Stephanie Bäckström

Posted on Comments Off on Stephanie Bäckström

Stephanie Bäckström Page

Stephanie Bäckström

Partner og ansvarlig for LEAD Ledelsesevaluering
Cand. Psych.

Kontakt: +45 31373570
Email: sb@lead.eu

 

 

 

Stephanie Bäckström er ansvarlig for LEAD Ledelsesevaluering og arbejder derudover med organisationsudvikling, proceskonsultation, coaching og kreativitetsledelse ift. Leadership Pipeline, hvor hun har erfaring med og dyb indsigt i Leadership Pipelineteorien anvendt i praksis. Stephanie har tidligere arbejdet i forskellige konsulenthuse og er bl.a. stifter af Center for Coaching ved Aalborg Universitet.

Som projektleder på skræddersyede ledelsesevalueringer og 3-i-1 målinger i en række store danske organisationer, har hun bred erfaring på evalueringsområdet. Her sørger Stephanie for, at der måles på dét organisationen har brug for samtidig med, at det tager hensyn til forskellige ledelsesniveauer og organisationsopbygninger. Det er vigtigt for Stephanie at tage højde for og integrere nyeste forskning i sit erhvervspsykologiske arbejde samt være med til at skabe ny viden igennem aktionsforskning.

Stephanie har en stor interesse for kreativitet og muligheden for  at skabe et stabilt kreativt klima i organisationer igennem motivation og ledelse af kreativitet. Stephanie fremstår selv kreativ og nærværende i sin formidling og proceskonsultation.

 

Stephanie ER SPECIALIST I:
 • Ledelsesevaluering
  Giver mulighed for at måle, synliggøre og dokumentere organisationens indsatsområder igennem skræddersyede 360° ledelsesevalueringer baseret på organisationens behov og Leadership Pipeline.
 • 3-i-1 målinger
  Udarbejder ledelsesevaluering, trivselsmåling og APV i én måling, som bliver sammentænkt i både måling og opfølgning. Ledelse og trivsel kobles her stærkt sammen.
 • Ledergrupper
  Udvikler ledergruppen mod en mere effektiv og samarbejdende ledergruppe, der skaber resultater og udvikler sig sammen.
 • Leadership Pipeline
  Giver organisationer og ledere mulighed for at forbedre ledelsen ud fra Leadership Pipeline tankegangen om rette ledelse på rette niveau.
 • Coaching
  Individuelle coachingforløb for ledere, projektledere og medarbejdere.

 

Udvalgte Referencer:
arrow

Skanderborg Kommune

close
info:
"Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD og Stephanie Bäckström i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med Stephanie i forbindelse med udvikling af vores nye 3i1 undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksitet er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

- Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke på globussen ovenfor.
arrow

Odsherred Kommune

close
info:
"I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med Stephanie omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet.
Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati.

Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.

Stephanie er yderst professionel i sin fremtoning og i sit arbejde og besidder en ganske imponerende arbejdskapacitet, hvor der bliver leveret til aftalt tid!"

- Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune
arrow

Hørsholm Kommune

close
info:
"I Hørsholm Kommune skulle vi i 2015 for første gang slå vores APV/Trivsel og lederevalueringer sammen til én stor 3-i-1 måling. Som led i arbejdet ønskede vi internt at blive skarpere på teorier og praksis i forhold til udarbejdelse af spørgerammer og gennemførelse af evalueringer.

Jeg fik anbefalet Stephanie af nogle kontakter og efter et indledende møde besluttede vi i Hørsholm Kommune at købe Stephanie ind til et 2 dages kursus/workshop. Her førte Stephanie os velforberedt og professionelt gennem to gode og meget givende dage.

Stephanie har stor teoretisk og praktisk viden om evalueringer og jeg vil til hver en tid igen benytte Stephanie til dette. Stephanie er vidende, kompetent, forstår den kommunale kontekst og er som person meget behagelig at omgås.

Nogle gange får man som kunde præcis, hvad man ønsker, andre gange får man mere. Vores to dage med Stephanie hører bestemt til den sidste kategori."

- David Schjelde, Teamkoordinator i Strategisk HR, Hørsholm Kommune
arrow

Anonym statslig organisation

close
info:
Anonym statslig organisation:
6.200 ansatte deltog i 2015 i en stor statslig organisations ledelsesevaluering lavet på baggrund af deres nye ledelsesprofiler.

Kommentarer om samarbejdet:

"Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Stephanie Bäckström i 2014 og 2015 om gennemførelsen af en ny ledelsesevaluering - linet op til det nye Ledelsesgrundlag, som er inspireret af Leadership Pipeline-modellen, som LEAD vandt udbuddet om og implementerede i alle 6 forretningsområder.

Stephanie var tovholder fra LEAD og kontaktpersonen til Enalyzer (den tekniske del) med hensyn til ledelsesevalueringen.

Det har været et ualmindeligt godt bekendtskab! Stephanie har med kyndig hånd styret tidsplan og indhold og været topforberedt til hvert eneste møde. Dagsordenen har været logisk og stringent - Intet overladt til tilfældigheder, men samtidig rummelig til at trække nye tanker ind. Tilmed har hun et yderst imødekommende og behageligt frisk væsen, der også er i stand til at vise en stor fleksibilitet, når tidspresset stiger, og HR har måttet presse tidsplanen.

Stephanie vender altid hurtigt tilbage, når der er brug for ekstra kontakt og har udvist enorm hjælpsomhed og altid på en serviceorienteret måde og kompetent måde.

Stor tilfredshed da Stephanie præsenterede resultatet af evalueringen, så underdirektøren i HR efterfølgende kunne formidle resultaterne videre til Direktionen. Præsentationen var klar og forstod at fremhæve det væsentlige på kort tid. Der blev svaret begavet og med stor ekspertise på spørgsmål af meget forskellig karakter. Det træder tydeligt igennem, at Stephanie har en usædvanlig stor erfaring på området. Når alt så bliver forklaret veloplagt og engageret i et tydeligt sprog, som alle forstår, kan der ikke ønskes mere!

Stephanie har endvidere givet inspiration til, hvordan vi kan følge op på evalueringen for at få det største udbytte hjem til organisationen.

De varmeste anbefalinger af en ekstern konsulent vil jeg gerne tildele Stephanie".

- Projektleder
arrow

Syddjurs Kommune

close
info:
"Stephanie har været en rigtig god coach og medspiller i vores arbejde med at udvikle Syddjurs Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG).

Hun har lynhurtigt opfanget vore signaler og ønsker, hvilket har skabt sammenhæng mellem vores værdier, kultur, daglige praksis og teorierne fra leadership pipeline.

Vi har haft stor glæde af Stephanies erfaring i processtyring og den efterfølgende dokumentation, hvilket har betydet, at deltagerne i vores workshops er blevet inddraget på en meget kompetent måde."

- Brian Slot, Sekretariatschef, Syddjurs Kommune
arrow

GF Forsikring

Description
close
info:
”I 2016 havde vi glæden af at samarbejde med Stephanie, da vi skulle udarbejde vores nye trivselsundersøgelse.

Det endte med at blive en trivselsundersøgelse, som finder sted fire gange om året af forskellige størrelser, med en spørgeramme skræddersyet til GF Forsikring.

Undersøgelsen bygger på et teoretisk grundlag, men med fokus på den praktiske gennemførsel.

Undervejs i processen blev der bl.a. afholdt en workshop for et repræsentativt udvalg af medarbejdere fra GF Forsikring, hvor fokus var at teste spørgerammen overfor organisationen.

Det var en stor fornøjelse at samarbejde med Stephanie.Stephanie var meget professionel i sin arbejdsmetode og var hurtig til at sætte sig ind i vores decentrale og politiske organisation. Hun bevarede overblikket og havde hele tiden fokus på den overordnede proces samt selve formidlingen af resultatet.

Jeg vil til hver en tid anbefale andre at samarbejde med Stephanie.”

- Ina Engelberg, HR-medarbejder, GF Forsikring
arrow

Rebild Kommune

close
info:
I forbindelse med en ledelsesevaluering har Rebild Kommune i 2016 samarbejdet med Stephanie Bäckström.

Stephanie har været sparringspartner omkring den samlede proces, hvor hun har tilført os både inspiration og den nyeste teori og viden indenfor området.

Som en del af forløbet har Stephanie planlagt og faciliteret 2 opvarmningsworkshops forud for målingen samt en efterfølgende workshop for ledere, der satte lederne i stand til at forstå og arbejde med eget evalueringsresultat. Sideløbende har hun på fornemste vis klædt både interne konsulenter og den samlede direktion på til opgaven.

Stephanies tilgang er meget lyttende, imødekommende og professionel. Hun har blik for den organisatoriske kontekst og formår at tilpasse den enorme viden og erfaring, hun har, til gode løsninger for vores organisation. Hun har både blik for helheden og detaljen, hvilket har givet os tryghed og tillid i samarbejdet.

I forbindelse med kommende opgaver samarbejder vi meget gerne med Stephanie igen.

- Bolette Abrahamsen Toft og Pernille Byskov Hillersborg, HR udviklingskonsulenter, Rebild Kommune
arrow

Hørsholm Kommune

close
info:
”Hørsholm Kommune har haft stor gavn af LEAD, herunder Stephanie Bäckström og Nicole Baandrup Nielsens, ekspertise i forbindelse med planlægning af vores 3-i-1 proces.

Vi havde hyret dem til et 2-dages seminar og fik meget brugbar og specifik viden på de 2 dage.

Vi er særligt meget begejstret for Stephanies evne til at opfange vores behov uden, at vi selv kunne sætte ord på dem – det kan være svært at sætte ord på ting, som man ikke ved, at man skal være opmærksom på.

Dette 2-dags seminar har givet os uvurderlig viden og ikke mindst tryghed i procesarbejdet, som er enormt gavnligt for os i det videre arbejde med vores 3-i-1 proces.”

- Gitte Hübner, HR-konsulent & Arbejdsmiljøtovholder, Hørsholm Kommune
arrow

Skive Kommune

close
info:
”Med stor succes har vi i Skive Kommune – i tæt samarbejde med LEAD – udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer.

Vi har i den grad opnået vores mål om øget udvikling, fælles forståelse og styrket ledelsesadfærd, da samtlige ledere og medarbejdere svarede ”JA” til, at de fik mulighed for at tale om dét, som var vigtigt ift. ledelse og trivsel.”

- Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune
ERHVERVSERFARING:
 • Partner ved LEAD (2017 –  )
 • Chefkonsulent ved LEAD (2015 – 2017)
 • Ledelseskonsulent ved LEAD (2013 – 2015)
 • Stifter og coach ved Center for Coaching (2012 – 2013)
 • Konsulent i Udviklingskonsulenterne (nu: UKON) (2011 – 2013)
 • Forskningsassistent ved Aalborg Universitet (2012 – 2013)
 • Projektkonsulent ved Conzentrate (2011 – 2013)
 • Intern salgskonsulent ved Exakt (2008 – 2011)

 

Udvalgte Publikationer:

 

Følg LEAD på LinkedIn