Udvikler versatile ledere

Det kræver et bredt handlerepertoire i forhold til adfærd og færdigheder. LVI er designet til at styrke alsidigheden og versatiliteten hos enkeltpersoner såvel som organisationer.

Læs og respondér på skiftende vilkår

I en verden præget disruption og konstant forandring kan hårdnakket fastholdelse af én bestemt kurs hurtigt blive problematisk. De bedste ledere og organisationer er dem, som kan omstille sig løbende og tilpasse sig skiftende prioriteter, ændrede planer og nye muligheder.

Et klart billede af lederens ståsted

En “sergent”

Den styrende og operationelle leder, der kan skabe resultater – men bør blive bedre til at sætte den strategiske kurs og få folk med ombord

En “versatil leder”

Den sjældne afrundede profil, der stort set har mestret de modsatrettede ledelsesfærdigheder

En “spillende træner”

Den støttende og operationelle leder, der arbejder loyalt sammen med sine folk – men bør have et mere kritisk blik og se mere fremad

Skab mere effektive ledere, mere engagerede medarbejdere og mere produktive organisationer

Versatile ledere skaber større medarbejderengagement, mere motivation og bedre fastholdelse. De opbygger mere selvkørende og sammenhængende teams med højere arbejdsmoral og større agilitet. Versatile ledere har også teams og afdelinger, der leverer større kvantitet, højere kvalitet og bedre resulater. Organisationer, der udvikler versatile ledere, reagerer hurtigere på forandringer, præsterer bedre og forbliver relevante og konkurrencedygtige på lang sigt.

Dyk ned i forskningen

Den tilgang til lederudvikling, der ligger bag LVI, er blevet afprøvet og raffineret gennem mere end 40 år med intensiv og dybdegående praksis, der har hjulpet tusinder af ledere med at blive mere versatile. Dette arbejde begyndte i Center for Creative Leadership i 1980’erne. Herefter blev det ført videre i firmaet Kaplan DeVries Inc., hvor LVI blev skabt, og senere til virksomheden Kaiser Leadership Solutions, som konstant udvikler og forbedrer vurderingsværktøjet.

Leading in an unprecedented global crisis: The heightened importance of versatility.

Kaiser, R. B.;Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 72, 135-154 (2020)

 

Are your leaders ready for the “next normal”?

Kaiser, R. B.; Talent Quarterly online (2020, Sept)

 

The best leaders are versatile

Kaiser, R. B.; Harvard Business Review online (2020, March)

 

Fear Your Strengths: What You Are Best at May be Your Biggest Problem

San Francisco: Berrett-Koehler Press (2013)

 

Stop overdoing your strengths

Harvard Business Review (2009)

 

Towards a positive psychology for leaders

Chapter in Oxford Handbook of Positive Psychology and Work (2010)

 

The deeper work of executive development

Academy of Management Learning and Education (2006)

 

Developing Versatile Leadership

Sloan Management Review (2003)

Vil du vide mere?

Patenteret for lidt/for meget-vurderingsskala: En tydelig vej til bedre ledelse

 

En simpel model over kompleksiteterne i ledelse: lær at mestre de modsatrettede krav

Få et skræddersyet forløb eller bliv selv certificeret

Få et skræddersyet forløb

Alle forløb skræddersyes til din organisations behov og ønsker.

Bliv certificeret i LVI
LEAD tilbyder også certificering i Lederens VersatilitetsIndeks, hvor du bliver klædt på til at gennemføre udviklingsforløb med LVI-redskabet i din organisation fra individ til organisationsniveau. Læs mere om certificeringen i Lederens VersatilitetsIndeks.

Har du behov for råd og sparring?

NH 400x500

Niels-Henrik Sørensen

Partner

+45 23 35 45 50

nhs@lead.eu

Annika Paulsson 400x500

Annika Paulsson

Nordic LVI Team Lead

+45 25 56 25 95

anp@lead.eu

Det siger kunderne

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive. Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

”LVI er et virkeligt interessant lederredskab. Værktøjet satte rammen for en meget konstruktiv samtale, hvor både feedback og udviklingspunkter blev gjort helt konkrete.
Medarbejder i fokus oplevede et løft og anerkendelse i lederrollen, samtidig med helt konkrete fokusområder, som med få justeringer sætter ind hvor det er nødvendigt. Det skaber både øget troværdighed og selvtillid som leder og i organisationen”

– LVI-certificeret, Kirsten Christensen

Relevante bøger

The Versatile Leader

Kaplan and Kaiser take on leader lopsidedness. Leaders can discover how to make optimal use of their strengths and avoid getting trapped in a one-dimensional mindset that results in too much of a good thing. Based on twenty years of research and extensive work with senior leaders, The Versatile Leader is packed with illustrative cases and practical applications.

Fear Your Streghts

Fear Your Strengths provides tools to help you become aware of your leadership leanings and excesses and provides insights for combatting the mindset that encourages them. It offers a practical psychology of leadership, a better way for leaders to calibrate their performance so that you can make sure your strengths don’t overpower you but rather move you—and your organization—forward.

Kunder

Thisted Kommune

LEAD har gennemført LVI’er i Thisted Kommune som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Justitsministeriet

LEAD har bistået Justitsministeriet med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Odense Kommune

LEAD har bistået Odense Kommune med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Flügger

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.

Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

Syddjurs Kommune

LEAD har gennemført LVI’er for koncernledelsen i Syddjurs Kommune, hvor LVI blev anvendt som redskab til at styrke den enkelte direktør og chefs personlige lederskab. Forløbet havde til formål at understøtte koncernledelsens resultatskabelse i henhold til kommunens vision, strategiske mål og indsatsområder.

Derudover skulle udviklingsforløbet medvirke til at styrke den samlede ledelse af kommunen med fokus på direktørernes og chefernes særlige ansvar som nærmeste samarbejdspartnere for den politiske ledelse og strategiske forandringsledere for den øvrige organisation.

GroupM Nordic

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

Moderniseringsstyrelsen

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen ifm. levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Du er måske også interesseret i...