SÅDAN LYKKES DU MED UFORMEL LEDELSE

SKRÆDDERSYET FORLØB I UFORMEL LEDELSE:

Er der flere i din organisation, der sidder i stillinger, hvor de skal fungere som uformelle ledere – men uden at have formel ledelsesret?

Så tilbyder vi et skræddersyet forløb, hvor I bliver klædt på med viden og værktøjer, der hjælper jer med at håndtere de udfordringer og dilemmaer, som kan opstå, når du både er uformel leder og sidestillet kollega på samme tid.

I de senere år er der sket en knopskydning af koordinatorer, vejledere, tovholdere, projektledere, faglige fyrtårne, interne konsulenter og lignende – medarbejdere vi med en samlebetegnelse kan kalde ”organisatoriske ressourcepersoner”.

Ressourcepersoner skal ofte fungere som bindeleddet, der sikrer, at de strategiske beslutninger bliver udlevet i praksis, ligesom de spiller en afgørende rolle i at sikre høj faglig kvalitet, koordinering og samarbejde. Når du skal lykkes med at påvirke andre uden en formel ledelsesret, og du samtidig befinder dig i et krydspres mellem den formelle ledelse og dine sidestillede kollegaer, får dit arbejde en særlig kompleksitet.

På vores forløb bliver du klædt på til at lykkes i rollen som ressourceperson. Du får viden og værktøjer, der understøtter din personlige gennemslagskraft og din evne til at motivere og udvikle praksis og samarbejde i samspil med kolleger.

Er du interesseret i et skræddersyet forløb?

Kontakt Christian Qvick på:

Mobil: +45 26 79 85 93
E-mail: cnq@lead.eu

Så sammensætter vi et forløb, der matcher jer og de udfordringer, I står overfor.

STYRK DIN ROLLE SOM KOORDINATOR, VEJLEDER OG TOVHOLDER

PÅ FORLØBET FÅR DU:

 • En dybere forståelse for din rolle, dit mandat og de opgaver, du skal lykkes med
 • Inspiration til, hvordan du via personlig gennemslagskraft samt engagerende og motiverende kommunikation kan lykkes i din rolle.
 • Viden om nogle af de faldgruber, dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til rollen som ressourceperson – og værktøjer, der sikrer, at du alligevel lykkes i din rolle
 • Træning i at anvende dialogiske redskaber, der hjælper dig med at facilitere processer og kommunikere ligeværdigt og effektivt, så du fremstår som en legitim uformel leder
 • Træning i at forebygge og håndtere konflikter
 • Værktøjer til effektiv mødeledelse
 • Mulighed for sparring og erfaringsudveksling med undervisere og kursister, der til fulde forstår den rolle du sidder i

EFTER FORLØBET HAR DIN ORGANISATION EN MEDARBEJDER, DER:

 • Kan fungere som bindeleddet, der sikrer sammenhæng mellem de strategiske beslutninger og den daglige praksis
 • Bedre forstår sin rolle og position i organisationen
 • Navigerer mere sikkert i ledelsen af mennesker uden at have ledelsesret
 • Kan forebygge og håndtere konflikter
 • Er bedre til at afstemme forventninger
 • Kan tilpasse sin kommunikation, så der skabes forståelse og opbakning
 • Kan skabe stærke samarbejdsrelationer til kollegaer og nærmeste leder
 • Kan understøtte den formelle ledelse, når denne har brug for ”ekstra ledelseskraft” i enheden
 • Har fået mulighed for at ”snuse” til ledelse og som derfor også kan indgå i puljen af ledertalenter i organisationen

TÆT KOBLING MELLEM TEORI OG DIN KONKRETE HVERDAG

På kurset tager vi afsæt i din hverdag og de udfordringer du står med, for at sikre, at du med det samme kan bringe kursets indsigter i spil i din egen organisatoriske virkelighed. Kurset forudsætter derfor også aktiv deltagelse, hvor der både inden og under kurset vil være mindre opgaver, som du skal forberede.

På kursusdagene veksler vi mellem korte oplæg, plenumdrøftelser og konkrete øvelser. Tilsammen skal det styrke din personlige autoritet og handlekraft, og understøtte, at du til fulde forstår din rolle og kan etablere det tydelige mandat du har brug for, for at lykkes i din funktion.

Prisen inkluderer 3 dages undervisning, virtuelt 1:1-sparringsmøde med en af vores undervisere, forplejning på alle dagene, kursusmaterialer og kursusbevis.

HVEM DELTAGER

Kurset henvender sig til dig, der er organisatorisk ressourceperson. Det vil sige, at du hverken har personaleansvar eller formelle ledelsesbeføjelser, men alligevel må fungere ledende over for dine sidestillede kolleger, for at lykkes i din funktion.

Du er f.eks.:

 • Teamkoordinator
 • Faglig vejleder
 • Projektleder
 • Planlægger
 • Intern konsulent
 • Tovholder for tværgående processer eller lignende, hvor en naturlig del af dit job er, at du af og til må udøve indflydelse på sidestillede kollegers ”gøren og laden” for at lykkes med dine arbejdsopgaver.

MØD VORES UNDERVISERE

LEAD+_ Qvick (1 of 5)

Christian Nyvang Qvick

Ledelseskonsulent

Mobil: +45 26 79 85 93
E-mail: cnq@lead.eu

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I: