Torsten Conrad

Posted on Comments Off on Torsten Conrad

Torsten Conrad PageTorsten Conrad

Partner
MA in Leadership & MA in Theol., forsker i Ledelse & Implementering,
ekstern lektor, AAU.

Kontakt: +45 27502918
Email: tc@lead.eu

 

 

 

Torsten Conrad er implementerings-, ledelses- og inklusionsspecialist.

Torsten er efterspurgt som foredragsholder, underviser og bruges som sparringspartner for ledelsen, når det drejer sig om at skabe bæredygtige implementeringsprocesser i organisationens – dvs. både forandrings- og forankringsprocesser.

Torsten Conrad har mere end 17 års ledelseserfaring. Torsten har ti års erfaring som konsulent, hvor han har arbejdet med implementering, ledelses-, talent-, og organisationsudvikling, stresshåndtering, work-life balance, ledelsen af frivillige, supervision, mentoring, coaching, inklusion og folkeskolereformen. Siden ultimo 2011 har Torsten været ansat på Aalborg Universitet, Institut for Læring & Filosofi i en stilling som ph.d. stipendiat, hvor han forsker i implementering, ledelse og inklusion. Han underviser, vejleder, eksaminerer og er censor på Kandidaten i Lærings- og Forandringsprocesser, Master i Pædagogisk Ledelse og Master i Læreprocesser.  Torsten har læst ledelse, teologi og IT på kandidatniveau. Torsten er også uddannet folkeskolelærer og har mere end 13 års erfaring som lærer bl.a. som AKT- og inklusionslærer. Torsten har sideløbende arbejdet mere end 15 år som præst. Torsten er bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN). Torsten er netværksleder for Dansk ImplementeringsNetværk for Forskere (DIN-F).

 

TORSTEN ER SPECIALIST I:
 • Effektive Ledergrupper
 • Bæredygtig implementering af beslutninger
 • Ledelse af implementering
 • Ledelsen af forandring- og forankringsprocesser
 • Inklusion
 • Ledelse af frivillige
 • Energistyring i sport og erhvervsliv
 • Work-life balance
 • Leder- og talentudvikling

 

ERHVERVSERFARING:
 • Partner LEAD A/S (2017-)
 • Chefkonsulent LEAD A/S (2015-2017)
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) (2014-
 • ”Visiting scholar” og underviser, University of California, San Diego (UCSD) (2013-2014)
 • Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet (2011-2014)
 • Selvstændig ledelses-, forandrings- og stresskonsulent i Zoe Consult, Torsten Conrad Consult og Conrad Consult (2005-
 • Præst i flere nordjyske kirker (1998-
 • Folkeskolelærer Lundergårdskolen, Hjørring Kommune (1998-2011)
 • Sekretær og katastrofekoordinator hos Red Barnet, Hjørring (2011-2013)
 • Kirkeligt børne-, teenage og ungdomsarbejde (1989-
 • Fodboldtræner (1992-

 

UDVALGTE PUBLIKATIONER:
 • Conrad, T. (2018), “Ledelse af implementering i folkeskolen“, Ledelse i Morgen
 • Molly-Søholm, T., Dahl, K., Elmholdt, C., Nielsen, K.M., Conrad, T., Nielsen, K.M., Bäckström, S., Nielsen, N.B. & Bonderup, T. (2018), Femfaktorconsulting, Erhvervspsykologi
 • Conrad, T. & Schnoor, M. (2017), “Succesfuld implementering kræver ledelse! Fire tilgange og “greb” til implementering” , Ledelse i Udvikling, nr. 3
 • Conrad, T. (2017), “Skab motivation, mening og overskud på bundlinjen med formålsdrevet ledelse”, Ledelse i Udvikling, nr. 2
 • Conrad, T. (2015), “Ledelse og forandringer i folkeskolen”, I: “Implementering – Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet”, Dansk Psykologisk Forlag
 • Conrad, T. (2015), “Intentionalitet vs. Uforudsigelig. Evidensbaseret implementering i en pædagogisk kontekst”, I: “Evidens i pædagogens praksis – En introduktion”, Dafolo
 • Conrad, T. & Miller, T. (2013), “Hvordan inklusion?”, I: “Inklusion – er du med?”, UCN Forlag
 • Conrad, T. (2014), “Ledelse der giver mening”, Skolen i morgen, Dafolo
 • Conrad, T. (2014), “Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen”, I: Conrad, T. & Engsig, T., “Skolen i en reformtid”, UCN Seriehæfte

 

INSPIRATIONSVIDEO:

 

Følg LEAD på LinkedIn