Sara Westergaard Kjeldsen

Posted on Comments Off on Sara Westergaard Kjeldsen

Sara KjeldsenSara Westergaard Kjeldsen

Ledelseskonsulent og projektleder
Cand. Psych.

Kontakt: +45 28151381
Email: swk@lead.eu

Sara er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Sara har opbygget stærke teoretiske såvel som praktiske kompetencer indenfor ledelsesadfærd, udviklings- og forandringsprocesser i organisationer, sociale gruppedynamikker samt adfærds- og beslutningspsykologi.

Sara er særligt optaget af, hvordan ledere individuelt og i fællesskab formår at skabe en ledelseskultur og hverdagspraksis, der balancerer både trivsel og resultatskabelse og dermed sikrer en bæredygtig udvikling for organisationen og menneskene heri. En meningsfuld kobling af teori og praksis er et centralt omdrejningspunkt i Saras tilgang.

Som ledelseskonsulent underviser Sara løbende i avancerede teorier i organisations- og ledelsesudvikling indenfor LEADs kerneområder. Sara har bl.a. oparbejdet en dyb indsigt i Leadership Pipeline-teoriens praktiske anvendelse, hvor der fokuseres på at sikre rette ledelse på rette niveau, mens der tages hensyn til den organisatoriske kontekst. Som projektleder er Sara ansvarshavende tovholder på en række interne såvel som eksterne projekter og udviklingsforløb.

 

SARA ER SPECIALIST I:

 • Leadership Pipeline
 • Effektive ledergrupper
 • LVI – Lederens Versatilitetsindeks
 • Ledelses- og medarbejderudvikling
 • Projektledelse

 

ERHVERVSERFARING:

 • Ledelseskonsulent i LEAD – enter next level A/S (2017 – )
 • Projektkonsulent i LEAD – enter next level A/S (2015 – 2017)
 • Faglig mentor ved Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet (2016)
 • Erhvervspsykologisk praktikant og personlig assistent for Claus Elmholdt, direktør i LEAD og forsker ved Aalborg Universitet (2016)
 • Forskningsassistent på forskningsprojekt om innovation og kreativitet i produktionsvirksomheder udstedt af Poul Due Jensens Fond og Aalborg Universitet (2015 – 2016)
 • Forskningsassistent på forskningsprojekt om risikofaktorer for skolefravær udstedt af Trygfondens Børneforskningscenter og Aarhus Universitet (2013 – 2014)
 • Piccoline hos Advokathuset A/S (2004 – 2011)


Udvalgte publikationer:

 

Udvalgte referencer:

arrow

Aalborg

close
info:

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs hele casebeskrivelsen her
arrow

Region Nordjylland

close
info: