ANDREA SØNDERGAARD POULSEN

Posted on Comments Off on ANDREA SØNDERGAARD POULSEN

ANDREA SØNDERGAARD POULSEN

Projektkonsulent
Stud. Cand. Psych.

Kontakt: +45 61 11 01 38
Email: as@lead.eu

 

 

 

Andrea arbejder med ledelsesgrundlag, udvikling af ledergrupper/-teams og executive coaching. Hun har erfaring med executive rekruttering på den internationale scene, hvor hun som konsulent for Ethan Partners specialiserede sig i global udvidelse af organisationer og start-up virksomheder.

Andrea underviser selvstændigt i ledelsesudvikling, evalueringsværktøjet LVI og coaching til LEADs eksterne workshops og seminarer. Som procesfacilitator har Andrea særligt fokus på Leadership Pipeline, gruppedynamikker og anvendelse af kreativitet. Andrea anvender i sit konsultative arbejde egen praksiserfaring, som hun har oparbejdet som studerende ved Dansk Talentakademi.

I sin uddannelse har Andrea specialiseret sig inden for det organisationspsykologiske felt, og hun har arbejdet med både kvalitative og kvantitative projekter som studerende ved både Aalborg Universitet og Columbia University, New York.

Andrea er på nuværende tidspunkt i mesterlære hos to komplementerende partnere hos LEAD:

 • Andrea er i mesterlære hos Stephanie Bäckström, hvor hun udvikler kompetencer indenfor organisationsudvikling og ledelsesgrundlag med afsæt i Leadership Pipeline.
 • Andrea er i mesterlære hos Niels-Henrik Sørensen, hvor hun udvikler praksiserfaring med 360-graders feedbackmetoden LVI – udvikling af effektivt lederskab med lederens versatilitetsindeks.

 

Andrea er specialist i:
 • Rekruttering
 • Talentudvikling og talent management
 • LVI – Lederens Versatilitetsindeks
 • Leadership Pipeline
 • Onboarding

 

Erhvervserfaring:
 • Projektkonsulent i LEAD – enter next level A/S (2017 – )
 • Associate Consultant – Ethan Partners (2016)
 • Praktikant og Personlig Assistent – Testrup Højskole (2015)
 • Underviser – Holstebro kommune (2011)

 

Udvalgte referencer:
arrow

GroupM

close
info:
"Andrea er både fagligt og personligt en stærk sparringspartner i forbindelse med lederudvikling.

LVI Feedback fra Andrea er nuanceret nysgerrig, og hun lykkedes med at få italesat både styrker og faldgruber på en måde, så man føler sig hjulpet og motiveret for at tage fat i de svære ting.

Det er nemt at føle sig ”sat i bås”, når man får evalueret sin ledelsesstil, men Andrea sørger for, at det ikke sker ved at stille de rigtige og svære spørgsmål."

- Signe Enemark Kildesgaard, HR Director, GroupM Nordic
arrow

ProChange

Description
close
info:
"I forbindelse med min LVI certificering hos LEAD, har jeg haft fornøjelsen af, at have Andrea som sparringspartner.

Andrea kender LVI redskabet særdeles godt og er fagligt meget skarp på hele coachingmetoden bag redskabet.

Samtidigt har Andrea en både behagelig og professionel tilgang i sin sparring og får via sine spørgsmål og refleksioner én til, at få flere perspektiver på den leder der evalueres.

Andrea er i sin coachingstil meget udviklingsorienteret, og ser mulighederne for at kunne bruge lederens eventuelle svagheder eller overgjorte styrker konstruktivt, og det afspejler sig også i hendes evne til at stille velvalgte og skarpe spørgsmål."

Sanne Clement, Chefkonsulent & Indehaver, ProChange A/S