kursus - Agile teams og organisationer

SKAB AGILE TEAMS OG ORGANISATIONER

2-DAGES KURSUS I AGIL LEDELSE

Agil ledelse handler om at tilpasse din ledelse og organisering til den aktuelle opgave. En helt afgørende kompetence for at lykkes i rollen som leder i dag – og i fremtiden.

Den agile leder, som er hurtig og smidig i sin tilgang og kan lede i konstante forandringer, er derfor i høj kurs.

At lede agilt betyder bl.a., at beslutningskraft og kompetence i langt højere grad skubbes nedad og udad i organisationen. Derfor skal du som leder kunne lede på tværs af organisationsformer, ligesom det er vigtigt, at du kan skabe en team- og læringskultur med samarbejdsrum på kryds og tværs af organisatoriske grænser.

På dette intensive kursus bliver du klædt på til at lede agilt. Vi arbejder med, hvordan du kan bruge agilitet i din ledelse, med afsæt i din konkrete ledelsesopgave. Du får trænet en række essentielle ledelsesværktøjer til at styrke din daglige ledelse og lærer, hvordan du skaber en agil og lærende kultur.

Er du interesseret i kurset?

Varighed: 2 dage

2022: 

Aarhus: 20. og 21. september 2022 – ledige pladser

København: 22. og 23. november 2022 – ledige pladser

Pris:
9.500 kr. eksklusiv moms

Har du spørgsmål til kurset?
Kontakt Sarah Reintoft Henriksen på srh@lead.eu eller +45 27851312

SÆT FOKUS PÅ DEN AGILE ORGANISATION OG DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

PÅ KURSET FÅR DU:

 • Evnerne til at bruge modsatrettede ledelsestilgange og organiseringsformer uafhængigt af personlige præferencer
 • Indsigt i styrker og udviklingsområder, der er med til at udvikle din lederidentitet og modet til agil ledelse
 • Redskaber til at understøtte udviklingen af en vi-kultur, hvor ”samarbejdsrum” på kryds og tværs af organisationen er normen – ikke undtagelsen
 • Værktøjer til at arbejde med kollektive ledelsesmodeller og fleksible organisationsformer
 • Færdigheder til at lede agile og selvorganiserede teams

EFTER KURSET HAR DIN ORGANISATION EN LEDER, DER:

 • Forstår, hvordan agile organisationer fungerer i praksis
 • Har et overblik over de mest anvendte agile arbejdsformer og metoder
 • Tør og har modet til at lede agile processer, projekter og kulturer
 • Kan skabe ledelsesrum og plads til agilitet
 • Har evnen til både at agere på forandringer og skabe forandringer

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE PÅ KURSUS AGIL LEDELSE?

I videoen kan du høre mere om, hvordan vores kursus hjælpe dig og din organisation at sæt fokus på den agile organisation og dit personlige lederskab.

TÆT KOBLING MELLEM TEORI OG DIN KONKRETE HVERDAG

Kurset består af en intensiv vekselvirkning mellem korte oplæg, sprintinspireret casearbejde i mindre teams og refleksionsøvelser.

Du vil løbende få mulighed for at reflektere over din egen ledelsesstil i praksis, samt hvordan du som leder kan arbejde med agile teams, kulturer og organisationer.

Vær opmærksom på, at vi ikke arbejder med agile projektledermetoder på kurset i agil ledelse.

HVEM DELTAGER

Kurset er både relevant for dig, der er leder i det private og i det offentlige.

PÅ KURSET ARBEJDER VI MED:

DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
For at kunne lede ud fra agile principper skal du arbejde med dit personlige lederskab.

På kurset arbejder vi derfor med værktøjer, som du kan bruge til at styrke:

 • Det agile mindset
 • Agil ledelsesadfærd
 • Modet til agil ledelse

AGIL TEAMLEDELSE

Her beskæftiger vi os med, hvordan du sætter, driver, udvikler og skaber agilitet i teamet. Vi fokuserer bl.a. på:

 • Ledelse af selvorganiserende teams
 • Facilitering af agilt teamsamarbejde
 • Rammesætning af fælles kurs, retning og commitment i teamarbejde
 • Feedback og læring i det agile teamsamarbejde

AGILE ORGANISATIONER

Her arbejder vi med, hvordan du kan benytte forskellige organisationsstrukturer afhængig af opgaven.

 • Agil ledelse i ikke-agile organisationer: Strukturelle udfordringer i praksis
 • Grænsekrydsende agil ledelse og tværgående samarbejde
 • Organisationsdesign i praksis
 • Den lærende kultur

PROGRAM FOR KURSET:

DAG 1

Her sætter vi fokus på:

 • Hvad agil ledelse er, og hvorfor du skal være en agil leder
 • Agile principper
 • Den agile kultur
 • Den agile organisation
 • Det personlige lederskab

DAG 2

Her træner vi blandt andet:

 • Hvad disse agile principper betyder for din måde at lede et agilt team
 • Hvilke agile metoder det kalder på i forhold til teamledelse
 • Hvilke principper vi skal pejle efter, når vi vil fra en nulfejls- eller performancekultur til læringskultur
 • Redskaber til at bygge en lærende kultur: Fejl og lær hurtigt

MØD VORES UNDERVISERE

null

Andreas Fricke Møller

Ledelseskonsulent | Læs mere her

null

Claus Elmholdt

Faglig direktør/Stifter | Læs mere her

DU ER MÅSKE OGSÅ INTERESSERET I: