Torsten Conrad

Posted on Comments Off on Torsten Conrad

Torsten Conrad PageTorsten Conrad

Partner
MA in Leadership & MA in Theol., forsker i Ledelse & Implementering,
ekstern lektor, AAU.

Kontakt: +45 27502918
Email: tc@lead.eu

 

 

 

Torsten Conrad er implementerings-, ledelses- og inklusionsspecialist.

Torsten er efterspurgt som foredragsholder, underviser og bruges som sparringspartner for ledelsen, når det drejer sig om at skabe bæredygtige implementeringsprocesser i organisationens – dvs. både forandrings- og forankringsprocesser.

Torsten Conrad har mere end 17 års ledelseserfaring. Torsten har ti års erfaring som konsulent, hvor han har arbejdet med implementering, ledelses-, talent-, og organisationsudvikling, stresshåndtering, work-life balance, ledelsen af frivillige, supervision, mentoring, coaching, inklusion og folkeskolereformen. Siden ultimo 2011 har Torsten været ansat på Aalborg Universitet, Institut for Læring & Filosofi i en stilling som ph.d. stipendiat, hvor han forsker i implementering, ledelse og inklusion. Han underviser, vejleder, eksaminerer og er censor på Kandidaten i Lærings- og Forandringsprocesser, Master i Pædagogisk Ledelse og Master i Læreprocesser.  Torsten har læst ledelse, teologi og IT på kandidatniveau. Torsten er også uddannet folkeskolelærer og har mere end 13 års erfaring som lærer bl.a. som AKT- og inklusionslærer. Torsten har sideløbende arbejdet mere end 15 år som præst. Torsten er bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN). Torsten er netværksleder for Dansk ImplementeringsNetværk for Forskere (DIN-F).

 

TORSTEN ER SPECIALIST I:
 • Effektive Ledergrupper
 • Bæredygtig implementering af beslutninger
 • Ledelse af implementering
 • Ledelsen af forandring- og forankringsprocesser
 • Inklusion
 • Ledelse af frivillige
 • Energistyring i sport og erhvervsliv
 • Work-life balance
 • Leder- og talentudvikling

 

ERHVERVSERFARING:
 • Partner LEAD A/S (2017-)
 • Chefkonsulent LEAD A/S (2015-2017)
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) (2014-
 • ”Visiting scholar” og underviser, University of California, San Diego (UCSD) (2013-2014)
 • Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet (2011-2014)
 • Selvstændig ledelses-, forandrings- og stresskonsulent i Zoe Consult, Torsten Conrad Consult og Conrad Consult (2005-
 • Præst i flere nordjyske kirker (1998-
 • Folkeskolelærer Lundergårdskolen, Hjørring Kommune (1998-2011)
 • Sekretær og katastrofekoordinator hos Red Barnet, Hjørring (2011-2013)
 • Kirkeligt børne-, teenage og ungdomsarbejde (1989-
 • Fodboldtræner (1992-

 

UDVALGTE PUBLIKATIONER:

 

Følg LEAD på LinkedIn