KURSUS I EKSISTENTIEL LEDELSE OG KRISEHÅNDTERING

Styrk dit personlige lederskab på en vandretur i Mols Bjerge

Deltag i et anderledes lederudviklingsforløb, hvor vi sammen reflekterer, lærer og udvikler os, imens vi bevæger os i den smukke natur i Mols Bjerge. Du bliver klædt på til at håndtere dine egne og andres kriser, og efter forløbet kan du blandt andet skabe ro og sammenhængskraft for dine medarbejdere og styrke trivslen i dit team.

Eksistentiel ledelse er vigtigere end nogensinde før

Privatlivet og arbejdslivet flyder mere og mere sammen og væver sig ind i hinanden. Det har vi især oplevet det seneste halvandet år. Og jo mere det flyder sammen, jo mere er de eksistentielle menneskelige anliggende og kriser også en ledelsesudfordring, som den enkelte leder skal kunne håndtere.

Kriser kan ramme os alle. Medarbejdere kan blive ramt af mistrivsel, stress, sygdom, skilsmisse, dødsfald i familien, ulykker eller en depression. Alle former for eksistentielle kriser udgør en kilde til psykisk regression. Kriser fører ofte også til sorgprocesser, hvor der enten opstår en tristhed, vrede, afmagt, forfærdelse eller angst for endnu engang at skulle miste. Der er forskellige grader af kriseoplevelser, men alle kriser kan lede til et vendepunkt i ens liv og arbejdsliv.

På dette kursus bliver du kapacitetsopbygget til at kunne klare egne og andres kriser. Du bliver ikke uddannet psykolog, men du får redskaber primært fra psykologiens og filosofiens verden til at kunne være leder i en krisetid – også for dine medarbejdere.

Er du interesseret i kurset?

Varighed:

3 døgn med undervisning fra kl. 9.00 – 16.00

Næste opstart:

14. – 16. oktober 2021

Pris:

19.500 kr. ex. moms. alt inklusiv
Herunder overnatning på hotel i Århus mellem dag 1 og 2 og hotelovernatning på Mols mellem dag 2 og 3.

Fuld forplejning alle dage.

DET SIGER TIDLIGERE DELTAGERE PÅ LIGNENDE FORLØB MED MORTEN

”Der sker noget ved at man er i fysisk bevægelse, som gør, at man også mentalt bevæger sig. Det er en helt anden oplevelse end at sidde i et mødelokale, og det åbner bare op for nogle andre tanker”.

 • Christa, Sekretariatschef for Det Etiske Råd og de videnskabsetiske komitéer – og tidligere deltager på et lignende forløb med samme format

”Det hjælper i den grad med noget af det, jeg tror er allervigtigst. Nemlig at have fokus på sin egen personlighed som leder”.

 • Søren, Chef for strategi og ledelse hos Københavns Ejendomme & Indkøb – og tidligere deltager på et lignende forløb med samme format

PÅ KURSET FÅR DU:

 • En teoretisk indføring i forskellige krisetilstande.
 • En værktøjskasse til at håndtere egne og andres eksistentielle kriser.
 • Fortrolighed med at være i forskellige typer eksistentielle kriser som leder.
 • Udvidet bevidstheden om din eksistentielle kapacitet herunder sårbarhed og styrke.
Unknown-2
Unknown-1

EFTER KURSET HAR DIN ORGANISATION EN MEDARBEJDER, DER KAN:

 • Håndtere kriser med stor sikkerhed.
 • Styrke trivslen og undgå længerevarende sygemeldinger.
 • Skabe ro og sammenhængskraft for dine medarbejdere.
 • Yde den fornødne omsorg, som en krise kalder på.

OM KURSUSFORLØBET 

Kurset strækker sig over tre dage, hvor den første dag bliver en introduktion til en række forskellige ledelsesredskaber og modeller, som kan inspirere til nye måder at håndtere kriser på. Det vil foregå i et undervisningslokale. De to øvrige dage bliver en vandretur i Mols Bjerge, hvor vi den første vandredag kommer i dybden med egne kriser. Den anden vandredag handler om, hvordan du som leder kan håndtere dine medarbejderes kriser.

BEVÆGELSE I NATUREN 

Du bliver inviteret med ud i naturen, hvor tanken bliver til i en friere form. Vi har lettere ved at give os hen til eksistensen, når vi bevæger os i naturen. Vandringen beriger os med et flow, hvor vi kan slippe gamle mønstre og erfare nye muligheder. Ledelse handler ikke kun om at gå forrest – det handler også om at kunne være i alt det, der er vigtigt for eksistensen. Det stiller vi skarpt på.

HVEM DELTAGER

  • Ledere med et driftsansvar og medarbejdergrupper
  • HR-chefer og konsulenter
  • Proces- og projektkonsulenter
  • Uddannelsesledere og studiechefer
  • Omsorgs- og velfærdsledere m.fl.

PROGRAM

Dag 1 (undervisningsdag)

Formiddag:

 • Introduktion til ’Eksistentiel ledelse’
 • Afdækning af forskellige typer kriser og deres påvirkning på livskraften
 • Kriseteorier og deres udviklingsforløb
 • Livskrisens betydning for eksistensen
 • Ledelse af kriser – metoder og modeller.

Eftermiddag:

Casearbejde med deltagernes egne ledelsesmæssige udfordringer herunder socialt konstellationsarbejde

Dag 2 (vandredag på 15 km)

Formiddag:

 • Kortlægning af egen krise med et rammeværktøj
 • Erkendelserne fra diverse kriseformer
 • Dialoger ud fra en ’typemodel’ om krisers bevidsthedsform

Eftermiddagen:

 • Følelsernes betydning og deres vidensform
 • Coachingsamtaler med hinanden om ’meningen med livet’
 • Øvelser inden for vitalitet, livskraft og transformationsbegrebet

Dag 3 (vandredag på 15 km)

Formiddag:

 • Dialoger om værensbegrebet, værdier og personlighed
 • Greb til at håndtere eksistentielle problemstillinger – nye metoder og samtaleteknikker
 • Medarbejderes potentielle kriser – tegn, signaler, udfordringer etc.

Eftermiddag:

 • Strategier til medarbejdere m. forskellige kriser
 • Det essentielle ved ’eksistentiel ledelse’
 • Læring og perspektivering

”Vi husker Nietzsches udsagn om, at han ikke fæstede lid til egne tanker, der ikke var tænkt i den friske luft, på en gåtur”

MØD UNDERVISEREN

Morten Paustian 

Chefkonsulent

Mobil: +45 40 13 69 68
Email: mp@lead.eu

Executive Doctor of Business Administration

Executive Doctor of Philosophical Leadership Studies

Morten har arbejdet som selvstændig ledelsesrådgiver i 15 år.

Han har gennemført adskillige strategiprocesser, uddannelsesforløb, coachingforløb og ageret sparringspartner for mange ledere.

Desuden er han forfatter til 18 bøger inden for filosofi, ledelse og psykologi. Han er PET-godkendt.

Morten er en vandringens erhvervsfilosof.

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I: