S. 54_Vidensunivers copy

2 konkrete værktøjer til at understøtte den mentale sundhed på din arbejdsplads – i en coronatid.

Baseret på webinar med Malene Friis, PostDoc, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Kristian Dahl, forretningsdirektør, LEAD.


Hvordan understøtter du som leder dine medarbejders mentale sundhed under en krise? Dette omhandlede LEAD Talken ”Mental sundhed – i en coronatid”. Her blev præsenteret to helt konkrete værktøjer til at understøtte relations- og opgaveledelse.

For selvom mange ledere i øjeblikket leder på distancen, har det aldrig været vigtigere at være tæt på medarbejderne. Alle medarbejdere er forskellige og kræver forskellig ledelsesmæssig fokus og indsats. For at agere begavet og konkret som leder, kan du gøre brug af en systematisk kortlægning af, hvad dine medarbejder har brug for.

Værktøj 1: Relationsledelse

Dette værktøj har til formål at mappe medarbejdere, der kan være i særlig risikogruppe. Lederen går igennem hver enkelt medarbejder i forhold til de fire felter og overvejer dermed:

På denne måde får du som leder blik for, om der er nogle af medarbejderne, du skal have et skærpet ledelsesfokus på. Det er centralt, at du som leder ikke betragter værktøjet som en tjekliste, men formulerer åbne spørgsmål og understreger, at det er op til den enkelte medarbejder at afgøre, hvor meget vedkommende ønsker at dele.

Værktøj 2: Opgaveledelse

Når krav overstiger ressourcer, kan der opstå stress. I en krise som corona-krisen kan mange af de normale ressourcer som kollegial sparring eller leverancer være faldet væk. Det kalder på en genforhandling af krav og ressourcer, for som leder kan du ikke tage for givet, at du og medarbejderen er enige om, hvilke opgaver der skal prioriteres. At mappe opgaver er et relativt simpelt værktøj til netop at forventningsafstemme og genforhandle krav og ressourcer.

Værktøjet skabet et systematisk overblik over hver enkelt medarbejders opgaveportefølje, hvordan opgaverne påvirkes og i hvor betydeligt omfang, samt hvor kritisk påvirkningen er i forhold til at komme i mål. På den måde rammesættes opgaverne i forhold til påvirkningen.

Materialet er udviklet af Malene Friis Andersen og Nadia El-Salanti fra NOVO NORDISK. NOVO har valgt at dele materialet, så alle kan gøre brug af det. 

Du er måske også interesseret i…