fbpx

Forskningslederuddannelse | Ledelse af mennesker og forskning i kompleksitet

Personligt lederskab | Strategisk ledelse | Porteføljeledelse

Ønsker du at udvikle dine evner som leder, så du kan skabe et bedre forskningsmiljø for dine kolleger?

Hos LEAD bliver du på vores forskningslederuddannelse undervist af Danmarks førende konsulenter inden for ledelsesudvikling i forskningsmiljøer.  

Bliv klædt på til at lede dig selv, lede dine medarbejdere og arbejde strategisk med din projektportefølje. 

Forhåndsbook en plads ved at betale et depositum på 5990,- kr. Læs betingelserne længere nede.

Du kan betale med EAN, faktura eller betalingskort via vores webshop.

Bliv ringet op

Udfyld formularen, og bliv ringet op af en rådgiver, hvis du ønsker at høre mere om kurset eller booke en plads.

Hvad laver en forskningsleder?

En forskningsleder spiller en central rolle i at styre og udføre forskningsprojekter. De er ansvarlige for at identificere forskningsområder, udvikle forskningsdesign, sikre overholdelse af forskningsetiske standarder og sikre kvaliteten af forskningsresultaterne. De arbejder også tæt sammen med forskere, postdocs og studerende for at sikre, at forskningsprojekterne er på rette spor og at tidsplaner overholdes. En forskningsleder kan også have administrative opgaver, såsom at sikre finansiering, håndtere budgetter og koordinere samarbejde med andre institutioner. En succesfuld forskningsleder skal have stærke ledelses- og kommunikationsevner samt dybdegående viden om deres forskningsområde.

Hvem deltager på forskningslederuddannelsen?

Forskningslederuddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med udvikling og ledelse af forskningsmiljøer. Vær opmærksom på at uddannelsen foregår på engelsk. 

Deltagerne har typisk stillinger som: Forskningsleder, Forskningschef, Professor, Lektor, Docent, Seniorforsker, Institutleder, Viceinstitutleder, Prodekan, Dekan, Research Manager

Efter forskningslederuddannelsen er du i stand til, at:

 • Undgå de mest typiske faldgruber man som forskningsleder begår
 • Tilpasse din ledelsesstil efter situationens behov
 • Involvere og engagere medarbejdere og teams
 • Arbejde strategisk med din projektportefølje
 • Formidle de rigtige budskaber, som skaber engagement og følgeskab
 • Stå mere sikkert i rollen som leder
 • Oversætte strategi til konkrete adfærdsændringer
 • Reflektere over og videreudvikle på dit personlige lederskab
 
En forskningslederuddannelse er både givende for din organisation og for din personlige karriere. Forskningslederuddannelsen kan forbedre dine jobmuligheder, være givtig i lønforhandlinger og selvfølgelig være til stor hjælp i din organisations forskningsprojekter. 

Få tilsendt beskrivelsen af forskningslederuddannelsen

Ønsker du uddannelsesbeskrivelsen tilsendt, kan du gøre det her. Vær opmærksom på at uddannelsen foregår på engelsk. 

Hvorfor vælge LEADs forskningslederuddannelse?

Hvis du arbejder som forskningsleder, er det vigtigt at have de nødvendige færdigheder og viden for at kunne udføre dit job på en effektiv og succesfuld måde. LEADs forskningslederuddannelse er den første uddannelse på markedet i Danmark, som er specifikt målrettet forskningsledere. Uddannelsen giver dig en unik mulighed for at udvikle dine færdigheder og udvide din viden inden for forskningsledelse.

Med LEADs forskningslederuddannelse vil du lære om strategisk ledelse, projektledelse, forskningsetik og meget mere. Uddannelsen er designet til at give dig en omfattende forståelse af de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at lede forskningsprojekter. Du vil lære, hvordan du kan skabe en kultur for forskningseksellence, hvordan du kan udvikle og styre forskningsteams, og hvordan du kan sikre, at dine forskningsprojekter overholder etiske standarder og forskningslovgivning.

LEADs forskningslederuddannelse er en praktisk orienteret uddannelse, som er baseret på den nyeste forskning og bedste praksis inden for forskningsledelse. Uddannelsen er udviklet af eksperter inden for feltet og er designet til at hjælpe dig med at blive en mere effektiv forskningsleder. Ved at tage LEADs forskningslederuddannelse vil du få en konkurrencefordel og være bedre rustet til at tackle de udfordringer, der følger med at lede forskningsprojekter.

Tæt kobling mellem teori og din konkrete hverdag

Uddannelsen tager udgangspunkt i en kobling mellem teori og praksis.

Du arbejder med dine egne cases undervejs i forløbet. Dermed sikrer vi et større udbytte, og at både du og din organisation oplever en mærkbar effekt, når du kommer tilbage til dine daglige opgaver.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis.

Kommende forskningslederkurser i København og Aarhus

Datoer - Aarhus - Efterår

Vestergade 43, 8000 Aarhus – Hold 1 

 • Modul 1: TBA
 • Modul 2: TBA
 • Modul 3: TBA

Datoer - København - Efterår

Axeltorv 3, 1609 København – Restaurant Mark – Hold 2

 • Modul 1: TBA
 • Modul 2: TBA
 • Modul 3: TBA

Pris

Du kan forhåndsbooke en plads ved at betale en depositum på 5990,- kr. Når vi har de officielle datoer på plads betales differencen eller du kan få beløbet returneret. Vi regner med, at der bliver rift om pladserne.  

Pris for hele forløbet er 59.900,- kr. pr. deltager eks. moms.

 • En bogpakke og artikelsamling
 • Undervisningsmaterialer, redskaber, drejebøger og skabeloner
 • Forplejning på modulerne


Du kan betale med EAN, faktura eller betalingskort via vores webshop.

Internt forløb

Ønsker du at afholde forløbet ude hos jer? 

Hvis du overvejer at sende mere end 10 deltagere afsted, så kontakt venligst en rådgiver. Sammen kan vi lave et forløb ude hos jer, som er tilpasset efter behov. Vi har også mulighed for at inddrage jeres egne cases og sætte endnu større fokus måling af effekt.

Program for forskningslederuddannelsen

 

MODUL 1

KNOW THY SELF

 • Working with your personal Leadership Foundation – considerable amount of time to reflect and write on you own and dialoguing with group

 • Different hand-held test

 • Personal leadership: “Purpose Driven Leadership”; ”River of Life” (Knowing what has inspired you and had an effect in your leadership): ”Who are you inspired by?”; ”Creating you own theory of  leadership”; ”Articulation your leadership aspirations?”

 • Knowing the people you are leading – Motivation 2.0.; Supporting Behavior Change in individuals

 • Leading the intercultural team and working with Gender Equality.

MODUL 2

LEADING IN COMPLEXITY

 • Leading in Complexity – analyzing your groups driving and restraining forces (Force Field Analysis)

 • Strategizing in complexity – Working with inhibiting & driving conditions

 • Leadership agility: How will you work to achieve your goal in a changing environment where different types of leadership is required

 • The transition from researcher to Research Manager, including the transition from Research Manager for a small group of researchers at one’s own university to leading large national and international research groups

 • Boundary Spanning Leadership – beyond leading just the group at the university but across different types of boards.

MODUL 3

STRATEGY, MISSION-ORIENTED RESEARCH AND PORTFOLIO MANAGEMENT IN PRACTICE

 • Developing your strategy – plans for the next couple of years – plans for operation and strategy

 • Introduction and working with traditional project management & agile project management (working in sprints and daily white-board meetings)

 • Portfolio Management in practice

 • Missions-oriented research.

Mød dine undervisere på LEADs forskningslederuddannelse

Hos LEAD vil du blive undervist af flere forskellige undervisere, da vi benytter de skarpeste eksperter indenfor hver deres specialistområde. Det giver dig en højere kvalitet i undervisningen og du får dermed også et større udbytte. Fælles for dem alle er, at de kombinerer forskning med seneste praksiserfaringer. 

Torsten været ansat på Aalborg Universitet, Institut for Læring & Filosofi i en stilling som Ph.D.-stipendiat siden 2011, hvor han forsker i implementering, ledelse og inklusion. Han underviser, vejleder, eksaminerer og er censor på kandidaten i lærings- og forandringsprocesser, master i pædagogisk ledelse og master i læreprocesser. Torsten er bestyrelsesmedlem i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN). Torsten er netværksleder for Dansk ImplementeringsNetværk for Forskere (DIN-F).

Thomas er en af LEADS eksperter indenfor implementering, organisationsudvikling, forsknings- og vidensledelse. I arbejdet med kunder og andre samarbejdspartnere trækker Thomas på snart 20 års erfaring som chef og ledende medarbejder i offentlige virksomheder, konsulentbranchen og NGO-sektoren. Thomas har i særlig grad erfaring som leder i forskningsinstitutioner – med tyngde i universitetssektoren – hvor han dagligt arbejder med at skabe resultater, der rykker videnskabeligt og skaber bred samfundsværdi lokalt, nationalt og internationalt.

Vi får også besøg af gæsteundervisere som Søren Barlebo på forskningslederuddannelsen.

Bliv klogere på forskningsledelse

På vores forskningslederuddannelse får du de grundlæggende kompetencer man skal bruge som forskningsleder. Men hvis du ønsker en kort og præcis introduktion til forskningsledelse inden uddannelsen, kan du læse de nedenstående spørgsmål og svar. Du kan også lade dig inspirere af vores mange artikler om ledelse i vores vidensunivers.

Hvad er forskningsledelse?

Forskningsledelse er en specialiseret form for ledelse, der fokuserer på at lede og koordinere forskningsprojekter og -team inden for akademiske og industrielle miljøer. Det indebærer at udvikle og implementere forskningsstrategier, skaffe finansiering, styre ressourcer og overvåge projektets fremdrift. Forskningsledere skal besidde stærke kommunikations- og ledelsesevner for at kunne samarbejde med forskellige interessenter, herunder forskere, institutioner og finansieringskilder. De skal også være i stand til at fremme et miljø af innovation og kreativitet samt håndtere de etiske og lovmæssige aspekter af forskningen. Forskningsledelse er afgørende for at sikre, at forskningsprojekter opnår de ønskede resultater og bidrager til videnskabelig og teknologisk udvikling.

Hvad er personligt lederskab for en forskningsleder?

Personligt lederskab inden for forskningsledelse refererer til en forskningsleders evne til at udvikle og styre sine egne værdier, adfærd og mål for at skabe en positiv indflydelse og inspirere forskningsteamet. Det indebærer selvbevidsthed, selvregulering, motivation og stresshåndtering i en forskningssammenhæng. Forskningsledere skal forstå og udnytte deres styrker og svagheder samt udvikle effektive kommunikations- og interaktionsevner for at opnå succes i deres rolle. Ved at mestre personligt lederskab kan forskningsledere opbygge tillid, styrke relationer og fremme et produktivt og engageret forskningsmiljø, hvilket bidrager til at øge den videnskabelige og teknologiske udvikling.

Hvad er en forskningsstrategi?

Forskningsstrategier er metodiske tilgange og planer, der anvendes af forskere og organisationer for at opnå forskningsmål og skabe værdi. Disse strategier hjælper med at definere forskningens formål, prioritere forskningsområder, identificere relevante metoder og tilgange samt allokere ressourcer og tid effektivt. Forskningsstrategier kan omfatte kvantitative, kvalitative eller blandede metoder samt forskellige datindsamlings- og analysemetoder. En veludformet forskningsstrategi sikrer, at forskningsprojekter er målrettede, systematiske og robuste, hvilket øger sandsynligheden for at opnå meningsfulde resultater og bidrage til videnskabelig og teknologisk udvikling. Implementering af passende forskningsstrategier er afgørende for succes i akademiske og industrielle forskningsmiljøer.

Hvad er porteføljeledelse for en forskningsleder?

Porteføljeledelse inden for forskningsledelse er en strategisk tilgang til styring og prioritering af forskellige forskningsprojekter og -initiativer i en organisation. Det involverer at evaluere og vælge projekter baseret på deres mål, ressourcebehov og potentiale for at skabe værdi og bidrage til organisationens overordnede mål. Forskningsledere bruger porteføljeledelse til at optimere ressourcefordeling, håndtere risici og sikre sammenhæng mellem forskningsaktiviteter og strategiske målsætninger. Ved at praktisere effektiv porteføljeledelse kan forskningsledere styrke beslutningstagning, øge organisationens konkurrenceevne og innovation samt sikre, at forskningsindsatsen maksimerer både videnskabelig og teknologisk udvikling.

Læs en af vores mange artikler omkring lederudvikling

Du kan tilmelde dig et af vores seminarer eller webinarer, hvor vi præsenterer den nyeste forskning indenfor ledelse- og organisationsudvikling.

Skal vi tage en uforpligtende dialog?

Vi kan hjælpe med alle former for ledelsesudvikling, om det er skræddersyede udviklingsforløb, kurser, uddannelse, workshops, foredrag eller noget helt sjette. 

Bliv ringet op af en rådgiver

Bliv ringet op af en rådgiver

Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du skal blot udfylde formularen, så ringer vi dig op hurtigst muligt.