Få succes med din implementering

6-dages uddannelse i implementering

Rigtig mange implementerings- og forandringstiltag lykkes ikke.

Det kan blandt andet skyldes, at mange bruger størstedelen af tiden og energien på at udvikle ideerne  – og en brøkdel på rent faktisk at implementere dem.

Implementering handler om mennesker. Vores uddannelse hjælper dig med at skabe et stillads for den ønskede adfærdsændring på både individ- og organisationsniveau.

Med en uddannelse i implementering bliver du klædt på til at lykkes med jeres nuværende eller kommende implementeringsindsatser, hvad end det er en ny strategi, en proces, et program eller en beslutning.

Du bliver introduceret til en lang række teorier, værktøjer og metoder samt konkrete cases, der vil illustrere de mange facetter og den kompleksitet, der er forbundet med at arbejde med implementering i praksis.

Uddannelsen er en hybriduddannelse, hvilket betyder at de enkelte moduler kan tages enten online eller ved fysisk fremmøde.

Covid-19 update: For at du trygt kan deltage, beder vi lige nu alle vores kursister og undervisere om at fremvise coronapas.

Næste opstartsmøde:

Tirsdag d. 5. april 2022 – du kan vælge at deltage online eller ved fremmøde i København.

Pris:

3 moduler | 6 undervisningsdage | 29.500 kr.

Prisen er eksklusiv moms

Se de resterende undervisningsdatoer længere nede på siden

Har du spørgsmål?

Kontakt Torsten Conrad på:

Mail: tc@lead.eu
Tlf. nr.: +45 27 50 29 18

I løbet af uddannelsen får du

 • Den bedste og mest aktuelle viden om implementering
 • Forståelse for principperne bag vellykket implementering
 • Effektive teorier, metoder og værktøjer til at lykkes med implementering
 • Tæt kobling til hverdagen: Vi arbejder med jeres egne indsatser, som du løbende vil få feedback på. Dermed sikrer vi en mærkbar og målbar effekt for din opgaveløsning

Hvad får du ud af at deltage?

Implementering er svært. Kravene er mange og meget er vigtigt.

Vi ved fra forskning og praksis, at mange tiltag mislykkes. Selv en god beslutning giver et dårligt resultat, hvis implementeringen er dårlig.

I videoen kan du høre mere om, hvordan vores uddannelse hjælpe dig og din organisation med at realisere jeres strategier, beslutninger eller tiltag.

Uddannelsens opbygning

Vores implementeringsuddannelse består af 3 moduler af i alt 6 undervisningsdage. Læs om hvert af de tre moduler herunder:

Modul 1

2 dage | Implementeringens afklaringsfase

På det første modul får du en grundlæggende indføring i implementering og de forskellige grundlæggende varianter og modeller inden for feltet.

Modul 1 sætter fokus på afklaringsfase, og vi arbejder med:

 • Målafklaring, målfastsættelsesprocesser, målhierarkier og adfærdsmål.
 • Parat- og modenhedsmålinger og risiko- og kulturanalyser.
 • Fastsættelse af evalueringsmål og -design.
 • Individuelle og organisatoriske kapacitetsopbygning – hvilke kapaciteter kræver implementeringen?

Vi tager udgangspunkt i jeres egne medbragte projekter, og du får du en opgave, som du skal arbejde med i din egen organisation frem mod modul 2.

Modul 2

2 dage | Implementeringens planlægningsfase

I forbindelse med enhver implementering skal det nøje overvejes, hvilken implementeringstilgang der passer bedst i situationen.

På dette modul får du værktøjerne til at kunne vurdere, hvilken implementeringstilgang, der er mest relevant for jeres implementering(er).

Modul 2 sætter fokus på:

 • De fire tilgange til implementering.
 • At sætte det bedste implementeringsteam. Vi arbejder her med at afklare kompetencer, profiler og funktioner, der på bedste vis kan understøtte implementeringen.
 • At introducere og arbejde med varianter af implementeringsplaner. Du bliver klædt på til at kunne foretage en vurdering af hvilken veje, der vil fungere, og vi arbejder med at skabe den gode implementeringsplan.
 • Udarbejdelse eller justering af en konkret implementeringsplan. Du præsenterer Implementeringsplanen, modtager feedback, og arbejder videre med den frem mod modul 3.

Modul 3

2 dage | Aktiv implementering og forbedring

Implementering handler om mennesker, om at kunne skabe adfærdsændringer i praksis og at kunne drive forandrings- og implementeringsprocesser gennem mennesker.

På modul 3 er fokus på den aktive implementeringsfase, og vi arbejder med, hvordan vi kan skabe et stillads for den ønskede adfærdsændring:

 • Vedholdenhed og agilitet i ledelsen af implementering samt håndtering af kompleksitet og kaos.
 • Implementeringsledelse forudsætter fokus på både det visionære og det driftsmæssige – hvad er hvad, og hvordan kan det balanceres?
 • Ofte skal implementeringsledelsen praktiseres uden et formelt ledelsesansvar – hvordan kan denne opgave løftes?
 • Coaching, supervision, 1:1 samtaler
 • Systematiske og understøttende feedback og evalueringer

Der arbejdes med deltagernes egne projekter, og der stilles skarpt på processen herfra.

Tid og sted

Uddannelsen er en hybriduddannelse, hvor du som deltager på hvert enkelt modul kan vælge enten at møde fysisk op på dagen eller tage modulet online.

Næste opstart: Se dato og sted for hvert modul her

 • Tirsdag d. 5. april 2022 (København eller online)
 • Onsdag d. 11. maj 2022 (Aarhus eller online)
 • Tirsdag d. 7. juni 2022 (København eller online)
 • Tirsdag d. 23. august 2022 (Aarhus eller online)
 • Tirsdag d. 4. oktober 2022 (København eller online)
 • Onsdag d. 2. november 2022 (Aarhus eller online)

Se dato og sted for igangværende kursushold:

 • Fredag d. 5. november 2021 (København eller online)
 • Torsdag d. 9. december 2021 (Aarhus eller online)
 • Fredag d. 7. januar 2022 (København eller online)
 • Torsdag d. 10. februar 2022 (Aarhus eller online)
 • Torsdag d. 17. marts 2022 (København eller online)
 • Tirsdag d. 26. april 2022 (Aarhus eller online)

Hvem deltager?

Uddannelsen er for ledere og medarbejdere, der ønsker at specialisere sig i implementering og eksekvering. Den er relevant for dig, der arbejder med udviklings- og implementeringsopgaver, som kræver proces- og målforståelse, værktøjer og metoder til at lede implementeringsprocesser.

Målgruppen er udviklings- og specialkonsulenter, HR-medarbejdere, koordinatorer, konsulenter, projektledere, mellemledere og teamledere.

Det siger vores tidligere deltagere:

Nu ser jeg mere implementering som et håndværk, der er et vigtigt element, og som er ligestillet med udvikling og projektledelse. Implementering er en lige så væsentlig del, og man bliver simpelthen nødt til at tænke det ind, nærmest før man starter.
Det har været en vigtig læring og reminder for en af mine projektgrupper, hvor vi har brugt implementeringstrappen til at få den transformation, vi ønsker. Kompleksiteten i implementeringstiltagene er fortsat den samme, men gennem kurset har jeg fået øje på mine blinde punkter – Annette Breinholt, specialkonsulent, Roskilde Kommune.

Vores organisation stod over for en række større implementeringsopgaver, så på den måde har jeg fået meget opbakning til at omsætte de præsenterede implementeringstilgange og værktøjer til praksis. Derudover har det været en meget effektiv arbejdsform og meget tidsbesparende. Jeg kan sagtens få noget ud af onlineformatet, men det forudsætter at hybridundervisningen tilrettelægges grundigt med fokus både på onlinedeltagerne og på de deltagere, som er fysisk til stede. Den disciplin synes jeg at LEAD har mestret. Jeg har for eksempel arbejdet sammen med deltagere, der har var fysisk tilstede, mens jeg var online, og det har fungeret godt – Camilla Rebekka Rask, specialkonsulent, Socialstyrelsen.

Mød underviserne

null

Torsten Conrad

Partner | Læs mere her

null

Just Bendix Justesen

Direktør og partner hos Promentum og seniorforsker, Ph.d. Syddansk Universitet

null

Christian Nyvang Qvick

Ledelseskonsulent | Læs mere her

null

Kaare Pedersen

Chefkonsulent | Læs mere her

null

Andreas Fricke Møller

Ledelseskonsulent | Læs mere her

null

Mickey Klysner Riis

Ledelseskonsulent | Læs mere her

Få inspiration og indblik i de metoder, vi arbejder med

Implementering i det offentlige

René Junker, Direktør i Social- og beskæftigelsesforvaltningen i Odense Kommune taler om udfordringer, tiltag og implementering.

Vælg den bedste tilgang

Torsten Conrad, Partner i LEAD, leverer viden om de vigtigste ting at være opmærksom på indenfor implementering og eksekvering. 

Du er måske også interesseret i…