Laust Søndertoft Pedersen

Posted on Comments Off on Laust Søndertoft Pedersen


Laust Søndertoft Pedersen PageLAUST SØNDERTOFT PEDERSEN

Ledelseskonsulent
Bach. Psych.

Kontakt: +45 28731005
Email: lsp@lead.eu

Laust arbejder med, hvordan man kan engagere og motivere ledere til at tillære sig nye færdigheder, ændre adfærd eller løse problemer på nye måder gennem Game-Based Learning. Nyeste praksis og viden om ledelse og organisation kobles med spilelementer, så der skabes forøget motivation for effektiv forandring og adfærdsændring. Laust er særligt optaget af, hvordan erfaringer fra Game-Based Learning kan fremme kritisk tænkning og problemløsning. Dertil hvordan det bedst overføres til – og kan forbedre – hverdagens praksis for ledere og medarbejdere.

Laust har stor erfaring med proceskonsultation, supervision, undervisning, rekruttering, on-boarding samt ledelses- organisationsudvikling. Udover virket ved LEAD, så underviser han i arbejds- og organisationspsykologi på Københavns Universitet. Laust har erfaring med rekruttering og onboarding fra Novo Nordisk. Laust har praktisk ledelseserfaring fra restaurations- og servicebranchen samt fra sin tid som bestyrelsesmedlem og lokalformand i Ungdommens Røde Kors.

 

LAUST ER SPECIALIST I:
 • Game-Based Learning og ledelsessimulation
 • Versatil leder- og medarbejderudvikling
 • Præstationsledelse
 • Grænsekrydsende ledelse
 • Rekruttering og onboarding

 

ERHVERVSERFARING:
 • Ledelseskonsulent i LEAD (2016- )
 • Rekrutteringskonsulent, Novo Nordisk (2016-2017)
 • Instruktor i arbejds- og organisationspsykologi, Københavns Universitet (2016)
 • Projektkonsulent i LEAD (2015-2016)
 • Bestyrelsesmedlem og lokalformand i Ungdommens Røde Kors (2012- )

 

Udvalgte publikationer:
 • Conrad, T., Schnoor, M. og Pedersen, L. S. (2017), ”Implementeringsledelse” I: Offentlig Ledership Pipeline 2.0, Dansk Psykologisk Forlag
 • Molly-Søholm, T. og Pedersen, L. S. (2017), Den Private Leadership Pipeline og Den Offentlige Leadership Pipeline 2.0 i organisationsteoretisk perspektiv” I: Offentlig Leadership Pipeline 2.0, Dansk Psykologisk Forlag
 • Molly-Søholm, T. og Pedersen, L. S. (2017), ”Hvor står OLP 2.0 teorien i forhold til offentlig ledelse?” I: Offentlig Leadership Pipeline 2.0, Dansk Psykologisk Forlag
arrow

Aalborg Kommune

close
info:

LEAD har bistået Trækbanen i Aalborg Kommune ved at skabe forøget trivsel og livskvalitet hos borgeren gennem ændret ledelses- og medarbejderadfærd

Vi startede med at oversætte den kurs, der var sat fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Trækbanen havde brug for at oversætte den til et sprog, der gav mening i forhold til den udvikling, de stod overfor.

Alle medarbejdere og ledere stillede i fællesskab skarpt på, hvilken adfærd der skal til, for at nå denne vision – og hvad vi skal kunne, som vi ikke kan i dag. Alt blev nedskrevet i et fælles medarbejder- og ledelsesgrundlag, som definerer Trækbanens ”regelsæt” for god adfærd.

I supervisionsgrupper arbejdede medarbejderne med at omsætte grundlaget til hverdagens adfærd. De hjalp i dette rum hinanden med at ændre adfærd og fastholde de gode vaner og samarbejde, som de sammen var blevet enige om skulle ske.

Trækbanen har i dag en fælles plan for, hvordan den gode udvikling fortsættes, så vision 2020 kan realiseres – og alle medarbejdere og ledere ved, hvordan de skal spille klogt sammen for at nå målet.

Kort sagt: Der er på Trækbanen blevet skabt fælles konkrete billeder af ønsket adfærd, som skaber en lang række mærkbare resultater hos den enkelte borger.

Læs hele casebeskrivelsen her

Følg LEAD på LinkedIn