Laura Krogh Christensen

Posted on Comments Off on Laura Krogh Christensen

Laura Krogh Christensen

Projektkonsulent
Stud. Cand. Psych.

Kontakt: +45 51540107
Email: lkc@lead.eu

 

 

 

Laura har under sin uddannelse specialiseret sig indenfor arbejds- og organisationspsykologien og særligt metoderne storytelling og narrativ praksis. Herigennem har hun kvalificeret sine kompetencer indenfor organisationsudvikling, og hvordan vi faciliterer processer, der sikrer følgeskab samt mening for den enkelte i forandringer. Det understøttes af, hvordan Laura gennem sit arbejde på AUH har udviklet stor forståelse for forskellighed og øje for det unikke. Med sit arbejde på AUH har Laura endvidere et helt særligt indblik i det offentlige system, tværfaglige arbejdsgange, kvalitetssikring og effektiviseringspres, og dermed hvordan virkeligheden ser ud for mange danske organisationer i dag.

Laura kommer med praktisk ledelseserfaring fra sit arbejde som formand for Dansk Psykolog Forening for studerende i Aarhus. Det indebar arbejde med strategiimplemenering og teammanagement af flere mindre teams. Samme regi har udviklet Lauras evner som mødefacilitator og projektleder, hvor hun eksempelvis har været tovholder på konferencer med 10 forskellige eksterne oplægsholdere og over 100 deltagere.

 

Laura arbejder med:
  • Meningsfuld organisationsudvikling
  • Leadership Pipeline
  • LVI – Lederens Versatilitetsindeks
  • Grafisk facilitering

 

Erhvervserfaring:
  • Projektkonsulent i LEAD (2017-)
  • Studentermedhjælp ved AUH, Risskov specialafsnit for autismespektrumsforstyrrelser (2016-)
  • Projektansat ved Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet (2016)
  • Bestyrelsesmedlem og Formand for Dansk Psykolog Forening studerende, Aarhus (2015-2017)
Udvalgte publikationer:

Følg LEAD på LinkedIn