Claus Elmholdt

Posted on 0 comments

Claus Elmholdt

Faglig direktør og stifter
Cand. Psych. Aut. & Ph.d.
Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Kontakt: +45 26145157
Email: ce@lead.eu

 

 

 

Claus har gennem 15 år arbejdet med forskning og udvikling inden for ledelses- og organisationspsykologi, dels som universitetsansat forsker
og dels som selvstændig erhvervspsykolog, stifter og partner i LEAD – enter next level. Claus forsker, underviser og konsulterer private og
offentlige ledere og organisationer inden for emner som ledelse, ledergrupper, forandringsledelse, præstationsledelse, læring og
organisationsudvikling. Han er en populær foredragsholder og forfatter til en lang række forskningsartikler og bøger, bl.a. ”Følelser i ledelse”
(2011), ”Ledelsespsykologi” (2013), ”Magt i organisationer” (2014) og ”Effektive ledergrupper” (2015).
Claus er også faglig direktør i Lead Learning Games, hvor han arbejder med spilbaseret ledelsesudvikling.

 

Claus er specialist I:
 • Effektive Ledergrupper
 • Lederteamudvikling
 • Leadership Pipeline
 • Forandringsledelse og organisatorisk læring
 • Grænsekrydsende ledelse og relationel koordinering
 • Motivation og selvledelse
 • Transition coaching
 • Innovationspsykologi
 • Følelser og autentisk ledelse
 • Udvikling af personlig lederskab

 

Udvalgte Referencer:
 
arrow

Nykredit

close
info:
Et samarbejde mellem Lead Learning Games og Nykredit har betydet, at 400 ledere i forskellige omgange er blevet udsat for simulationsbaseret ledelsestræning. Træning hvor man virtuelt leder medarbejdere og samarbejder på tværs i organisationen og hvor målet er at øge både omsætning og medarbejdermotivation.

Berlingske Business var også med ude og opleve Nykredit ledelsesakademiet, hvor Lead Learning Games fik lov til at demonstrere simulationsbaseret ledelsestræning. Læs meget mere her

 

Erhvervserfaring:
 • Partner LEAD, 2013-
 • Selvstændig erhvervspsykolog, 2013
 • Lektor, ledelsespsykologi, Aalborg Universitet, 2012-
 • Professor MSO, Aalborg Universitet, marts 2010-2012
 • Chefkonsulent, Partner Udviklingskonsulenterne A/S, 2007-2012
 • Leder af Udviklingskonsulenternes forskningsenhed A/S, 2009-2012
 • Autoriseret psykolog, psykolognævnet, 2009
 • Beskikket Censor, censorkorpset i psykologi, 2006-
 • Adjunkt, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 2004-2007
 • Ph.d. stipendiat, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 2000-2004
 • Cand. Psych. Aarhus Universitet, 2000
 • Visiting Professor, University of Technology, Sydney, 2001-2002
 • Certificering, People Tools personprofil, 2008; NEO-PI-R certificering, 2012
 • Dynamisk executive coaching uddannelse v/ Patricia Coughlin Delle Selva, 2009-2010

 

Udvalgte publikationer:
 • Molly-Søholm, T., Dahl, K., Elmholdt, C., Nielsen, K.M., Conrad, T., Nielsen, K.M., Bäckström, S., Nielsen, N.B. & Bonderup, T. (2018), Femfaktorconsulting, Erhvervspsykologi
 • Elmholdt, C., Molly-Søholm, T., Dahl, K., Engelbrecht, R. & Grøn, R.T. (2015),“Effektiv ledergruppe. Ja tak – Men hvordan?”, Offentlig ledelse
 • Elmholdt, C., Molly-Søholm, T., Sørensen, N.H. & Grøn, R.T. (2015), “Effektive ledergrupper – disciplinen at sætte, drive og udvikle effektive ledergrupper”, Børsen
 • Fogsgaard, M.K & Elmholdt, C. (2014), “Leder, brug din magt!”, Lederne, nr. 5, maj/juni 2014
 • Elmholdt, C, Dauer Keller, A. & Tanggaard, L. (2013), “Ledelsespsykologi” Forlaget Samfundslitteratur
 • Elmholdt, C. (2013), “Leadership Pipeline – Forbigående ledelsesmode eller solid viden?”, Akademisk Kvarter
 • Elmholdt, C. & Ingerslev, K. (2013), “Grænsekrydsende ledelse”, Lederne, nr. 4, april 2013
 • Ingerslev, K. & Elmholdt C. (2012), “Grænsekrydsende innovationsfællesskab – et organisationspsykologisk blik på offentlig innovation”, I: M. Bendixen & N.C. Nickelsen, “Innovationspsykologi”, Dansk Psykologisk Forlag
 • Elmholdt, C. (2012), “Fleksibel ledelse – på kryds og tværs”, Lederne, nr. 9, oktober 2012
 • Elmholdt, C. (2012), “Leadership Pipeline – mere end blot et nyt modeord?”, Børsens Ledelseshåndbøger
 • Elmholdt, C. & Tanggaard, L. (2011), (red.) Følelser i ledelse”, Forlaget Klim
 • Elmholdt, C. (2011), “Autentisk ledelse i den emotionelle organisation”, I:  C. Elmholdt & L. Tanggaard (red.), “Følelser i ledelse”, Forlaget Klim
 • Elmholdt, E. (2009), “Viden skal styres men ikke overstyres”, I: Ledelseshåndbogen Knowledge Management”, Børsens ledelseshåndbøger
 • Elmholdt, C. (2008), “Praktisk handleviden og behovet for kontrol i videnarbejde”, Tidsskrift for Arbejdsliv, 10(1)
 • Elmholdt, C. (2006), “Værdsættende anerkendende udforskning – en ny form for blød disciplinering”, Erhvervspsykologi, vol. 4 nr. 3, s. 22-35
 • Elmholdt, C. (2006), “Innovative learning is not enough”, I: Antonacopolou, E., Jarvis, P., Andersen, V., Elkjaer, B., Høyrup Pedersen, S. (red.), “Learning, Working and Living: Mapping the Terrain of Working Life Learning”, 978-14-039-4767-3 udg., Palgrave Macmillan, London, s. 93-116
 • Elmholdt, C., Brinkmann, S. (2006), “Discursive practices at work”, I: Boud, D., Cressey, P., Docherty, P. (red.), “Productive reflection at work”, 1. udg., Routledge, London, s. 170-180
 • Elmholdt, C. (2004), “Knowledge management and the practice of knowledge sharing and learning at work: A case study”, Studies in Continuing Education, vol. 26 nr. 2, s. 327-339

 

Følg LEAD på LinkedIn