Kursus-uden-kursus

Kursus-uden-kursus (KUK) er et læringsforløb, der vil sikre, at du ikke kommer på endnu et langhåret kursus, hvor oversættelsen til din egen hverdag er svær og afhænger af den tid du kan skabe til dette efter selve kurset. På “KUK” bruger vi den samme tid, som du ville på et endagskursus, men du får maksimal læring og oversættelse tæt på din hverdag med det samme igennem et mix af læringsmetoder og direkte omsætning til din praksis og hverdag. Principperne bag bygger på Brinkerhoffs “High Performance Learning Journeys”.

Lige nu tilbyder vi to forløb:

Mental performance med Niels Vium og Effektive teams med Laust Søndertoft Pedersen. Effektive teams afholdes først efter sommerferien.

Mental performance

Personlige effektivitet og energioptimering

Der er et stigende pres på ledere i danske virksomheder hvad angår mængden af arbejdsopgaver, kompleksiteten af disse og samtidig skal man være en nærværende leder med mentalt overskud.

Men hvordan lever man op til disse krav samtidig med, at man har sig selv med og ikke går på kompromis med sin egen psykiske sundhed?

Læs mere om forløbet længere nede.

Kursus-uden-kursus

Niels Vium har fået skabt et vidensgrundlag indenfor personlig effektivitet og mental performance bl.a. gennem sin podcast, foredrag, workshops og sin uddannelse på CBS. Det er denne viden han bringer i spil som ledelseskonsulent i LEAD og som ekspert i dette forløb.

Læs mere om Niels her eller tilmeld dig ved at skrive til nv@lead.eu

Kursus-uden-kursus

Laust Søndertoft Pedersen er erhvervspsykolog og ledelseskonsulent. Han har stor erfaring med team- og ledergruppeudvikling. Afsættet er altid den konkrete kontekst – og de udfordringer og muligheder, som den rummer.

Læs mere om Laust her eller tilmeld dig ved at skrive til lsp@lead.eu

Effektive teams

Sådan skaber du højt præsterende teams

Øget kompleksitet og hurtige forandringer er et grundvilkår for organisationer i dag. Det er derfor nødvendigt, at du kan sætte, drive og udvikle effektive teams for at imødekomme denne tendens.

Højt præsterende teams er med til at udvikle og løfte individet, men er samtidig med til at kvalificere og udvikle teamet og organisationens produktivitet samt eksekveringen af opgaver, beslutninger og strategier.

Læs mere om forløbet længere nede.

Forløbet

Kursus-uden-kursus

1. Du får tilsendt en video, hvor vi gennemgår den grundlæggende teori og forskning. Derudover får du en række refleksionsspørgsmål, som du efterfølgende skal tage stilling til. Disse sendes som forberedelse til konsulenten inden jeres fælles arbejdsmøde.

2. Herefter har du en 2 timers arbejdsmøde med en ekspert. Dato og tidspunkt aftaltes individuelt, alt afhængig af hvordan det passer ind i din kalender.

3. Til sidst deltager du i et 2 timers netværksmøde faciliteret af LEAD, hvor du kan høre andres overvejelser og udfordringer og blive inspireret. Dette skræddersyes efter de udfordringer I hver især står med, så du får mulighed for at få sparring og andres blik på netop din udfordring.

Kursus-uden-kursus

Mental performance

Pris
11.750 kr. 

På dette forløb får du en ny dyb indsigt i, hvad der skal til for…

1) At være effektiv på en måde der virker og ikke brænder dig ud

2) At få et stabilt energiniveau i løbet af dagen og

3) Samtidig være den mentalt skarpeste og mest nærværende leder, du kan blive.

Det er relevant for dig, der gerne vil…

• Gerne vil føle dig mindre træt efter en lang arbejdsdag

• Vil nå mere på kortere tid uden at blive stresset over det

• Har mod på at forstå hjernens kompleksiteter ift. læring og beslutninger

• Er interesseret i at have mere mentalt overskud overfor dine kolleger

• Vil forstå hvordan du kan øge din koncentrationsevne og oftere komme i mentalt flowstadie

Effektive teams

Pris
11.750 kr. 

På dette forløb får du indsigt i, hvad der skal til for…

1) Hvilke forudsætninger, processer og resultater, der kendetegner højt præsterende teams

2) Værktøjer til skaber konstruktive teamdynamikker

3) Hvordan tværgående teamsamarbejde om komplekse opgaver optimeres og udvikles

Det er relevant for dig, der gerne vil…

Vide hvordan du sætter, driver og udvikler højt præsterende teams.

Arbejde med teamdynamikker, der fremmer tilliden, forøger de udviklende konflikter, skaber dedikation, højner ansvarligheden og fokuserer på teamresultater.

Øge det tværgående samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og indsatser.

Tid og sted

Forløbene afsluttes med et netværksmøde i juni 2019. Du kan deltage i de to første dele af forløbet i april, maj og juni alt afhængig af, hvordan det passer ind i din kalender.

Hvis du vil høre mere eller tilmelde dig, kan du skrive til:

Niels for Mental Performance på nv@lead.eu

Laust for Effektive teams på lsp@lead.eu

Kursus-uden-kursus