En simpel model over kompleksiteterne i ledelse

Mere end 100 års forskning i psykologi og ledelse har identificeret to centrale aspekter af lederskab: det relationelle hvordan og det organisatoriske hvad.

Forskningsbaseret model

Typisk fokuserer modeller udviklet af psykologer på hvordan, mens modeller, der er udviklet af ledelsesteoretikere, lægger vægt på hvad. LVI inddrager begge: Styrende og støttende adfærd beskriver, hvordan en leder interagerer med andre, mens strategisk og operationel adfærd beskriver hvad en leder fokuserer organisationen på.

 

Hvorfor denne model?

Forskere har gang på gang identificeret disse aspekter i lederes adfærd. Ledere har også en tendens til at beskrive dem parvis: opgaveorienteret vs. relationsorienteret, innovation vs. effektivitet, transformationel vs. transaktionel.

Desuden bruger ledere regelmæssigt disse adfærdsformer til at beskrive hinandens performance. Og vi præsenterer dem med de ord og det sprog, som lederne bruger.

Vigtigst af alt er, at disse adfærdsformer er drivkraften bag organisatorisk performance: Styrende adfærd giver en følelse af fremgang, støttende adfærd engagerer medarbejdere, strategisk adfærd skaber retning for fremtiden og operationel adfærd udfører planerne.

Adfærd eller kompetencer?

LVI er en adfærdsmodel – den beskriver specifik adfærd, der kan observeres og, endnu vigtigere, adfærd der kan læres og justeres. LVI er beregnet til udvikling.

Men disse adfærdsmønstre kan findes i de fleste kompetencemodeller, der bruges til at forbedre lederes performance. De er komplementære værktøjer: LVI-feedback udvikler lederadfærd, og når denne forbedres, bliver lederen mere effektiv. Dette vil komme til udtryk gennem en stærkere kompetenceprofil.

Dyk ned i forskningen

LVI’s model over modsatrettet men komplementær ledelsesadfærd er blevet til på baggrund af en grundig gennemgang af over 100 års adfærdsvidenskabelig forskning. Denne har blandt andet bestået af kategorisering af temaer fra tusindvis af interviews med kollegaer om lederes performance og statistiske analyser af tidligere LVI-versioner.

Assessing flexible leadership as a mastery of opposites

Consulting Psychology Journal: Practice and Research (2010)

 

Assessing the flexibility of managers: A comparison of methods

International Journal of Selection and Assessment (2007)

 

Vil du vide mere?

Patenteret for lidt/for meget-vurderingsskala: En tydelig vej til bedre ledelse

 

Udvikler versatile ledere: lær at tilpasse din ledelse til situationen

Få et skræddersyet forløb eller bliv selv certificeret

Få et skræddersyet forløb

Alle forløb skræddersyes til din organisations behov og ønsker.

Bliv certificeret i LVI
LEAD tilbyder også certificering i Lederens VersatilitetsIndeks, hvor du bliver klædt på til at gennemføre udviklingsforløb med LVI-redskabet i din organisation fra individ til organisationsniveau. Læs mere om certificeringen i Lederens VersatilitetsIndeks.

Har du behov for råd og sparring?

NH 400x500

Niels-Henrik Sørensen

Partner

+45 23 35 45 50

nhs@lead.eu

Annika Paulsson 400x500

Annika Paulsson

Nordic LVI Team Lead

+45 25 56 25 95

anp@lead.eu

Det siger kunderne

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive. Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

”LVI er et virkeligt interessant lederredskab. Værktøjet satte rammen for en meget konstruktiv samtale, hvor både feedback og udviklingspunkter blev gjort helt konkrete.
Medarbejder i fokus oplevede et løft og anerkendelse i lederrollen, samtidig med helt konkrete fokusområder, som med få justeringer sætter ind hvor det er nødvendigt. Det skaber både øget troværdighed og selvtillid som leder og i organisationen”

– LVI-certificeret, Kirsten Christensen

Relevante bøger

The Versatile Leader

Kaplan and Kaiser take on leader lopsidedness. Leaders can discover how to make optimal use of their strengths and avoid getting trapped in a one-dimensional mindset that results in too much of a good thing. Based on twenty years of research and extensive work with senior leaders, The Versatile Leader is packed with illustrative cases and practical applications.

Fear Your Streghts

Fear Your Strengths provides tools to help you become aware of your leadership leanings and excesses and provides insights for combatting the mindset that encourages them. It offers a practical psychology of leadership, a better way for leaders to calibrate their performance so that you can make sure your strengths don’t overpower you but rather move you—and your organization—forward.

Kunder

Thisted Kommune

LEAD har gennemført LVI’er i Thisted Kommune som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Justitsministeriet

LEAD har bistået Justitsministeriet med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Odense Kommune

LEAD har bistået Odense Kommune med levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Flügger

“LVI-360 skaber synlig værdi for Flügger ved at gøre vores ledere bevidste om, hvad de gør godt, hvad de skal gøre mere af, og hvad de skal gøre mindre af for at blive mere effektive.

Særligt forståelsen af, at overgjorte styrker reelt bliver en svaghed, bidrager til at højne ledernes effektivitet i organisationen.

Det er et let anvendeligt udviklingsværktøj, der har gjort en forskel både for den enkelte leder, men også for HR og medarbejderne ved at bidrage med et fælles ledelsessprog, der tager udgangspunkt i den simple og konkrete ledelsesmodel, der ligger til grund for 360-målingen.
Lederne går direkte ud og øver sig på at ændre adfærd – og vores erfaring er, at LVI-360 højner kvaliteten af sparringen mellem lederne og HR.”

– Thomas Thorsøe, HR-chef, Flügger

Syddjurs Kommune

LEAD har gennemført LVI’er for koncernledelsen i Syddjurs Kommune, hvor LVI blev anvendt som redskab til at styrke den enkelte direktør og chefs personlige lederskab. Forløbet havde til formål at understøtte koncernledelsens resultatskabelse i henhold til kommunens vision, strategiske mål og indsatsområder.

Derudover skulle udviklingsforløbet medvirke til at styrke den samlede ledelse af kommunen med fokus på direktørernes og chefernes særlige ansvar som nærmeste samarbejdspartnere for den politiske ledelse og strategiske forandringsledere for den øvrige organisation.

GroupM Nordic

“Vi bruger LVI som et værktøj til lederudvikling af vores direktører, fordi den både retter blikket mod, hvorledes adfærd opleves i organisationen og giver anledning til at drøfte, hvordan vores ledere tænker om ledelse.

LVI tilbyder en anden form for 360-graders feedback, end vi tidligere har set, fordi den både indeholder fokus på, hvad lederen beskæftiger sig med, og hvordan de gør det. Og så er guldlok-skalaen ”for meget, for lidt eller lige tilpas” med til at tydeliggøre, om lederen udfylder sit ledelsesrum i den konkrete organisatoriske kontekst.

Vores erfaring med LVI er, at den både giver anledning til refleksion over tankemønstre og ”ideer om ledelse” og anviser konkrete handlinger, som kan implementeres med det samme, og kombinationen af de to dimensioner giver et stærkt afsæt for den videre lederudvikling og dialog.”

– Signe Enemark Kildesgaard, HR-chef, GroupM Nordic

Moderniseringsstyrelsen

LEAD har bistået Moderniseringsstyrelsen ifm. levering og gennemførelse af LVI’er som led i et ledelsesudviklingsforløb.

Du er måske også interesseret i...