Micki Sunesen

Posted on Comments Off on Micki Sunesen

 

Micki Sonne Kaa Sunesen

Chefkonsulent
Ekstern lektor ved Aalborg Universitet.
Master i pædagogisk ledelse (MPL) og Master i Organisatorisk Coaching (MOC)
PhD i organisatorisk læring, kompetenceudvikling og neuro- og kognitionsorienteret relationspædagogik

Kontakt: +45 22487962
Email: ms@lead.eu

 

 

Micki Sonne Kaa Sunesen arbejder med professionel relations-kompetence og  kompetenceudvikling i pædagogiske kontekster. Han er aktionsforsker med stærke ønsker om at forskning og udvikling finder sted side om side i et tæt og dynamisk samarbejde mellem alle involverede.

Med en baggrund som skolelærer, pædagogisk – psykologisk konsulent i det offentlige og som chef i et privat konsulenthus er Micki en erfaren kapacitet, som bruges af såvel offentlige som private samarbejdspartnere i Danmark, Norge og Tyskland. Ud over at være tilknyttet Lead arbejder Micki til daglig i Undervisningsministeriet og som ekstern lektor ved Aalborg Universitet. Han er desuden beskikket censor på Generel Pædagogik, og så er han certificeret organisations-coach.

 

Micki er specialist i:
 • Relations-pædagogik og professionel relations-kompetence:
  Med dyb indsigt i læringsteorien medieret læring (Mediated Learning Experience) har Micki indblik i, hvordan lærere, pædagoger og forældre på gode måder kan understøtte børns og elevers læring og læreprocesser. Micki arbejder med en kombination viden fra neuropsykologi, socialpædagogik og didaktik. Micki brænder for at skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for en bredt sammensat børne- og elevgruppe. Specifikke temaer i et samarbejde kunne være temaer relateret til inklusion og pædagogisk relations-arbejde i pædagogiske kontekster – på tværs af organisatoriske niveauer og sektorer.
 • Kompetenceudvikling og professionelles læring:
  Med afsæt i sin Ph.d. afhandling omhandlende pædagogers og læreres læring i forbindelse med kompetenceudvikling, samarbejder Micki med kommuner og private aktører i forbindelse med udviklingsarbejde i pædagogiske kontekster. Særligt er han interesseret i, hvordan pædagoger og lærere lærer, og i betydningen af ledelse i forhold til denne læring. Specifikke temaer i et samarbejde kan spænde over rådgivning på organisatorisk niveau, til oplæg på temadage, til konkrete indsatser i kontekst. Sigtet i dette samarbejde vil som regel være, at oparbejde kompetencer hos de professionelle til at imødegå krav og udfordringer i hverdagens arbejde med børn og unge.
 • Aktionsforskning:
  Med en aktionsforskningstilgang til udvikling, evaluering og analyser er vigtige værdier for Micki samarbejde, samskabelse og koordineret samtidighed – ideelt på alle organisationens niveauer. Forbundet som strengene i en DNA streng er udvikling og videns-skabelse to i hinanden indlejrede processer. Dette indebærer, at alle igangsatte processer afvikles med henblik på at imødegå lokale og relevante udfordringer. Micki arbejder på et kombineret kvalitativt og kvantitativt grundlag. Specifikke temaer i et samarbejde kan indebære en mere eksplorativ tilgang til udviklingsarbejde og vidensskabelse, hvor dataproduktion, refleksion og målrettede aktioner i praksis er faglige kernepunkter.

 

Erhvervserfaring:
 • Chefkonsulent i LEAD (2018 – )
 • Pædagogisk konsulent ved Undervisningsministeriet (2018 -)
 • Beskikket censor for Generel Pædagogik, DPU, KU, RUC og SDU (2018 -)
 • Ekstern lektor ved Aalborg Universitet (2017 -)
 • Ekspertevaluator for Forsknings- og undervisningsstyrelsen (2016 -).
 • Chef i privat konsulenthus (2013 – 2017).
 • Pædagogisk Psykologisk konsulent, PPR. (2011 – 2013)
 • Pædagogisk administrativ konsulent (2010).
 • Skolelærer (2002 – 2009).

 

Udvalgte publikationer:
 • Sunesen, M. (2018): Kompetenceudvikling i dagtilbud og skole. Resultater og refleksioner. Specialpædagogisk tidsskrift.
 • Sunesen, M. (2018): Medieret læring, feedback og mål. Kognition og pædagogik.
 • Sunesen, M. (2018): Didaktionslæring. 21 forslag til det pædagogiske team. Dafolo.
 • Sunesen, M. & Holten, S. (2017): Pædagogisk relations-kompetence i dagtilbud og skole. Relationel Praksis. Volume 8, nummer 2.
 • Sunesen, M. (2017): Medieret læring – mål, mening og evaluering. Kognition og pædagogik.
 • Sunesen, M. (2017): Teamet som læringsarena. Lederweb.dk
 • Sunesen, M. (2017): Lederens betydning for professionelles læring. Tidsskriftet Ledelse i morgen. Dafolo.
 • Sunesen, M. (2017): Mediated Learning Experience – en inkluderende tilgang i dagtilbud og skole. Dafolo
 • Sunesen, M. (2017): Fire Perspektiver på planlægning af undervisning. Hans Reitzels Forlag. Red. Per Fibæk Laursen.
 • Sunesen, M. (2016): Neuropædagogik i et vejledningsperspektiv. Dafolo
 • Sunesen, M. (2016): Læreres og pædagogers oplevede læringsudbytte at et kompetenceudviklingsforløb – med inklusion som eksempel (Ph.d. afhandling). DPU.
 • Sunesen, M. (2015): At due i livet. Dafolo.
 • Sunesen, M. (2014): Inklusion og neuropædagogik – med PAS som redskab. Munkholm.
 • Sunesen, M. (2013): Inklusion og neuropædagogik. Alinea.
 • Sunesen, M. & Andersen, F. (2013): LP modellen som redskab til kulturforandring. Alinea.

 

Link til ph.d. afhandling

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Micki-Sonne-Kaa-Sunesen_PhD.pdf

Link til interviews på blivklog.dk

http://www.blivklog.dk/tv/

 

Følg LEAD på LinkedIn