Sådan virker det

360-graders feedback – gentænkt til den moderne verden

Et hurtigt kig på kernekomponenterne i LVI

LVI er bygget op omkring en patenteret for lidt/for meget-vurderingsskala. Med denne skala kan lederen i samarbejde med sin coach hurtigt skelne sine styrker fra sine overgjorte styrker. Samtidig får lederen også let et overblik over de områder, der bør skrues op for for at blive mere effektiv i lederrollen. Disse indsigter gør lederen i stand til at lave en udviklingsplan med henblik på at styrke sin versatilitet og løfte kvaliteten i sin ledelse.

Måling

Først får vi input fra lederen og dennes interessenter – oppe, nede og til siden. Alle modtager et link til en brugervenlig, mobiltilpasset undersøgelse, som de fleste gennemfører på 25-30 minutter.

Tilbagemelding

Resultaterne fra målingen er organiseret, så de viser, hvordan lederen balancerer styrende og støttende adfærd såvel som strategiske og operationelle aktiviteter. Herudover vises resultaterne med en nem og overskuelig grafik, der hurtigt giver lederen et klart billede af, hvad de gør godt, og hvad de bør justere for at balancere deres ledelse bedre.

Udviklingsplan

Efter at have gennemgået sin LVI-rapport, laver lederen en udviklingsplan. Baseret på en ny forståelse af styrker, overgjorte styrker samt områder, der med fordel kan skrues op for, beskriver planen, hvad lederen skal gøre mere og mindre af for at blive en mere versatil leder.

Grupperapport

Efter gennemførslen af evalueringen genereres en Group Report. Heri aggregeres den samlede adfærdsfeedback fra de individuelle LVI-profiler i ledelsesevalueringen til én rapport, som giver en stærk indikation på, hvilken ledelseskultur den samlede ledelsesadfærd indstifter i teamet, organisationen eller ledergruppen. Rapporten kortlægger styrker, overgjorte styrker og udviklingspotentialer.

Progress Report

Nogle måneder efter den første måling kan kollegaer give feedback på lederens fremskridt gennem en mini-360, der er tilpasset den enkelte leders udviklingsmål. Dette skaber en gennemgående proces, hvilket dels fastholder momentum i den igangværende udvikling og dels gør det muligt at genbesøge udviklingsmålene for at se, om lederen er på rette vej.

Sprog

Selve målingen og rapporterne er tilgængelige på flere sprog. Respondenter kan vælge deres foretrukne sprog til at udfylde målingen, og rapporter kan genereres på det sprog, du ønsker. Nedenstående sprog er tilgængelige:

 

Snart tilgængelig på

Polsk

Spansk (Catalansk)

Svensk

Vil du vide mere?

Patenteret for lidt/for meget-vurderingsskala: En tydelig vej til bedre ledelse

 

En simpel model over kompleksiteterne i ledelse: lær at mestre de modsatrettede krav

Få et skræddersyet forløb eller bliv selv certificeret

Få et skræddersyet forløb

Alle forløb skræddersyes til din organisations behov og ønsker.

Bliv certificeret i LVI
LEAD tilbyder også certificering i Lederens VersatilitetsIndeks, hvor du bliver klædt på til at gennemføre udviklingsforløb med LVI-redskabet i din organisation fra individ til organisationsniveau. Læs mere om certificeringen i Lederens VersatilitetsIndeks.

Har du behov for råd og sparring?

NH 400x500

Niels-Henrik Sørensen

Partner

+45 23 35 45 50

nhs@lead.eu

Annika Paulsson 400x500

Annika Paulsson

Nordic LVI Team Lead

+45 25 56 25 95

anp@lead.eu

Det siger kunderne

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive. Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

”LVI er et virkeligt interessant lederredskab. Værktøjet satte rammen for en meget konstruktiv samtale, hvor både feedback og udviklingspunkter blev gjort helt konkrete.
Medarbejder i fokus oplevede et løft og anerkendelse i lederrollen, samtidig med helt konkrete fokusområder, som med få justeringer sætter ind hvor det er nødvendigt. Det skaber både øget troværdighed og selvtillid som leder og i organisationen”

– LVI-certificeret, Kirsten Christensen

Relevante bøger

The Versatile Leader

Kaplan and Kaiser take on leader lopsidedness. Leaders can discover how to make optimal use of their strengths and avoid getting trapped in a one-dimensional mindset that results in too much of a good thing. Based on twenty years of research and extensive work with senior leaders, The Versatile Leader is packed with illustrative cases and practical applications.

Fear Your Streghts

Fear Your Strengths provides tools to help you become aware of your leadership leanings and excesses and provides insights for combatting the mindset that encourages them. It offers a practical psychology of leadership, a better way for leaders to calibrate their performance so that you can make sure your strengths don’t overpower you but rather move you—and your organization—forward.

Kunder

Thisted Kommune

LEAD har gennemført LVI’er i Thisted Kommune som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Justitsministeriet

LEAD har bistået Justitsministeriet med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Odense Kommune

LEAD har bistået Odense Kommune med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Flügger

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.

Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

Syddjurs Kommune

LEAD har gennemført LVI’er for koncernledelsen i Syddjurs Kommune, hvor LVI blev anvendt som redskab til at styrke den enkelte direktør og chefs personlige lederskab. Forløbet havde til formål at understøtte koncernledelsens resultatskabelse i henhold til kommunens vision, strategiske mål og indsatsområder.

Derudover skulle udviklingsforløbet medvirke til at styrke den samlede ledelse af kommunen med fokus på direktørernes og chefernes særlige ansvar som nærmeste samarbejdspartnere for den politiske ledelse og strategiske forandringsledere for den øvrige organisation.

GroupM Nordic

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

Moderniseringsstyrelsen

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen ifm. levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Danmarks Radio

LEAD har bistået Danmarks Radio med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Du er måske også interesseret i...