Ny leder
– kursus til dig, der vil godt fra start med lederkarrieren

Vores lederkursus for nye ledere sikrer dig en god start på lederkarrieren

Som ny leder i en offentlige eller privat organisation er det mange udfordringer: Hvordan klarer man bedst overgangen fra specialist til personaleleder, hvordan sikrer man sit ledelsesrum, og hvordan skaber man sig konkret det strategiske overblik, så man prioriterer sin egen tid og sine medarbejderes indsatser bedst muligt til gavn for den samlede organisation?

For mange nye ledere er det derfor ikke overraskende overvældende at skulle gennem transitionen fra medarbejder til leder, samtidig med at der stilles nye og mere komplekse krav fra organisationen om at levere resultater.

Det kræver rådgivning og uddannelse, når man både skal have sig selv og andre med for at skabe resultater. Og det skal man kunne, hvis man vil være en god leder. Derfor er det for rigtig mange nye ledere optimalt at tage på et lederkursus særligt sammensat til nye ledere så tidligt som muligt i lederkarrieren. Både for at få viden om ledergerningen og rollen, men også for at styrke den enkeltes ledernetværk.

 

Alt det får du som kursist hos LEAD, hvor vores lederkurser bygger på den nyeste forskning tilpasset praksis.

Det betyder, at du får den nyeste viden om ledelse fra kompetente undervisere serveret i et format, der sikrer at du kan anvende det i praksis, når du er tilbage i din organisation.

Kurset

Ledelseskurset er sammensat til dig, der er ny leder og som vil levere resultater i organisationen sammen med dine medarbejdere.

På kurset ”Ny leder” kommer du gennem fire moduler, hvor du 1) udvikler dit personlige lederskab, 2) får redskaber til at lede andre, 3) får indsigter, der giver dig de bedste forudsætninger for at lede strategisk og 4) at kunne lede forandringer.

Deltagerprofil

Dette kursus er særligt interessant for dig, der er gået fra en stilling som specialist over i lederrollen; altså, dig der er ny i lederrollen. Om du kommer fra en offentlig eller privat organisation, betyder mindre. Det væsentligst er, at du ønsker at udvikle dig som leder sammen med andre nye ledere.

Næste opstart

Vi starter løbende nye hold op i henholdsvis Aarhus og København. Næste hold starter i:

KØBENHAVN | Overgaden oven vandet 10, 2. & 3. sal, 1415 København K

Online kick-off: d.03.02.2023

AARHUS | Vestergade 43, 8000 Aarhus

Online kick-off: d. 11. 01. 2023

Hvad er udbyttet for dig og din organisation

Dit udbytte

 • Du får viden, der bygger på forskning og er tilpasset ledelse i praksis
 • Du får viden og værktøjer, der gør dig klar til at indtage lederrollen, bl.a. din egen LVI-profil
 • Du arbejder med din egen personlige udvikling og får sat din ledelsesstil i perspektiv
 • Du får et netværk af andre nye ledere, som du kan sparre og udvikle dig med
 • Du bliver en bedre leder, der vil kunne levere resultater hurtigere, da du kan bygge videre på andres erfaringer frem for kun at skulle gøre dig dine egne

Din organisations udbytte

 • De får en leder med viden om, hvad god ledelse er
 • De får en leder, der har reflekteret over, hvordan vedkommende leverer resultater
 • De får en leder, der er klar til at implementere organisationens strategier ordentligt
 • De får en leder, der forstår sine medarbejdere og derfor leder bedre
 • De får en leder, der indsigt i det fælles ledelsessprog
 • De får en leder, der kan analysere nye muligheder og se udviklingspotentialer

Undervisningsmateriale

Du får udleveret alt undervisningsmateriale i form af artikler, redskaber og skabeloner som løbende vil blive uddelt til kursisterne.

 • Online kick-off af 2 timers varighed.
 • 8 undervisningsdage fordelt på 4 moduler.
 • Undervisningsmaterialer, redskaber, skabeloner.

Pris

Ny Leder

PRIS: 35.500 kr. + moms.

Artikel

GRATIS VIDEN: Noget af det første du skal gøre dig bevidst om, når du går ind i lederrollen, det er dig selv. Når du bliver leder, så bliver din person på mange måder også et ledelsesredskab. Og det skal du være dig bevidst, for at være en god leder, der skaber (positive og bevidste) resultater.

I artiklen Det personlige lederskab kan du helt gratis læse, hvordan du kommer i gang med arbejdet med dit personlige lederskab. Så er du også klar til at arbejde videre med det på kurset første modul efterfølgende.

Kursusindhold: Ny leder

Kick-off

Når du tilmelder dig kurset, vil du som det første blive inviteret til et online kick-off. Her vil vi begynde at arbejde på din personlige LVI-profil.

LVI, Lederens VersatilitetsIndeks, er et 360-graders udviklingsværktøj som hjælper dig med at finde den rette balance i dit lederskab på den lange bane.

I turbulente tider, hvor der stilles store krav til dig som leder om at skulle være alsidig, balanceret og tilpasningsdygtig samtidig med at du udøver agil ledelse, så er kendskabet til egen lederstil afgørende, ikke mindst, så du får redskaberne til at kunne arbejde med andre ledelsesstile, når det gavner din indsats som leder.

Personligt lederskab

På første kursusmodul tager vi fat på det grundlæggende for at kunne blive en god leder: at kunne reflektere over egne værdier, styrker og udviklingspunkter.

Selvrefleksionen danner fundamentet, hvorpå du med redskaber fra undervisningen vil blive i stand til at bygge din personlige ledelsesstil op, så den matcher dig og dine visioner for, hvordan du vil være som leder.

Det giver det optimale udgangspunkt for sikkert at gennemgå transitionen fra specialist til leder.

Ledelse af andre

Mange nye ledere oplever, at det er svært at skulle gå fra selv at løse opgaverne til at lede andre til at levere resultaterne. På modul 2 arbejder vi med at styrke dine kompetencer, så du lærer at lede balanceret, så du formår at være styrende og støttende over for dine medarbejdere, og I derved sammen opnår succes. Du lærer også, hvordan du motiverer de forskellige personlighedstyper, du møder som leder.

 

Det får du med fra modul 2:

 • Træning i forskellige samtaleformer i ledergerningen
 • Redskaber til at motivere forskellige personlighedstyper
 • Praksisnær træning i at lede udvikling og konflikter, der understøtter motivation og fremdrift

Strategisk ledelse

Når du har din egen ledelsesvision på plads og redskaberne til at kunne lede andre, så er du klar til at kunne arbejde med at sætte retning på den længere bane. Strategisk ledelse kræver, at du som leder er i stand til at analysere din omverden og kan balancere dit ledelsesarbejde mellem det operationelle og det strategiske niveau for at du kan skabe resultater. På modul 3 om strategisk ledelse får du redskaberne og metoderne, der sætter dig i stand til at lede på organisationens strategi og levere på det operationelle niveau.

 

Det får du med fra modul 3:

 • En solid værktøjskasse inden for strategisk kommunikation
 • Konkrete redskaber til at analysere og træffe beslutninger på et strategisk niveau
 • Viden om og træning i at omsætte strategi til konkret operationel praksis

Forandringsledelse

Som ny leder skal du være klar til at kunne implementere nye strategiske indsatser på vegne af organisationens øverste ledelse. Her kommer du til at spille en nøglerolle for succes i din organisation, da du som mellemleder ofte vil være den leder med størst indflydelse overfor dit team. Du skal derfor kunne engagere og motivere, så dine medarbejdere kan se sig selv i forandringerne, hvis du skal lykkes som leder og din organisation skal kunne lykkes med at skabe forandringer. Derfor ser vi på på modul 4 nærmere på forandringspsykologi, og vi arbejder med ledelsessimulering, så din ledelsesadfærd kan bidrage til vellykkede forandringsprocesser.

 

Det får du med fra modul 4:

 • Værktøjskasse til at lede forandringer med fokus på leadership og management
 • Indsigt i grundlæggende forandringspsykologi
 • Feedback på egen effektivitet og evne til at træffe de ”rette” ledelsesvalg
Online opstart

Kick-off

Når du tilmelder dig kurset, vil du som det første blive inviteret til et online kick-off. Her vil vi begynde at arbejde på din personlige LVI-profil.

LVI, Lederens VersatilitetsIndeks, er et 360-graders udviklingsværktøj som hjælper dig med at finde den rette balance i dit lederskab på den lange bane.

I turbulente tider, hvor der stilles store krav til dig som leder om at skulle være alsidig, balanceret og tilpasningsdygtig samtidig med at du udøver agil ledelse, så er kendskabet til egen lederstil afgørende, ikke mindst, så du får redskaberne til at kunne arbejde med andre ledelsesstile, når det gavner din indsats som leder.

Modul 1

Personligt lederskab

På første kursusmodul tager vi fat på det grundlæggende for at kunne blive en god leder: at kunne reflektere over egne værdier, styrker og udviklingspunkter.

Selvrefleksionen danner fundamentet, hvorpå du med redskaber fra undervisningen vil blive i stand til at bygge din personlige ledelsesstil op, så den matcher dig og dine visioner for, hvordan du vil være som leder.

Det giver det optimale udgangspunkt for sikkert at gennemgå transitionen fra specialist til leder.

Modul 2

Ledelse af andre

Mange nye ledere oplever, at det er svært at skulle gå fra selv at løse opgaverne til at lede andre til at levere resultaterne. På modul 2 arbejder vi med at styrke dine kompetencer, så du lærer at lede balanceret, så du formår at være styrende og støttende over for dine medarbejdere, og I derved sammen opnår succes. Du lærer også, hvordan du motiverer de forskellige personlighedstyper, du møder som leder.

 

Det får du med fra modul 2:

 • Træning i forskellige samtaleformer i ledergerningen
 • Redskaber til at motivere forskellige personlighedstyper
 • Praksisnær træning i at lede udvikling og konflikter, der understøtter motivation og fremdrift
Modul 3

Strategisk ledelse

Når du har din egen ledelsesvision på plads og redskaberne til at kunne lede andre, så er du klar til at kunne arbejde med at sætte retning på den længere bane. Strategisk ledelse kræver, at du som leder er i stand til at analysere din omverden og kan balancere dit ledelsesarbejde mellem det operationelle og det strategiske niveau for at du kan skabe resultater. På modul 3 om strategisk ledelse får du redskaberne og metoderne, der sætter dig i stand til at lede på organisationens strategi og levere på det operationelle niveau.

 

Det får du med fra modul 3:

 • En solid værktøjskasse inden for strategisk kommunikation
 • Konkrete redskaber til at analysere og træffe beslutninger på et strategisk niveau
 • Viden om og træning i at omsætte strategi til konkret operationel praksis
Modul 4

Forandringsledelse

Som ny leder skal du være klar til at kunne implementere nye strategiske indsatser på vegne af organisationens øverste ledelse. Her kommer du til at spille en nøglerolle for succes i din organisation, da du som mellemleder ofte vil være den leder med størst indflydelse overfor dit team. Du skal derfor kunne engagere og motivere, så dine medarbejdere kan se sig selv i forandringerne, hvis du skal lykkes som leder og din organisation skal kunne lykkes med at skabe forandringer. Derfor ser vi på på modul 4 nærmere på forandringspsykologi, og vi arbejder med ledelsessimulering, så din ledelsesadfærd kan bidrage til vellykkede forandringsprocesser.

 

Det får du med fra modul 4:

 • Værktøjskasse til at lede forandringer med fokus på leadership og management
 • Indsigt i grundlæggende forandringspsykologi
 • Feedback på egen effektivitet og evne til at træffe de ”rette” ledelsesvalg

Mellem modulerne: Læringssprint

Den viden du får adgang til som kursist hos LEAD er forskningsbaseret. Men vi ønsker, at du som ledelsespraktiker nemt kan anvende din ny viden, når du er færdig med kurset. Men også allerede efter hvert modul.

Derfor har vi læringsspring mellem hvert modul. Før hvert modul bliver du derfor opfordret til dels at orientere dig i kursusmaterialet, men endnu vigtigere at reflektere over konkrete udfordringer og ledelsesopgaver, som du står over for at skulle løse, som falder inden for modulets tema. Disse refleksioner sendes til underviseren, der vil bruge kursisternes konkrete udfordringer, når teorien skal bringes i spil og gøres konkret i undervisningen.

Ligeledes vil du efter hvert modul skulle igangsætte 1-2 prøvehandlinger i din hverdag som leder. Det er prøvehandlinger, som du selv har identificeret og arbejdet med på modulet, og som derfor kan bringe dig videre i din konkrete udvikling som leder i din organisation. Prøvehandlingerne bliver derfor ikke bare generiske opgaver med tilknytning til et standardkursus, men konkrete løsninger på de udfordringer, du som lederen skal lykkes med at løse i din dagligdag.

Med læringssprint sikrer vi derfor sammen, at du får den feedback, sparring og rådgivning, der skal til for at lykkes i rollen som leder på den lange bane.

Dato og sted for vores kurser i 2023

København:

 • Online kick-off: 03.02.2023
 • Modul 1: d. 13.03.2023 & d. 14.03.2023
 • Modul 2: d. 27.04.2023 & d. 28.04.2023
 • Modul 3: d. 30.05.2023 & d. 31.05.2023
 • Modul 4: d. 29.06.2023 & d. 27.06.2023

Aarhus:

 • Online kick-off: 11.01.2023
 • Modul 1: d. 06.03.2023 & d. 07.03.2023
 • Modul 2: d. 25.04.2023 & d. 26.04.2023
 • Modul 3: d. 24.05.2023 & d. 25.05.2023
 • Modul 4: d. 20.06.2023 & d. 21.06.2023

Mød dine undervisere

Hos LEAD gør vi meget ud af at rekruttere de bedste undervisere til vores lederkurser. Mange af de undervisere, du vil møde er tilknyttet danske universiteter, hvor de arbejder med at udvikle ny viden om ledelse, nogle som forskere, nogle som undervisere, nogle som vejledere. Det betyder, at du som kursist får undervisning af høj kvalitet af professionelle undervisere, der samtidig er eksperter på deres område.

Herunder finder du oversigten over de undervisere, der er tilknyttet kurset Nye ledere.

null

Maja Nyboe Bjerrehuus
Chefkonsulent
Cand. Merc.(psyk.)

null

Niels-Henrik Sørensen
Partner
Cand. Psych.

Er der noget du er i tvivl om, så kontakt mig for personlig vejledning

Har du spørgsmål til kurset Ny Leder, eller er du nysgerrig på, hvordan vi sammensætter indholdet, så det matcher dine behov og udvikling, så er du velkommen til at kontakte mig for en personlig samtale.

Maja Nyboe Bjerrehuus

Chefkonsulent

Tlf. +45 28 34 19 65
mb@lead.eu

Få adgang til et unikt netværk for ledere

Det vigtigt for os i LEAD, at I lærer sammen som kursister på vores hold. Det hæver det faglige niveau, når holdene er sammensat med eftertanke, og I får adgang til det bedst mulige netværk af dedikerede ligesindede ledere, som I kan sparre med under forløbet – men også efterfølgende.

 

Hos LEAD vil du derfor opleve at blive en del af et professionelt miljø, men også et sammenhold med de andre dedikerede kursister, som alle er samme sted i karrieren som dig. Det betyder, at I har mange af de samme tanker, udfordringer og muligheder foran jer, når I står på arbejdspladsen. Uanset om det er i en offentlig organisation eller en privat virksomhed.

Samspillet med de andre kursister, gør det til noget helt særligt at være på lederkursus hos LEAD. Det betyder også, at vores erfarne ledelsesrådgivere, der står for undervisningen, bruger tid på at sammensætte holdene, så fordelingen mellem kursisterne giver det bedste udgangspunkt for dialog og vidensdeling.

Bygger på forskning - tilpasset praksis

Når du tilmelder dig et kursus hos LEAD, så bygger ledelsesundervisningen på forskning. Vores undervisere har altid fokus på at indføre dig i den nyeste forskning om ledelse. For at sikre det højest mulige niveau er mange af vores undervisere hentet til vores kurser fra den danske universitetsverden, hvor de er eller har været forskere, undervisere eller vejledere.

Det høje vidensniveau, der ligger i vores tilbud om forskningsbaserede uddannelser, betyder dog ikke, at du får viden, der er svær for dig at implementere i din hverdag som leder efterfølgende.

Vi gør nemlig meget ud af, at undervisningen skal integrere den nyeste viden, men at den bliver tilpasset praksis. Derfor arbejder vi blandt andet med læringssprint mellem vores kursusmoduler, hvor du gennem dine refleksioner får mulighed for at påvirke underviserne og undervisningen, så du får det optimale ud af forløbet i forhold til din konkrete situation.

Samspillet mellem forskning og praksis gør dig bedre som leder og os bedre som undervisere.