejdsfællesskaber” får du de essentielle værktøjer til at øge produktivitet og trivsel gennem distance ledelse.  

Dette er et kursus for dig, som arbejder med ledelse og ønsker at vide, hvordan man som individ eller organisation når de strategiske målsætninger gennem det virtuelle samarbejde.

 

Bliv kontaktet

Claus Elmholdt, Faglig direktør
Mail: ce@lead.eu