Skræddersyede ledelsesevalueringer

Posted on Comments Off on Skræddersyede ledelsesevalueringer

Evalueringer og målinger

I LEAD arbejder vi sammen med dig hele vejen rundt om din næste måling, så du sikrer, at du får maksimalt udbytte ift. både udformning, proces og det endelige resultat.

Vi er eksperter på at skræddersy evalueringer ud fra netop jeres behov og ønsker, hvor vi trækker på et stærkt forskningsmæssigt grundlag for at sikre synlig værdi i organisationen, som bidrager til den efterfølgende udvikling.

Herunder kan du se et udsnit af vores skræddersyede ydelser:

  • Udvikling af ledelsesevalueringer, trivselsmålinger eller integrerede målinger (3i1 eller 2i1), som integrerer ledelse, trivsel og APV i én sammentænkt måling. Vi sikrer, at disse matcher din organisation og jeres ønsker for udvikling
  • Sparring på din nuværende måling på enten indhold, form, proces eller handlemuligheder på resultaterne af målingen
  • Konkret opfølgning på målinger
  • Sparring til den gode opvarmning inden målingen så høj svarprocent og ærlige besvarelser sikres
  • Design og gennemførelse af organisatoriske målinger, hvor du kan måle niveauet af samarbejde, kreativitet, strategiimplementering og meget mere efter jeres ønsker og behov, således jeres organisatoriske værdiskabelse kan synliggøres og udvikles.

Er du nysgerrig på, hvordan I får skabt den helt rigtige måling i jeres organisation, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kan måle hos jer. Kontakt partner Stephanie Bäckström på tlf.: 31 37 35 70 eller mail: sb@lead.eu.

 

Referencer – klik på logoerne for mere info:
arrow

Skanderborg Kommune

close
info:
"Jeg kan varmt anbefale samarbejdet med LEAD og Stephanie Bäckström i større udviklingsprojekter, hvor der er tale om at udvikle helt nye koncepter med stor kompleksitet.

Vi har haft meget glæde af samarbejdet med Stephanie i forbindelse med udvikling af vores nye 3-i-1-undersøgelse, hvor vi har samlet målinger om ledelse, trivsel og psykisk APV.

Kompleksitet er stor, når en så omfattende proces skal gennemføres med involvering af interessenter fra alle dele af organisationen, udvikling af de mange spørgerammer og ikke mindst få skabt en sikker effektiv IT-understøttelse.”

- Runa Brøchner, HR Chef, Skanderborg Kommune.

Læs mere om Runas erfaringer, samt hvorfor og hvordan Skanderborg Kommune måler på ledelse i artiklen bragt i HR Chefen ved at klikke på globussen ovenfor.
arrow

Odsherred Kommune

close
info:
"I 2014 arbejdede vi i Odsherred Kommune sammen med Stephanie omkring en ledelsesevaluering, som skulle knytte sig til Leadership Pipeline-arbejdet.
Det endte med at blive en 3-i-1-måling med udarbejdelse af spørgerammer, gennemførelse af workshops, formidling af resultater m.m.

Det var på alle måder en fornøjelse at arbejde med Stephanie. Hun formår at kommunikere med alle fra direktionen til medarbejder med stor empati.

Den store teoretiske viden bliver på dygtigste vis omsat til et praktisk udtryk, der er let at arbejde med.

Stephanie er yderst professionel i sin fremtoning og i sit arbejde og besidder en ganske imponerende arbejdskapacitet, hvor der bliver leveret til aftalt tid!"

- Kirsten Markvardsen, HR-chef, Odsherred Kommune
arrow

Hørsholm Kommune

close
info:
"I Hørsholm Kommune skulle vi i 2015 for første gang slå vores APV/Trivsel og lederevalueringer sammen til én stor 3-i-1 måling. Som led i arbejdet ønskede vi internt at blive skarpere på teorier og praksis i forhold til udarbejdelse af spørgerammer og gennemførelse af evalueringer.

Jeg fik anbefalet Stephanie af nogle kontakter og efter et indledende møde besluttede vi i Hørsholm Kommune at købe Stephanie ind til et 2 dages kursus/workshop. Her førte Stephanie os velforberedt og professionelt gennem to gode og meget givende dage.

Stephanie har stor teoretisk og praktisk viden om evalueringer og jeg vil til hver en tid igen benytte Stephanie til dette. Stephanie er vidende, kompetent, forstår den kommunale kontekst og er som person meget behagelig at omgås.

Nogle gange får man som kunde præcis, hvad man ønsker, andre gange får man mere. Vores to dage med Stephanie hører bestemt til den sidste kategori."

- David Schjelde, Teamkoordinator i Strategisk HR, Hørstholm Kommune
arrow

Anonym statslig organisation

close
info:
Anonym statslig organisation:
6.200 ansatte deltog i 2015 i en stor statslig organisations ledelsesevaluering lavet på baggrund af deres nye ledelsesprofiler.

Kommentarer om samarbejdet:

"Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Stephanie Bäckström i 2014 og 2015 om gennemførelsen af en ny ledelsesevaluering - linet op til det nye Ledelsesgrundlag, som er inspireret af Leadership Pipeline-modellen, som LEAD vandt udbuddet om og implementerede i alle 6 forretningsområder.

Stephanie var tovholder fra LEAD og kontaktpersonen til Enalyzer (den tekniske del) med hensyn til ledelsesevalueringen.

Det har været et ualmindeligt godt bekendtskab! Stephanie har med kyndig hånd styret tidsplan og indhold og været topforberedt til hvert eneste møde. Dagsordenen har været logisk og stringent - Intet overladt til tilfældigheder, men samtidig rummelig til at trække nye tanker ind. Tilmed har hun et yderst imødekommende og behageligt frisk væsen, der også er i stand til at vise en stor fleksibilitet, når tidspresset stiger, og HR har måttet presse tidsplanen.

Stephanie vender altid hurtigt tilbage, når der er brug for ekstra kontakt og har udvist enorm hjælpsomhed og altid på en serviceorienteret måde og kompetent måde.

Stor tilfredshed da Stephanie præsenterede resultatet af evalueringen, så underdirektøren i HR efterfølgende kunne formidle resultaterne videre til Direktionen. Præsentationen var klar og forstod at fremhæve det væsentlige på kort tid. Der blev svaret begavet og med stor ekspertise på spørgsmål af meget forskellig karakter. Det træder tydeligt igennem, at Stephanie har en usædvanlig stor erfaring på området. Når alt så bliver forklaret veloplagt og engageret i et tydeligt sprog, som alle forstår, kan der ikke ønskes mere!

Stephanie har endvidere givet inspiration til, hvordan vi kan følge op på evalueringen for at få det største udbytte hjem til organisationen.

De varmeste anbefalinger af en ekstern konsulent vil jeg gerne tildele Stephanie".

- Projektleder
arrow

Holbæk Kommune

close
info:
Gennemførsel af Leadership Pipeline-ledelsesevaluering lavet på baggrund af Holbæk Kommunes nye ledelsesgrundlag “En stærk medspiller”.

Først gennemføres en Baseline-ledelsesevaluering i 2016, som gentages i 2017 for at kunne lave intern benchmark.

Imellem de to evalueringer igangsættes lederudviklings-forløb på tværs af kommunen for bedst at kunne støtte ledere og organisation i udviklingen mod stærkere ledelse – og derved stærkere resultater.
arrow

Skive Kommune

close
info:
Vi har i Skive Kommune udviklet vores ledelsesgrundlag og første ledelsesevaluering og trivselsmåling uden tal og grafer (hos os kaldet Udviklingsdialoger) i samarbejde med LEAD.

Samarbejdet har båret præg af en løbende tæt dialog, hvor vi hele tiden har fundet fælles løsninger, som sikrede både et ledelsesgrundlag og et udviklingsdialogkoncept, som matcher kulturen i Skive Kommune.

Vi står nu med et ledelsesgrundlag, som LEAD har hjulpet os med både at udvikle gennem involverende storprocesser med ledere og medarbejdere og efterfølgende at træne lederne ud fra i workshops. Formidlingen har været levende, motiverende og tilpasset Skive Kommunes kultur. Ledelsesgrundlaget har tydeliggjort, hvilke roller og kompetencer man gensidigt forventer af ledere og medarbejdere i Skive Kommune, hvilket har medført en større forståelse af, at ledelse er en fælles opgave.

I den endelige evaluering af Udviklingsdialogerne svarede samtlige medarbejdere og ledere ”JA” til spørgsmålet: ”Fik du mulighed for at tale om dét, som var vigtigt for dig ift. ledelse og trivsel?”, hvilket har været det overordnede formål med hele processen. Her har muligheden for at tilpasse det fælles koncept til den enkelte samtale særligt haft en positiv effekt.

Vi kan på det varmeste anbefale LEAD til udviklingsprocesser, hvor kompleksiteten er stor, og hvor der kræves en høj grad af tilpasning samt tæt samarbejde med HR-teamet. Det har været en sand fornøjelse og hertil skønt, at vi har kunnet dokumentere, at vi er lykkedes med vores overordnede succeskriterier.

- Ricki Laursen, HR-chef, Skive Kommune
arrow

Syddjurs Kommune

close
info:
"Stephanie har været en rigtig god coach og medspiller i vores arbejde med at udvikle Syddjurs Kommunes Ledelses- og medarbejdergrundlag (LMG).

Hun har lynhurtigt opfanget vore signaler og ønsker, hvilket har skabt sammenhæng mellem vores værdier, kultur, daglige praksis og teorierne fra leadership pipeline.

Vi har haft stor glæde af Stephanies erfaring i processtyring og den efterfølgende dokumentation, hvilket har betydet, at deltagerne i vores workshops er blevet inddraget på en meget kompetent måde."

- Brian Slot, Sekretariatschef, Syddjurs Kommune
arrow

GF Forsikring

close
info:
”I 2016 havde vi glæden af at samarbejde med Stephanie, da vi skulle udarbejde vores nye trivselsundersøgelse.

Det endte med at blive en trivselsundersøgelse, som finder sted fire gange om året af forskellige størrelser, med en spørgeramme skræddersyet til GF Forsikring.

Undersøgelsen bygger på et teoretisk grundlag, men med fokus på den praktiske gennemførsel.

Undervejs i processen blev der bl.a. afholdt en workshop for et repræsentativt udvalg af medarbejdere fra GF Forsikring, hvor fokus var at teste spørgerammen overfor organisationen.

Det var en stor fornøjelse at samarbejde med Stephanie.Stephanie var meget professionel i sin arbejdsmetode og var hurtig til at sætte sig ind i vores decentrale og politiske organisation. Hun bevarede overblikket og havde hele tiden fokus på den overordnede proces samt selve formidlingen af resultatet.

Jeg vil til hver en tid anbefale andre at samarbejde med Stephanie.”

- Ina Engelberg, HR-medarbejder, GF Forsikring
arrow

Rebild Kommune

close
info:
I forbindelse med en ledelsesevaluering har Rebild Kommune i 2016 samarbejdet med Stephanie Bäckström.

Stephanie har været sparringspartner omkring den samlede proces, hvor hun har tilført os både inspiration og den nyeste teori og viden indenfor området.

Som en del af forløbet har Stephanie planlagt og faciliteret 2 opvarmningsworkshops forud for målingen samt en efterfølgende workshop for ledere, der satte lederne i stand til at forstå og arbejde med eget evalueringsresultat. Sideløbende har hun på fornemste vis klædt både interne konsulenter og den samlede direktion på til opgaven.

Stephanies tilgang er meget lyttende, imødekommende og professionel. Hun har blik for den organisatoriske kontekst og formår at tilpasse den enorme viden og erfaring, hun har, til gode løsninger for vores organisation. Hun har både blik for helheden og detaljen, hvilket har givet os tryghed og tillid i samarbejdet.

I forbindelse med kommende opgaver samarbejder vi meget gerne med Stephanie igen.

- Bolette Abrahamsen Toft og Pernille Byskov Hillersborg, HR udviklingskonsulenter, Rebild Kommune
arrow

Københavns Kommune

close
info:
LEAD har samarbejdet med Københavns Kommune om evaluering af skoleledelse i grupper på baggrund af forskning foretaget af Viviane Robinson.
arrow

Udenrigsministeriet

close
info:
LEAD har samarbejdet med Udenrigsministeriet om udvikling af deres spørgeramme til trivselsmåling med særligt fokus på, at denne også skal kunne fungere på de udenlandske ambassader.
arrow

Hørsholm Kommune

close
info:
”Hørsholm Kommune har haft stor gavn af LEAD, herunder Stephanie Bäckström og Nicole Baandrup Nielsens, ekspertise i forbindelse med planlægning af vores 3-i-1 proces.

Vi havde hyret dem til et 2-dages seminar og fik meget brugbar og specifik viden på de 2 dage.

Dette 2-dags seminar har givet os uvurderlig viden og ikke mindst tryghed i procesarbejdet, som er enormt gavnligt for os i det videre arbejde med vores 3-i-1 proces.”

- Gitte Hübner, HR-konsulent & Arbejdsmiljøtovholder, Hørsholm Kommune